Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Lonni Petersen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Uden berøringsangst og tabu
  af Lonni Petersen
  126,95 - 239,95 kr.

  Denne bog henvender sig til de professionelle, som er omkring børn og unge, der møder døden og sorgen tidligt i deres liv. Bogen kan også bruges af børn og unges forældre og netværk, da den kan skabe større klarhed over de udfordringer, der naturligt kommer i livet efter et tab.Det er en handlingsorienteret bog, der giver nogle konkrete bud på, hvordan professionelle, netværket og forældre kan være omkring børn og unge i sorg.Bogen kan desuden bruges til at etablere sorgstøtte i alle former for institutioner og vise vejen for både forældre og professionelle.

 • - I et samfund med berøringsangst, tabu og diagnosetrang
  af Lonni Petersen
  117,95 - 255,95 kr.

  Denne bog tager fat i den berøringsangst og de tabuer, der stadig møder mennesker i sorg. Med udgangspunkt i, at sorg er et menneskeligt livsvilkår, der uundgåeligt rammer os alle, belyser og undersøger bogen WHOs sorgdiagnose. Sorgdiagnosen er designet til at gøre det muligt at diagnosticere sorg som en mental lidelse på lige fod med andre psykiatriske og mentale lidelser. Bogen belyser og diskuterer de konsekvenser en sorgdiagnose vil føre med sig og problematiserer den samfundsmæssige trang til at sygeliggøre og diagnosticere på områder, hvor alle mennesker er i risikogruppen i kraft af deres individuelle sorg. Derudover giver bogen et forsøg på at vise sørgende en vej igennem sorgen, hvor en livsvarig sorgdiagnose kan undgås.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.