Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Lisbet Kühn

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Jeppe Bundsgaard & Lisbet Kühn
    192,95 kr.

    Danskfagets it-didaktik er en grundbog til lærere og lærerstuderende om integration af it i danskfaget. Bogen præsenterer såvel praktiske eksempler som didaktiske overvejelser og viser på denne måde, hvordan teori og praksis kan supplere og styrke hinanden. Bogen indeholder bl.a. kapitler om hjemmesiden i undervisningen, søgning på internettet, samarbejde via net og litteraturundervisning og it. Til bogen er knyttet hjemmesiden www.it-didaktik.dk .

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.