Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Lone Anesen

Filter
Filter
Genre
 • (25)
 • (15)
Bogtype
 • (38)
Format
 • (16)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (38)
Pris
DKK
Serie
 • (14)
Tag
 • (22)
 • (8)
 • (7)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (2)
 • (2)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther
  109,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther
  67,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format træningshæfte 3.1 knytter sig til matematiksystemet Format, der bygger på de nyeste teorier om læringsstile. Træningshæfterne til Format i 3.klasse understøtter de faglige områder i elevbogen og er differentieret i to niveauer. Træningshæfte 3.1 dækker niveau 1. Hæfterne kan anvendes som supplement til elevbogens kapitler eller som en del af værkstedsundervisningen, der knytter sig til systemet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format træningshæfte 4.2 knytter sig til matematiksystemet Format, der bygger på de nyeste teorier om læringsstile. Træningshæfterne til Format i 4. klasse understøtter de faglige områder i elevbogen og er differentieret i to niveauer. Træningshæfte 4.2. dækker niveau 2-3. Hæfterne kan anvendes som supplement til elevbogens kapitler eller som en del af værkstedsundervisningen, der knytter sig til systemet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format træningshæfte 4.1 knytter sig til matematiksystemet Format, der bygger på de nyeste teorier om læringsstile. Træningshæfterne til Format i 4.klasse understøtter de faglige områder i elevbogen, og er differentieret i to niveauer. Træningshæfte 4.1 dækker niveau 1. Hæfterne kan anvendes som supplement til elevbogens kapitler, eller som en del af værkstedsundervisningen, der knytter sig til systemet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther
  48,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Evalueringshæftet indeholder 24 sider fordelt på evaluering af færdigheder og begrebsforståelse. I alt er der 3 siders evaluering til hvert af de 8 kapitler i elevbogen. Færdighedstesten anvendes før og efter arbejdet i værkstederne og har til formål at anvise, hvilke individuelle tiltag der skal igangsættes i værkstedsarbejdet, samt hvordan læringsforløbet er afsluttet. Begrebsevalueringen anvendes efter arbejdet i værkstederne og giver indblik i elevernes grundlæggende begrebsforståelse indenfor de faglige områder, de har arbejdet med. Evalueringshæftet kan anvendes som elevplaner og kan lægge op til dialog om elevernes læringsforløb ved fx elevsamtaler, overleveringssamtaler og skole/hjem-samtaler.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  48,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette evalueringshæfte er et engangshæfte til brug i matematikundervisningen i 1. klasse og er udarbejdet med afsæt i den nye Format 1, Elevbog/Web.Evalueringen er digitaliseretNår I har købt Format 1 Lærervejledning/Web og et klassesæt af Format 1 Elevbog/Web, får I adgang til MitFormat.dk. Her kan eleverne som noget nyt udfylde evalueringen digitalt og læreren kan få et hurtigt overblik over elevernes fremskridt, samt hvilke områder, der skal arbejdes mere på.Evalueringshæfte med fremadrettet evaluering til hvert kapitelFor at kunne undervise eleverne med udgangspunkt i deres aktuelle faglige niveau, er det vigtigt at finde frem til hvad de allerede kan, og hvad de har behov for at arbejde mere med. Til det formål, er der udarbejdet et evalueringshæfte, som består af to korte færdighedsevalueringer til hvert kapitel i elevbogen og en begrebsevaluering til hvert andet kapitel.Format 1, Evalueringshæfte egner sig godt som redskab til skole-hjem-samtaler og udarbejdelsen af elevplaner.Evaluering af færdighederFærdighedsevalueringerne er struktureret, så de giver et billede af elevernes faglige niveau. Med udgangspunkt heri henvises der i evalueringshæftet til, hvilke værksteder det er relevante for eleverne at fordybe sig i.Evaluering af begreberBegrebsevalueringerne er udformet som en kontrolleret tegniagttagelsesopgave (KTI) og består af mere åbne opgaver, der giver et indblik i elevernes begrebsforståelse.Har du bog, har du web!I 1. klasse kan evalueringen som noget nyt også tilgås digitalt på MitFormat.dk ved køb af klassesæt Evalueringerne rettes automatisk og henviser eleven til det værksted, som svarer til elevens niveau.Facitliste og evalueringsvejledning til evalueringshæftet findes på format.alinea.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther
