Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Lisa Holton

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Lisa Holton
    227,95 kr.

  • af Lisa Holton & Jim Bates
    187,95 kr.

    Business valuation is the process of determining the value of a business enterprise or ownership interest. Business Valuation For Dummies is filled with expert guidance that business owners, managers at all levels, investors and students can use when determining the value of a business.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.