Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Louise Phillips

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En grundbog
  af Birger Steen Nielsen, Hans Hauge, Casper Bruun Jensen, mfl.
  500,95 kr.

  Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings mange nuancer og kvaliteter. De kvalitative metoder har været i hastig vækst i human- og samfundsvidenskaberne i de seneste ca. 25 år, og forskere har på tværs af faggrænser udviklet et væld af forskellige teknikker, tilgange og perspektiver.I denne 3. udgave er samtlige kapitler reviderede og opdaterede. Bogen inkluderer et nyt kapitel om kvalitative forløbsstudier samt et nyt kapitel om uddannelse i kvalitativ metode. I takt med udbredelsen af kvalitative metoder og undersøgelser er det mere vigtigt end nogensinde at udvikle det kvalitative forskningshåndværk. Denne bog tilbyder et overblik over typiske, kvalitative metoder, og hvordan disse anvendes i dansk og international kontekst.Bogens 30 kapitler giver en indføring i de kvalitative metoders teori, men lægger først og fremmest vægt på konkret at beskrive den håndværksmæssige kunnen, som præger indsigtsgivende kvalitative studier. Bogen er velegnet for både studerende og erfarne kvalitative forskere.Svend Brinkmann er professor ved Aalborg Universitet.Lene Tanggaard er rektor på Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg Universitet.

 • af Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips
  198,95 kr.

  Diskursanalysen leverer redskaber til at undersøge, hvordan betydning skabes socialt, og hvilke virkninger bestemte verdensbilleder har for vores sociale liv. Vores omverden bliver beboelig, fordi vi hele tiden tillægger den betydning - vi forstår den på

 • - interview, observationer og dokumenter
  af Peter Dahler-Larsen, Dorthe Staunæs, Nanna Mik-Meyer, mfl.
  303,95 kr.

  Brugen af kvalitative metoder inden for sociologien og beslægtede fag har i løbet af de sidste ti år gennemgået en markant udvikling. Strømninger som konstruktivisme og interaktionisme, der fremstiller sandhed og mening som sociale konstruktioner, stiller forskeren over for nye udfordringer. Nye spørgsmål trænger sig på:· Hvordan påvirker intervieweren de svar, han eller hun får?· Hvilke muligheder og begrænsninger giver det interaktionistiske perspektiv på observationsstudier?· Hvilke konsekvenser får det, at et dokument ikke anskues som noget []i sig selv[], men først får betydning, når det indgår i en social situation?[]Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv[] undersøger, hvad det betyder, når forskeren selv bliver en medspiller i meningsproduktionen, og den virkelighed, der skal beskrives, ikke længere er et stabilt fænomen.Antologien retter sig mod studerende og undervisere på universiteter og andre højere læreanstalter. Margaretha Järvinen er professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet og Socialforskningsinstituttet. Nanna Mik-Meyer er adjunkt ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School.

 • af Louise Phillips
  97,95 - 137,95 kr.

  'Riveting and thrilling in equal measure. I didn't come up for air until the very last page. Filled with fantastic characters who find themselves in terrifying and unexpected situations. I kept asking myself, what would I do if it was me? A fantastic read with so many great twists. The best book from Louise Phillips so far.' Patricia Gibney'Compelling and clever. They All Lied grips you from the opening page and doesn't let you go.' Brian McGilloway When Nadine Fitzmaurice, a manager in an insurance company, gets a distressed phone call from her eighteen-year-old daughter, Becca, telling her she's killed someone, Nadine's life is turned upside down.Now Becca is being held against her will and, determined to save her daughter, Nadine finds herself dragged into theunderworld of organised crime - and under the scrutiny of Detective Sergeant Wren Moore.But the more Nadine gets sucked in by those holding Becca, elements of her past, and a 'TRUTH or DARE' game that went terribly wrong years before, come to the surface.Eighteen years earlier, teenager, Evie Nolan went missing. She never came home.One day Becca was there, and now she is gone too.But can Nadine help her daughter before it's too late?'One of the most original and distinctive voices in Irish crime fiction.' Jane Casey'Cleverly plotted and deftly woven, with surprises at every turn.' Andrea Mara'An explosive thriller with brilliant twists.' Anthony Quinn'From the opening psychological dilemma to the breathtaking denouement, They All Lied is Louise Phillips' best yet' Sharon Dempsey

 • af Louise Phillips, Lisbeth Frolunde & Maria Bee Christensen-Stryno
  437,95 kr.

 • - En samskabt grafisk fortælling om at danse med Parkinson
  af Louise Phillips, Thomas Vium, Lisbeth Frølunde, mfl.
  267,95 kr.

  "Mens vi bevæges" er et bidrag til feltet narrativ og grafisk medicin, hvor forskning om sygdom skabes og formidles igennem personlige fortællinger herunder grafiske fortællinger (tegneserier).Den er skrevet til læsere som:• har Parkinsons sygdom eller andre kroniske sygdomme• er pårørende til mennesker med Parkinson eller andre kroniske sygdomme• er fagprofessionel behandler, som anvender dans og beslægtede kunstneriske aktiviteter• er studerende eller underviser på social- og sundhedsområdet med interesse for patienters og pårørendes erfaringer• arbejder med inddragelse af patienter og pårørende i behandling eller i patientforeninger• bruger kunstbaserede visuelle og narrative metoder i forskning og formidling.Mød Hugo, Karen, Alma, Helene, Anne-Marie, Poul, Lone og Eskild, som går på et parkinsondansehold sammen. De er karakterer i denne grafiske fortælling, som er sammensat ud fra mange fortællinger om livet med Parkinson. Deltagerne i parkinsondans fortæller om deres liv, og om hvordan dans giver kropslige, æstetiske oplevelser for eksempel af at mærke bobler i kroppen og af at flyve sammen. Dans giver glæde, overskud, fællesskab og styrker livsmodet, alt sammen vigtigt, når en kronisk sygdom vender op og ned på ens verden.

 • af Louise Phillips
  89,95 kr.

  A tightly-woven, gripping novel that explores themes of guilt, motherhood and the way we remember the past.

 • af Louise Phillips & Marianne W. Jorgensen
  508,95 - 1.480,95 kr.

  Discourse Analysis as Theory and Method offers the first systematic introduction to discourse analysis as a body of theories and methods for social research.

 • - Beyond Diagnosis
  af Louise Phillips
  506,95 - 1.335,95 kr.

  Observation of the body helps psychiatrists to determine the cause and treatment of mental illness. With reference to a range of theoretical perspectives including philosophy, psychoanalysis, feminism and sociology, this book explores the ways in which understanding 'lived experience' may usefully be applied to mental health practice.

 • af Louise Phillips
  94,95 kr.

  He thought he was in control. But he was wrong. And after the final blows of the knife, she stole his last breath with a kiss...Will criminal psychologist Dr Kate Pearson uncover the identity of this vicious killer before it is too late?At a hotel room in Dublin, the butchered body of art dealer Rick Shevlin, arranged with artistic precision like the Hanged Man from a Tarot card, is found.Meanwhile, in a quiet suburb, Sandra Regan clings to her sanity as a shadowy presence moves through her home.What connects them?Criminal psychologist Dr Kate Pearson is sure that the killer has struck before and will again - soon. As Kate and DI O'Connor are plunged into an investigation which spreads to Rome and Paris, they uncover a vicious trail of sexual power and evil. But will they uncover the killer's identity before she claims another victim?

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.