  67,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format træningshæfte 3.2 knytter sig til matematiksystemet Format, der bygger på de nyeste teorier om læringsstile. Træningshæfterne til Format i 3.klasse understøtter de faglige områder i elevbogen og er differentieret i to niveauer. Træningshæfte 3.2 dækker niveau 2-3. Hæfterne kan anvendes som supplement til elevbogens kapitler eller som en del af værkstedsundervisningen, der knytter sig til systemet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther
  48,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther
  48,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 5. klasse er fyldt med spændende og alsidige opgaver i et nyt design til mellemtrinnet – og med illustrationer som passer til målgruppen. Format på mellemtrinnet er bygget op omkring de samme tre milepæle som i indskolingen:Mange måder at lære på – LæringsstileDifferentieret værkstedsundervisningFremadrettet evaluering Evalueringshæftet indeholder 24 sider fordelt på evaluering af færdigheder og begrebsforståelse. I alt er der 3 siders evaluering til hvert af de 8 kapitler i elevbogen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  743,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 1, Værkstedskort er en analog udgave af de digitale værksteder til 1. klasse. Format 1, Værkstedkort er et godt redskab for læreren, der ønsker en faglig, differentieret og værkstedsorienteret matematikundervisning.Format 1, Værkstedkort supplerer Format 1-3, Marterialekasse.Format 1, Værkstedskort indeholder 64 matematikværksteder, der giver mulighed for at differentiere og fordybe sig i de faglige områder fra elevbogen. Med afsæt i værkstederne og de tilhørende materialer fra Format 1-3, Materialekasse arbejder eleverne med den viden, de har tilegnet sig i Format 1, Elevbog/Web. Værkstederne giver mulighed for, at eleverne kan fordybe sig i udvalgte emner. Ved hjælp af differentierede værksteder og tilhørende kopiark og GeoGebra- og regnearksfiler arbejdes på forskellige niveauer. Værkstederne fortæller eleverne i billede og tekst, hvad de skal arbejde med på de tre differentieret niveauer. Derudover kan eleverne finde oplysninger om deltagerantal, materialer samt hvilke læringsstile aktiviteterne primært tilgodeser. I værkstederne får eleverne mulighed for at træne og automatisere deres viden og kunnen med alsidige opgaver. Derudover giver værkstederne mulighed for at arbejdemed udfordrende problemstillinger for at skabe faglig fordybelse.Er man ikke bruger af Format 1, Elevbog/Web, er Format 1, Værkstedskort et godt supplement til den daglige undervisning. Med Format 1, Værkstedkort følger Værkstedsvejledning, kopiark, hjælpesætninger og GeoGebrafiler, som kan hentes på minside.alinea.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  51,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er den reviderede udgave af Format 4. Ønsker du at købe den gamle udgave, skal du kontakte Kundeservice. Bemærk, at den gamle udgave ikke giver adgang til de nye webressourcer.Format 4 er ved at blive fornyet og vil være klar til skoleåret 20/21.Format 4, Evalueringshæfte er et engangshæfte til brug i matematikundervisningen i 4. klasse. Hæftet er udarbejdet med afsæt i den nye Format 4, Elevbog/Web.For at kunne undervise eleverne med udgangspunkt i deres aktuelle faglige niveau er det vigtigt at finde ud af, hvad de allerede kan, og hvad de har behov for at arbejde mere med. Til det formål er der udarbejdet et evalueringshæfte, som består af to korte færdighedsevalueringer til hvert kapitel i elevbogen og en begrebsevaluering til hvert kapitel. Evalueringshæftet giver dig mulighed for at få et overblik over elevernes faglige niveau, og hvad der er relevant, at eleverne fordyber sig i.Format 4, Evalueringshæfte egner sig godt som redskab til skole-hjem-samtaler og udarbejdelsen af elevplaner.Evalueringshæftet består af 24 sider fordelt på to evalueringstyper:Evaluering af færdighederTil hvert kapitel er der udarbejdet to korte færdighedsevalueringer. De skal bruges til at evaluere eleverne før og efter arbejdet i værkstederne. Formålet