Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Magnus Malm

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Hvad sker der, når livet sekulariseres?
  af Magnus Malm
  269,95 kr.

  Hvorfor vender stadig flere ryggen til kirke og kristendom? Hvorfor holder mennesker op med at tro på Gud? I de nordiske lande er tilslutningen til kirken dalende, og man kan få det indtryk, at det er ubehageligt for kirkens folk at diskutere hvorfor.Magnus Malm er overbevist om, at kirken har alt at vinde ved at tale åbent og ærligt om sekulariseringen. Hvis mennesker forlader Gud, har de grunde til at gøre det, og kirken skylder at respektere beslutningen og lytte til begrundelsen. At tale dårligt om ateister eller lægge skylden på ”tidsånden” forstærker blot sekulariseringen og lukker af for en dialog, der er livsvigtig for begge parter.Denne bog er begyndelsen på en samtale og et forsøg på at forstå, hvorfor mennesker forlader kirken og Gud. Malm mener, at den kristne kirke må stoppe med at betragte sig selv som et offer for sekulariseringen og vedkende sig sit ansvar. Hans udfordrende påstand er, at det ikke er verden, der sekulariserer kirken, men kirken, der sekulariserer verden.Magnus Malm arbejder med retræter og åndelig vejledning i den svenske kirke. Han har skrevet en række bøger, hvoraf de fleste er oversat til dansk. De mest kendte er "Vejviser", "I Lammets tegn", "Bag billedet" og "Kendetegn".

 • - Lederskab i Jesu fodspor
  af Magnus Malm
  269,95 kr.

  Dette er en bog om lederskab i kirken – men den har ikke til formål at forøge ledernes kompetencer, så de kan levere bedre resultater. I stedet er det en vejviser tilbage til den kilde, der alt for ofte bliver glemt og dækket til.Magnus Malm viser, hvordan sekulære lederroller og behovet for at få succes bliver en hindring for en sund og fri udfoldelse af et kristent lederskab. Undervejs tager han fat på spørgsmål som disse:* Hvordan formes en kristen leder?* Hvad er forskellen på gavebaseret og relationsbaseret ledelse?* Hvad betyder følelsen af selvværd for vores lederskab?* Hvad er forskellen på at have kirken som mor og som projekt?* Hvilken betydning har prædikenen i det kristne lederskab?Fri til at tjene bygger på forfatterens næsten tredive års arbejde med retræter og åndelig vejledning for præster og andre medarbejdere i kirken. Det er et arbejde, der voksede frem i sporene efter hans første bog om kristent lederskab, Vejviser, der udkom i 1990.Ud fra disse erfaringer tegner Magnus Malm konturerne af et lederskab i Jesu fodspor, der kan vise vej i en ny tid med store udfordringer for kirken.

 • - Om hvordan Gud blev menneske og hvad det har med os at gøre
  af Magnus Malm
  269,95 kr.

  Hvad sker der med os i vores tid, vi, der er troende, søgende, tvivlende? Hvad er det, der opløser vores selvfølelse og identitet, samtidig med at vi aldrig har været mere optaget af, hvem vi er, og hvordan vi har det?Magnus Malm tager os med på en tankevækkende rejse gennem samtidens kultur, psykologiske erfaringer, kirkens historie og Bibelens beretninger.Han stiller blandt andet spørgsmålet, om det nu er så sikkert, at troen på Gud er en hjælp til at finde sig selv. Kan åndeligheden ikke lige så godt blive en flugt for den, der af en eller anden årsag har svært ved at håndtere livet?Bogens omdrejningspunkt er, hvad kirkens bekendelse af Jesus Kristus som sand Gud og sandt menneske betyder i det konkrete liv. Hvordan hænger sandheden om Gud sammen med sandheden om mig selv? Hvad er forholdet mellem min tro på Gud og mine tanker, følelser og mål for mit liv?

 • - at søge Guds nærvær i en kaotisk tid
  af Magnus Malm
  269,95 kr.

  Bedekrans i oliventræ, produceret i Betlehem, medfølger.

 • - om den vanskelige og vidunderlige rejse fra billede til virkelighed
  af Magnus Malm
  185,95 kr.

 • - Krybben, korset og ringen - En bønnebog
  af Magnus Malm
  148,95 kr.

  Er det muligt at bevare forbindelsen med Gud midt i en travl hverdag? Hvordan kan jeg høre Guds stemme, når jeg knap nok kan høre min egen?For mange kristne, der har haft svært ved at finde ind i et regelmæssigt bønsliv, er denne bedekrans blevet en uvurderlig hjælp. At lade hånden omslutte krybben, korset og ringen er – kombineret med enkle bønner fra Bibelen – blevet det faste holdepunkt for den daglige kontakt med Gud.De tre kendetegn peger på evangeliets kerne. Krybben er tegnet på Guds nærvær iblandt os: Jesus blev menneske. Korset er tegnet på, at Gud er gået hele vejen for at befri os fra synden: Jesus gav sit liv. Ringen er tegnet på, at Gud inviterer os ind i et helt nyt liv: Jesus opstod fra døden.Kendetegn blev udgivet første gang i 2013. Denne udgave er en redigeret og forkortet version, der præsenterer bedekransen og bønnerne og giver en enkel og konkret vejledning i, hvordan de kan bruges.Bedekrans i oliventræ, produceret i Betlehem, medfølger.

 • - Skitser til en kristen modkultur
  af Magnus Malm
  185,95 kr.

 • - at følge Jesus med bjergprædikenen som pejlemærke
  af Magnus Malm
  226,95 kr.

  Hvad indebærer det at følge Jesus her ved begyndelsen af det 21. århundrede? Er det muligt for os at grave ned til den oprindelige radikalitets kilder? – med risiko for at der bliver bragt uorden i vores fine systemer.Et godt sted at grave er i Jesu bjergprædiken. Allerede efter nogle få spadestik støder man på spor, der leder lige ind i vor tids kernespørgsmål:• individualismens blindgyder• kløften mellem rige og fattige• jagten på synlighed og bekræftelse• penge og statussymboler• stress og adspredthed• synet på vold og magt• åndelighedens marked• arbejdet og det daglige brød• bekymringer for fremtiden• vores plads i jordens økosystemDette og meget andet beskæftiger Jesus sig med i sin undervisning i bjergprædikenen. Denne bog er ikke så meget en teologisk udlægning af den kendte tekst, men snarere en beskrivelse af efterfølgelse i vores tid med bjergprædikenens tre kapitler som pejlemærker.Magnus Malm arbejder med retræter og åndelig vejledning. Han har blandt andet skrevet Bag billedet og Hvisken fra katakomberne. I 2006 modtog han C.S. Lewis-prisen for sit forfatterskab.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.