Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Lena Brogaard

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En introduktion til centrale teorier, modeller og erfaringer
  af Ole Helby Petersen & Lena Brogaard
  267,95 kr.

  En lang række velfærdsopgaver og samfundsudfordringer løses i dag i et tæt samspil mellem den offentlige og private sektor. Det skaber både en række muligheder og udfordringer i forhold til, hvordan skillelinjen mellem den offentlige og private sektor traditionelt trækkes.Denne bog giver en introduktion til centrale begreber, teorier og praktiske erfaringer med offentligt-privat samspil – i daglig tale forkortet OPS – krydret med eksempler fra både ind- og udland. Der stilles skarpt på seks modeller for offentligt-privat samspil, som hver behandles i et særskilt kapitel: Udlicitering, frit valg, offentlige indkøb, privatisering, offentlige-private partnerskaber og offentlige-private innovationspartner-skaber. Hvert kapitel beskriver og diskuterer karakteristika, udbredelse og erfaringer med hver model.Bogen kan både læses i sin helhed for at få et overblik over udviklingen og udbredelsen af offentlig-privat samspil eller med fokus på enkelte kapitler for den læser, som ønsker at fordybe sig i udvalgte former for offentlig-privat samspil.Målgruppen er dels studerende i forvaltnings-fagene på universiteter og professionsuddannelser, og dels indkøbere og udbydere, som dagligt arbejder i feltet med offentligt-privat samspil.Ole Helby Petersen er professor, ph.d., og leder af Center for forskning i offentligt-privat samspil (COPS) på Roskilde Universitet. Hans forskning fokuserer på samspillet mellem den offentlige og den private sektor med særligt fokus på effektmålinger. Ole har ledet 15 danske og internationale forskningsprojekter om offentligt-privat samspil og publiceret resultaterne i førende internationale forvaltningstidsskrifter, herunder Journal of Public Administration Research and Theory og Public Administration Review. Lena Brogaard er lektor, ph.d., og vice-centerleder af Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) på Roskilde universitet. Hun forsker særligt i hvilke faktorer, der påvirker målopfyldelsen og værdiskabelsen i forskellige former for offentligt-privat samspil, både på organisatorisk og individ-niveau. Lena har publiceret sin forskning i førende internationale tidsskrifter som Public Management Review og International Public Management Journal.

 • - En introduktion til centrale teorier, modeller og erfaringer
  af Ole Helby Petersen & Lena Brogaard
  228,95 kr.

  Denne bog præsenterer for første gang et samlet overblik over teoretiskeperspektiver og empiriske erfaringer med seks centrale modeller for offentlig-privat samspil: offentlige indkøb, udlicitering, fritvalgsordninger,offentlige-private partnerskaber, offentlige-private innovationspartnerskaberog privatisering. Bogen samler op på og formidler den viden, vihar erhvervet os gennem mange års omfattende interesse for og utalligeforskningsprojekter, artikler, kapitler og rapporter om offentlig-privatsamspil. Vi håber med bogen at give læseren et grundigt indblik i, hvordansamspillet mellem den offentlige og den private sektor organiseres ogreguleres på forskellige områder, de bagvedliggende teoretiske antagelserog empiriske erfaringer både i Danmark og internationalt.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.