er at vise, hvilke individuelle tiltag der skal igangsættes i værkstedsarbejdet, og hvordan læringsforløbet er afsluttet.Evaluering af begrebsforståelsenEn afsluttende evaluering efter værkstedsforløbet giver indblik i elevernes grundlæggende begrebsforståelse inden for de faglige områder, de har arbejdet med. Her arbejder eleverne med mere åbne spørgsmål.Har du bog, har du web!I indskolingen kan evalueringen som noget nyt også foregå digitalt på www.MitFormat.dk. Evalueringen rettes automatisk og henviser eleven direkte til det værksted og det niveau, som eleven har brug for.Vær opmærksom på, at køb af Lærervejledning/Web er en forudsætning for, at skolen kan benytte elevdelen på www.MitFormat.dk.Facitliste til evalueringshæftet og evalueringsvejledning findes på www.format.alinea.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  240,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 4-6, Ordkort er et sæt kort udviklet til Format på mellemtrinnet. På hvert kort er der noteret et fagord eller et fagligt begreb.Formålet med Ordkort er at træne de fagord og faglige begreber, som eleverne har arbejdet med på mellemtrinnet.Kortene indgår som en del af Format 4-6, Materialekasse og anvendes i værkstederne til Format 4-6.Vejledningen findes på de pågældende værkstedskort.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  217,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 4-6, Symbolkort er et sæt kort udviklet til Format på mellemtrinnet. På hvert kort er der noteret et taleller et regnetegn. Tallene er -9 til 17.Symbolerne er komma, multiplikation, subtraktion, addition, division og paranteser.Formålet med Symbolkort er at træne regningsarterne og regnehierarkiet, som eleverne har arbejdet med påmellemtrinnet.Kortene indgår som en del af Format 4-6, Materialekasse og anvendes i værkstederne til Format 4-6.Vejledningen findes på de pågældende værkstedskort.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  455,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 6, Regnehistorier indgår som en del af indholdet i værkstederne til Format 6, men kan også med fordel anvendes som supplement til den daglige matematikundervisning.Indhold120 regnehistorier fordelt på tre niveauer4 kort med facitlisterIndlæste regnehistorier findes via minside.alinea.dkMed regnehistorierne får eleverne mulighed for at beskæftige sig med problemløsning og matematik i anvendelse ud fra en lang række hverdagsrelevante historier. Eleverne skal forholde sig til, hvilke oplysninger der skal benyttes for at svare på spørgsmålene og vurdere, hvilken regningsart der skal anvendes.Regnehistorierne til 6. klasse er bygget op om følgende faglige hovedområder:RegningAlgebraStatistik og sandsynlighedMålingRegnehistoriekortene er som udgangspunkt udarbejdet til 6. klasse, men kan på grund af de dierentierede opgaver også anvendes i 4. og 5. klasse. Ønsker du at dierentiere opgaverne yderligere, kan du tillade brug af lommeregner eller stille krav om, at opgaverne skal regnes i hovedet. Arbejdet med regnehistorierne kan organiseres individuelt, par- og gruppevis samt løses fælles i klassen.Kortene indgår som en del af Format 4-6, Materialekasse og anvendes i værkstederne til Format 6.Dette materiale supplerer den nye udgave af Format 4-6, Materialekasse. Ønsker du at købe den gamle udgave af materialet, skal du kontakte Kundeservice.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  345,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 4-6, Billedkort er et kortspil udviklet til Format på mellemtrinnet. På hvert kort er der en illustration, grafisktabel eller et diagram.Formålet med billedkortene er at træne det faglige område;Statistik og sandsynlighed - i en hverdagskontekst, som eleverne også har arbejdet med på mellemtrinnet.Billedkortene indgår som en del af Format 4-6, Materialekasse og anvendes i værkstederne til Format 4-6.Vejledningen findes på de pågældende værkstedskort.