Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger af Mads Vestergaard Olesen

Filter
Filter
Genre
 • ()
Type
 • (3)
Format
 • (3)
Sprog
 • (3)
Pris
DKK
Tag
 • (3)
 • (3)
Sorter efterSorter Populære
 • af Christian Tang Lystbæk, Jørgen Rossini & Mads Vestergaard Olesen
  403,95 kr.

  Hvad er en organisation egentlig for noget, og hvordan fungerer den?Denne bog adskiller sig fra traditionelle bøger om organisations- og ledelsesteori ved, at den ikke har fokus på at give en generel indføring i organisationsteorien. I stedet vises, hvordan du kan analysere organisatoriske problemstillinger med udgangspunkt i organisationsteori. Dette valg er truffet for at give et overblik over nogle væsentlige mønstre og dynamikker i denne teori.Organisationsanalyse i teori og praksis er bygget op ud fra en overordnet tredeling, hvor del 1 handler om forudsætningerne for at lave en organisationsanalyse.Del 2 præsenterer udvalgte dele af organisationsteorien i form af 11 temaer. Der indledes med temaet relationer, da det udtrykker noget centralt om organisering af menneskelig aktivitet. Herefter er temaerne: ledelse, magt og beslutninger grupper, organisationskultur og struktur motivation, læring og ændringer i organisationer strategiDel 3 præsenterer en række situationer, der kendetegner ledelse. Her fortælles om problemstillinger og virkelige hændelser fra hverdagen. De er tænkt som cases til undervisning og refleksion.Sammen med bogen Metoder til organisationsanalyse – isen er usikker, som retter sig mod analysens teknikker og værktøjer, gives der et teoretisk fundament til forståelse af organisationer, organisering og ikke mindst til at ”læse” hændelser i det organisatoriske felt. Bøgerne udgør dermed en værktøjskasse til at foretage en grundig organisationsanalyse.Bogens målgruppe er studerende på organisationsfag ved mellemlange og videregående uddannelser.

 • af Christian Tang Lystbæk, Jørgen Rossini & Mads Vestergaard Olesen
  602,95 kr.

  Denne pakke består af Metoder til organisationsanalyse, ISBN 9788741268682 og Organisationsanalyse i teori og praksis, ISBN 9788741268736. Disse to bøger udgør samlet set en værktøjskasse til at foretage en organisationsanalyse. Bogen Organisationsanalyse i teori og praksis giver et teoretisk fundament til forståelse af organisationer, organisering og ikke mindst hændelser i det organisatoriske felt. Metoder til organisationsanalyse går i dybden med spørgsmålet om, hvordan man kan analysere organisationer med udgangspunkt i organisationsteori. Bogen viser, hvilke værktøjer der især er velegnede til organisationsanalyse ud fra en overordnet tredeling, der afspejler følgende arbejdsprocesser: Hvad vil du? Hvad kan du? Hvad gør du? Bøgerne er skrevet til studerende på mellemlange og videregående uddannelser, hvor organisationsanalyse er en del af pensum.

 • - Isen er usikker
  af Christian Tang Lystbæk, Jørgen Rossini & Mads Vestergaard Olesen
  313,95 kr.

  Hvordan kan du analysere organisationer med udgangspunkt i organisationsteori?Metoder til organisationsanalyse går i dybden med dette spørgsmål og viser, hvilke værktøjer der især er velegnede til organisationsanalyse.Organisationsanalyse kan ses ud fra en overordnet tredeling, der afspejler følgende arbejdsprocesser:1. Hvad vil du?2. Hvad kan du?3. Hvad gør du?Første del, ”Hvad vil du?”, handler om de akademiske og tekniske krav til at skrive en opgave. Der er nogle formkrav, som kaldes for forudsætningerne, og der gøres rede for, hvordan en opgave kan struktureres.Anden del, ”Hvad kan du?”, forholder sig til det organisationsteoretiske grundlag, og det kan vi gøre med forskellige teoretiske udgangspunkter, her i form af tre analytiske forståelsesrammer, som vi har valgt at se ud fra og analysere i forhold til.Tredje del, "Hvad gør du?", tager de klassiske metodeværktøjer op til behandling. Hvis man skal kunne foretage en organisationsanalyse, skal håndværket skal være i orden. Derfor tages de klassiske metodeværktøjer op i denne del.I fjerde del tages 11 temaer fra organisationsteorien op, og gennem korte indføringer illustreres nogle centrale teoretiske aspekter. Behandlingen af hvert tema sigter mod et ”Hvordan gør du?”, når du vil lave en organisationsanalyse med afsæt i teori.Bogen er skrevet parallelt med Organisationsanalyse i teori og praksis, som giver et teoretisk fundament til forståelse af organisationer, organisering og ikke mindst hændelser i det organisatoriske felt, og bøgerne bliver dermed samlet set en værktøjskasse til at foretage en organisationsanalyse.Bogen er skrevet til studerende på mellemlange og videregående uddannelser, hvor organisationsanalyse er en del af pensum.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.