Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Louise Dinesen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Flemming Andersen & Louise Dinesen
    172,95 - 208,95 kr.

    God kriseledelse handler om at se de muligheder, der kan opstå ud af krisen – uden at tabe de involverede af syne.KORT & GODT OM KRISELEDELSE beskæftiger sig med organisatoriske kriser og giver konkrete bud på, hvordan man kan handle hensigtsmæssigt i dem. Bogens bærende tanke er, at en krise berører organisationens relationer, og derfor skal kriser forstås relationelt og håndteres relationelt – for de er karakteriseret ved trusler om tab og kan ikke adskilles fra de mennesker, som gennemlever dem.Når først krisen er en realitet, handler god kriseledelse om at beskytte kritiske funktioner og mildne følelsen af tab. Men kriseledelse er mere end blot akut brandslukning. En strategisk tilgang til kriseledelse kan understøtte organisatorisk læring og tilpasning og i visse tilfælde forhindre krisen i overhovedet at opstå.KORT & GODT OM KRISELEDELSE bygger på forfatternes mangeårige erfaring og på velfunderet viden om kriser og krisereaktioner. Bogen er skrevet til ledere og ledergrupper, der ønsker at styrke kriseberedskabet over for interne og eksterne interessenter.

  • af Grethe Andersen, Caroline Howard Grøn, Rikke Lindekilde, mfl.
    145,95 kr.

    Dette nummer af tidsskriftet Ledelse i morgen indeholder følgende artikler:”Godmorgen chef, det er Kris. Jeg kan ikke komme på Teams!” Om digital distanceledelseAf Mathilde Winsløw Albertsen og Caroline Howard GrønDenne artikel ser nærmere på, hvad vi ved om digital distanceledelse, og hvordan man som leder kan arbejde effektivt med det. Det digitale kan både føre løsninger og problemer med sig, og her kræver det en særskilt digital ledelsesmæssig kompetence at vurdere, hvordan man bedst kommunikerer med sine medarbejdere, når man ikke ses. Artiklen giver fem gode råd til dette.Essentielle værktøjer til distanceledelse – i undtagelsestilstand såvel som i den daglige ledelseAf Jane Søgård Hansen og Rikke LindekildeDenne artikel tager udgangspunkt i praksiserfaringer med distanceledelse og giver et konkret bud på, hvordan vi kan bruge erfaringen til at bedrive bedre distanceledelse. Artiklen præsenterer to konkrete værktøjer til den gode distanceledelse: Samarbejdskontrakten, der hjælper til at skabe retning, koordinering og engagement på afstand, og Netværksunderstøttelse, der understøtter særlige behov som fx work-life-balance eller hjemmearbejde med børn.Folkeskole i coronaens tid – om ledelse gennem kriseAf Lise Ammitzbøll la CourDenne artikel handler om de konsekvenser, det har, at man som folkeskoleleder skal være nærværende på afstand, synlig bag skærmen og stadig formå at skabe relationer uden samvær. Artiklen beskriver, hvordan skoleleder og ledelsesteam på Skolen på Grundtvigsvej er gået til den nye virkelighed med fjernundervisning, nye kommunikationsveje og redefinerede ledelsesroller.Fire veje til bæredygtig ledelse i kriser – og under genåbningAf Stephen Holst, Louise Dinesen og Ann-Christina MatzenDenne artikel giver gode råd til kriseledelse og til, hvordan man som leder forholder sig åbent, samtidig med at man styrer mod noget. Artiklen præsenterer Krisekompasset som en model, der skal hjælpe organisationen og ledelsen til at navigere i en krisesituation og i tiden efter den og sikre, at fokus holdes på både det menneskelige og på kerneopgaven.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.