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  455,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 5, Regnehistorier indgår som en del af indholdet i værkstederne til Format 5, men kan også med fordel anvendes som supplement til den daglige matematikundervisning.Indhold120 regnehistorier fordelt på tre niveauer4 kort med facitlisterIndlæste regnehistorier findes via minside.alinea.dkMed regnehistorierne får eleverne mulighed for at beskæftige sig med problemløsning og matematik i anvendelse ud fra en lang række hverdagsrelevante historier. Eleverne skal forholde sig til, hvilke oplysninger der skal benyttes for at svare på spørgsmålene og vurdere, hvilken regningsart der skal anvendes.Regnehistorierne til 5. klasse er bygget op om følgende faglige hovedområder:RegningAlgebraStatistik og sandsynlighedMålingRegnehistoriekortene er som udgangspunkt udarbejdet til 5. klasse, men kan på grund af de dierentierede opgaver også anvendes i 4. og 6. klasse. Ønsker du at dierentiere opgaverne yderligere, kan du tillade brug af lommeregner eller stille krav om, at opgaverne skal regnes i hovedet. Arbejdet med regnehistorierne kan organiseres individuelt, par- og gruppevis samt løses fælles i klassen.Kortene indgår som en del af Format 4-6, Materialekasse og anvendes i værkstederne til Format 5.Dette materiale supplerer den nye udgave af Format 4-6, Materialekasse. Ønsker du at købe den gamle udgave af materialet, skal du kontakte Kundeservice.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  455,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 4, Regnehistorier indgår som en del af indholdet i værkstederne til Format 4, men kan også med fordel anvendes som supplement til den daglige matematikundervisning.Indhold120 regnehistorier fordelt på tre niveauer4 kort med facitlisterIndlæste regnehistorier findes via minside.alinea.dkMed regnehistorierne får eleverne mulighed for at beskæftige sig med problemløsning og matematik i anvendelse ud fra en lang række hverdagsrelevante historier. Eleverne skal forholde sig til, hvilke oplysninger der skal benyttes for at svare på spørgsmålene og vurdere, hvilken regningsart der skal anvendes.Regnehistorierne til 4. klasse er bygget op om følgende faglige hovedområder:RegningAlgebraStatistik og sandsynlighedMålingRegnehistoriekortene er som udgangspunkt udarbejdet til 4. klasse, men kan på grund af de dierentierede opgaver også anvendes i 5. og 6. klasse. Ønsker du at dierentiere opgaverne yderligere, kan du tillade brug af lommeregner eller stille krav om, at opgaverne skal regnes i hovedet. Arbejdet med regnehistorierne kan organiseresindividuelt, par- og gruppevis samt løses fælles i klassen.Kortene indgår som en del af Format 4-6, Materialekasse og anvendes i værkstederne til Format 4.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  70,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette elevhæfte er et engangshæfte til matematikundervisningen i 3. klasse. Format 3, Træningshæfte 2 er generelt sværere end Træningshæfte 1 og elevbogens basisniveau. Hæftet svarer til værkstedsaktiviteternes niveau 2 og 3. Alle siderne i træningshæftet er nederst markeret med en farve, der henviser til, hvilke sider der hører til hvilke kapitler/faglige områder. Hvorfor vælge dette træningshæfte? Træningshæftet kan bruges som ekstra træningsopgaver i forbindelse med elevbogen Træningshæftet kan bruges som ekstra værkstedsaktivitet i værkstedsforløbene Træningshæftet kan bruges til individuel faglig fordybelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  70,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette elevhæfte er et engangshæfte til matematikundervisningen i 3. klasse. Format 3, Træningshæfte 1 svarer niveaumæssigt til elevbogens niveau og værkstedsaktiviteternes niveau 1 og 2. Alle siderne i træningshæftet er nederst markeret med en farve, der henviser til, hvilke kapitler/faglige områder, der hører til. Hvorfor vælge dette træningshæfte? Træningshæftet kan bruges som ekstra træningsopgaver i forbindelse med elevbogen Træningshæftet kan bruges som ekstra værkstedsaktivitet i værkstedsforløbene Træningshæftet kan bruges til individuel faglig fordybelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  772,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 3, Værkstedskort er en analog udgave af de digitale værksteder til 3. klasse. Format 3, Værkstedkort er et godt redskab for læreren, der ønsker en faglig, differentieret og værkstedsorienteret matematikundervisning. Format 3, Værkstedskort indeholder 64 matematikværksteder, der giver mulighed for at differentiere og fordybe sig i de faglige områder fra elevbogen. Med afsæt i værkstederne og de