Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger af Lisbeth Højdal

Filter
Filter
Type
 • (3)
 • (1)
Format
 • (1)
Sprog
 • (4)
Pris
DKK
Tag
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - Temaer og metoder
  af Lisbeth Højdal
  425,95 kr.

  "Karrierevejledning" af Lisbeth Højdal omhandler hvordan den gode, konstruktive karrierevejledning kan tilrettelægges. "Karrierevejledning" består af tre dele. Delene er pædagogisk opbygget og præsenterer konkrete forslag til det indholdsmæssige fokus i vejledningssamtaler og til gennemførelse af et vejledningsforløb. Læseren introduceres til forskellige karriereteoretiske perspektiver på forståelse af menneskers valg og valgprocesser og til metoder der kan knytte sig hertil. Lisbeth Højdal har skrevet "Karrierevejledning" til undervisningsbrug på diverse vejlederuddannelser, og til professionelle som til daglig arbejder med vejledning. Bogen præsenterer karrierevejledningens grundbegreber og metoder der kan understøtte forskellige typer vejledningsbehov.

 • af Lisbeth Højdal
  78,95 kr.

  Anvendelse af Jobkort er en af de metoder, der præsenteres i bogen ”Karrierevejledning -Temaer og metoder”. Kortene kan bruges på mange forskellige måder, fx til at udforske vejledtes forestillinger om forskellige typer job og de mønstre, der kan være i hendes valg og fravalg. Her kan bestilles ekstra sæt Jobkort, fx hvis I er flere vejledere i et center, der vil arbejde med metoden eller hvis denne skal præsenteres i en undervisningssammenhæng.

  • 78,95 kr.
 • af Lisbeth Højdal
  78,95 kr.

  The occupational card sort method is described in Career Counselling: Themes and methods by Lisbeth Højdal. The book presents a qualitative approach to working with different kinds of counselling needs and the themes that may be associated with them. This deck of occupational cards consists of cards with 60 different job titles which represent jobs from within various industries and occupational fields. The job titles have been selected from job databases available in several different countries and from existing listings of industries and occupations. Using a broad selection of job opportunities may support the counselee to reflect on their values and beliefs about the future and how these may relate to different career opportunities. It may also contribute to nuance the counselee's perceptions of different alternatives and to widen their choice perspective.

  • 78,95 kr.
 • af Lisbeth Højdal
  78,95 kr.

  Användning av jobbkort är en av metoderna som presenteras i boken "Karriärvägledning. Teman och metoder" av Lisbeth Højdal. Korten kan användas på många olika sätt, till exempel för att utforska vägleddas uppfattningar om olika typer av jobb och de mönster som kan finnas i hennes val och bortval.

  • 78,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.