tilhørende materialer fra Format 1-3, Materialekasse arbejder eleverne med den viden, de har tilegnet sig i Format 3, Elevbog/Web. Værkstederne giver mulighed for, at eleverne kan fordybe sig i udvalgte emner. Ved hjælp af differentierede værksteder samt tilhørende kopiark og GeoGebrafiler arbejdes der på forskellige niveauer. Værkstederne fortæller eleverne i billede og tekst, hvad de skal arbejde med på de tre differentieret niveauer. Derudover kan eleverne på værkstedskortene finde oplysninger om deltagerantal, materialer samt hvilke læringsstile aktiviteterne primært tilgodeser. I værkstederne får eleverne mulighed for at træne deres viden og kunnen med alsidige opgaver. Derudover giver værkstederne mulighed for at arbejde med udfordrende problemstillinger for at skabe faglig fordybelse. Er man ikke bruger af Format 3, Elevbog/Web, er Format 3, Værkstedskort et godt supplement til den daglige undervisning. Med Format 3, Værkstedkort følger en PDF af Format 3, Værkstedvejledningen, kopiark og GeoGebrafiler, som kan hentes på minside.alinea.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  48,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 3, Evalueringshæfte er i fornyet udgave klar til skolestart 2019. Dette evalueringshæfte er et engangshæfte til brug i matematikundervisningen i 3. klasse og er udarbejdet med afsæt i den nye Format 3, Elevbog/Web. Evalueringshæfte med fremadrettet evaluering til hvert kapitel For at kunne undervise eleverne med udgangspunkt i deres aktuelle faglige niveau er det vigtigt at finde ud af, hvad de allerede kan, og hvad de har behov for at arbejde mere med. Til det formål er der udarbejdet et evalueringshæfte, som består af to korte færdighedsevalueringer til hvert kapitel i elevbogen og en begrebsevaluering til hvert kapitel. Evalueringshæftet giver dig mulighed for at få et overblik over elevernes faglige niveau, og hvad der er relevant, at eleverne fordyber sig i. Format 3, Evalueringshæfte egner sig godt som redskab til skole-hjem-samtaler og udarbejdelsen af elevplaner. Evalueringshæftet består af 24 sider fordelt på to evalueringstyper: Evaluering af færdigheder Til hvert kapitel er der udarbejdet to korte færdighedsevalueringer. De skal bruges til at evaluere eleverne før og efter arbejdet i værkstederne. Formålet er at vise, hvilke individuelle tiltag der skal igangsættes i værkstedsarbejdet, og hvordan læringsforløbet er afsluttet. Evaluering af begrebsforståelsen En afsluttende evaluering efter værkstedsforløbet giver indblik i elevernes grundlæggende begrebsforståelse inden for de faglige områder, de har arbejdet med. Her arbejder eleverne med mere åbne spørgsmål. Har du bog, har du web! I indskolingen kan evalueringen som noget nyt også foregå digitalt på www.MitFormat.dk. Evalueringen rettes automatisk og henviser eleven direkte til det værksted og det niveau, som eleven har brug for. Ved køb af et klassesæt af Elevbog/Web fås 1 års adgang til elevdelen på www.MitFormat.dk. Vær opmærksom på, at køb af Lærervejledning/Web er en forudsætning for, at skolen kan benytte elevdelen på www.MitFormat.dk. Facitliste til evalueringshæftet og evalueringsvejledning findes www.format.alinea.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  1.368,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Da Format 4 bliver revideret i 2020, vil den nuværende Værkstedsmappe ikke blive optrykt. I stedet tilbyder vi denne udvidede Værkstedsvejledning, som indeholder de centrale resurser fra Værkstedsmappen: 115 kopiark Introduktion til værkstedsarbejdet Vejledning til de enkelte værksteder. Desuden giver vejledningen adgang til 62 værkstedsark (i pdf-form), Bemærk at dette produkt udgår af handelen, når de reviderede titler til Format 4 udkommer. Samtidig hermed indstilles den digitale adgang til værkstedsarkene. I forbindelse med revisionen vil værkstedsaktiviteterne blive ændret, hvilket blandt andet betyder, at der udarbejdes en ny vejledning. Dette produkt er skræddersyet til de nuværende Format 4-udgivelser, som altså har begrænset levetid. Prisen er afstemt herefter og udgør kun 50 % af prisen på Værkstedsmappen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  56,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format, Tælletavle er en plakat, der viser tallene 0-99 sat i system. Hvert tal er repræsenteret med talnummer og tier-stænger. Tavlen er tænkt som et redskab i skoledagen, når eleverne skal forholde sig til tal og enkle beregninger inden for de fire regningsarter. De fire regningsarter er visuelt repræsenteret og understøttet af regneeksempler. Plakaten kan bruges fra 1. til 6. klasse. Plakaten er i A1.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther
  455,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Regnehistorier med Format - opgavekort, cd og facitlister til 80 regnehistorier Regnehistorier indgår som en del af indholdet i værkstedsmappen til format 4. Regnehistorier med Format 4 er muligen for at beskæftige sig med problemløsning og matematik i anvendelse ud fra en lang række hverdagsrelevante historier, som eleverne skal gennemskue og udregne. Eleverne skal bl.a. forholde sig til, hvilke oplysninger der skal benyttes for at svare på spørgsmålene og/eller vurdere, hvilken regningsart der skal anvendes. Materialet består af 80 regnehistoriekort, fire kort med tilhørende facitlister samt en cd med indlæste historier. Regnehistorierne er bygget op omkring følgende faglige hovedområder: Regning Logik Statestik og sandsynlighed Måling

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format træningshæfte 6.1 knytter sig til matematiksystemet Format, der bygger på de nyeste teorier om læringsstile. Træningshæfterne til Format i 6. klasse understøtter de faglige områder i elevbogen, og er differentieret i to niveauer. Træningshæfte 6.1 dækker niveau 1. Hæfterne kan anvendes som supplement til elevbogens kapitler, eller som en del af værkstedsundervisningen, der knytter sig til systemet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format træningshæfte 6.2 knytter sig til matematiksystemet Format, der bygger på de nyeste teorier om læringsstile. Træningshæfterne til Format i 6. klasse understøtter de faglige områder i elevbogen og er differentieret i to niveauer. Træningshæfte 6.2. dækker niveau 2-3. Hæfterne kan anvendes som supplement til elevbogens kapitler eller som en del af værkstedsundervisningen, der knytter sig til systemet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther
  455,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Regnehistorier med Format 6 - opgavekort, cd og facitlister til 80 regnehistorier. Regnehistorier indgår som en del af indholdet i værkstedsmappen til format 6. Regnehistorier med Format 6 er muligen for at beskæftige sig med problemløsning og matematik i anvendelse ud fra en lang række hverdagsrelevante historier, som eleverne skal gennemskue og udregne. Eleverne skal bl.a. forholde sig til, hvilke oplysninger der skal benyttes for at svare på spørgsmålene og/eller vurdere, hvilken regningsart der skal anvendes. Materialet består af 80 regnehistoriekort, fire kort med tilhørende facitlister samt en cd med indlæste historier. Regnehistorierne er bygget op omkring følgende faglige hovedområder: Regning, Logik, Statestik og sandsynlighed, Måling

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther
  48,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 6. klasse er fyldt med spændende og alsidige opgaver i et nyt design til mellemtrinnet – og med illustrationer som passer til målgruppen. Format på mellemtrinnet er bygget op omkring de samme tre milepæle som i indskolingen: Mange måder at lære på – Læringsstile, Differentieret værkstedsundervisning, Fremadrettet evaluering. Evalueringshæftet indeholder 24 sider fordelt på evaluering af færdigheder og begrebsforståelse. I alt er der 3 siders evaluering til hvert af de 8 kapitler i elevbogen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Anesen & Nina Winther
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format træningshæfte 5.2 knytter sig til matematiksystemet Format, der bygger på de nyeste teorier om læringsstile. Træningshæfterne til Format i 5. klasse understøtter de faglige områder i elevbogen og er differentieret i to niveauer. Træningshæfte 5.2. dækker niveau 2-3. Hæfterne kan anvendes som supplement til elevbogens kapitler eller som en del af værkstedsundervisningen, der knytter sig til systemet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - værkstedsvejledning
  af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther
  441,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.