Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Magnus Riisager

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - - i filosofi, religion og litteratur
  af Magnus Riisager
  117,95 kr.

  For første gang på dansk præsenterer fjorten forskere forskellige emner inden for moderne forskning i mystik og beslægtede emneområder. Forskere inden for både filosofi, religion og litteratur samt de naturvidenskabelige og kognitive discipliner analyserer mystikkens mangfoldige repræsentationer; fra antik kinesisk filosofi og islamisk mystik til europæisk middelalder; fra gnosis og platonisk erkendelseslære til moderne litteratur; fra videnskabsteori til spiritualitet og terapeutisk praksis.Indledningen giver et grundigt overblik over de sidste tyve års mystikforskning herhjemme, og de enkelte bidrag giver hver især en præsentation og analyse af de mange forskellige sider af den aktuelle danske mystikforskning.Bogen henvender sig til studerende og undervisere ved gymnasier og alle højere læreanstalter.

 • - grundbog til psykologi på B-niveau
  af Magnus Riisager
  464,95 kr.

  PsykB er den oplagte nye grundbog at benytte sig af til psykologi på B-niveau. Bogen er udstyret med 12 kapitler, hvoraf de ni er temakapitler, der hver belyser et særligt tema fra psykologifagets kernestofområder. Dermed oplever eleverne, hvordan psykologien bidrager til vores forståelse af os selv og den verden, vi lever i. Kapitlerne er derudover fyldt med håndgribelige, varierende og kreative arbejdsopgaver, mens nye teorier, empiriske undersøgelser og mere klassiske opgaver træner eleverne i alt fra fagets kompetencemål og feltarbejde til synopsisskrivning og eksamenøvelser.Bogens kapitler er:Sådan arbejder man i psykologi på B-niveauPsykologiens videnskabelige metoderSådan designer og udfører man feltarbejdeTema: Det kommunikerende menneskeTema: Følelsernes psykologiTema: Præstationernes psykologiTema: Det gode livTema: Tilknytning og kærlighedTema: RetspsykologiTema: VidnepsykologiTema: Klinisk psykologiTema: Højhastighedssamfund og diagnosekulturMagnus Riisager (red.) er lektor i psykologi på Slagelse Gymnasium og har skrevet flere bøger, bl.a. Fagdidaktik i psykologi (som redaktør og bidragsyder, 2018) og PsykC (2021).

 • af Magnus Riisager & Mette Morell
  244,95 - 416,95 kr.

  Fagdidaktik i psykologi er en indføring i fagets didaktik til lærere på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Bogen består af både teoretiske og forskningsbaserede tilgange til psykologifaglig didaktik kombineret med en lang række praktiske ideer til, hvordan man som psykologilærer kan håndtere fagets udfordringer på konstruktive måder. Psykologi er et komplekst fag, der stiller såvel lærer som elev over for en bred vifte af udfordringer såsom:Hvad er fagets rolle i forhold til almendannelse?Hvordan tackler man etiske problemstillinger, når faget går tæt på?Hvordan formidler man teorier, undersøgelser og psykologiske metoder?Hvilke strategier træner bedst elevernes evne til at tænke kritisk?Hvordan evaluerer man undervisningen formativt?Hvordan håndterer man bedst de muligheder, som digitale læremidler rummer?Bogen udkommer i serien Didaktik. Bogens bidragydere er Magnus Riisager, Mette Morell, Jette Hannibal, Janne Toftgaard og Thilde Bo Schmidt.

 • - Håndbog til de flerfaglige forløb og større skriftlige opgaver
  af Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker, Magnus Riisager, mfl.
  226,95 kr.

  Den gode opgave på stx er til dig, der går i 1.-3.g på stx og skal til at arbejde med et flerfagligt forløb eller en større skriftlig opgave. Bogens centrale pointe er, at man i disse flerfaglige undersøgelser bør gå videnskabeligt til værks. Og det er noget, du skal træne i arbejdet med dine egne undersøgelser og opgaver. Her vil du med hjælp fra denne bog bl.a. kunne få svar på følgende centrale spørgsmål:Hvordan laver man en god videnskabelig undersøgelse?Hvordan dokumenterer og formidler man en flerfaglig undersøgelse i en større skriftlig opgave, og hvordan formidler man den mundtligt?Hvordan og med hvilket formål kan man i en flerfaglig undersøgelse gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser?Hvordan kan man arbejde med at opstille innovative løsningsforslag?Som hjælp til at få videnskabsteori og metode ind i dine flerfaglige undersøgelser, vil du i bogen blive præsenteret for Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens pentagonmodel for den gode videnskabelige undersøgelse og opgave. Du vil herudover møde en masse aktiviteter og eksempler, der også kan hjælpe dig med at anvende det, du læser om, i dine egne flerfaglige undersøgelser og opgaver.Alle bogens afsnit er farvekodede, så du let kan gennemskue, om afsnittet understøtter basale, centrale eller mere avancerede undersøgelses- og skrivekompetencer. Du vil derfor kunne bruge bogen, uanset om du går i 1., 2. eller 3.g, og uanset hvordan dine faglige forudsætninger og ambitioner er.

 • - grundbog i psykologi på C-niveau
  af Magnus Riisager
  303,95 kr.

  I seks kapitler gennemgår PsykC både kernestof og de relaterede emner, som eleverne skal igennem i psykologi på C-niveau på ungdomsuddannelserne. De får også trænet de kompetencer, som er relevante for læreplanens faglige mål. Det sker gennem arbejds- og refleksionsspørgsmål og eksempler på ak­tuelt stof. Kort sagt: PsykC er den nye grundbog til psykologifaget.I bogens første kapitel indføres eleverne i, hvordan man arbejder i psykologifaget på C-niveau. Kapitel 2 gennemgår psykologiens videnskabelige metoder og de kritiske spørgsmål, man kan stille til specielt empiriske undersøgelser. Videnskabsteorien bliver holdt på et fornuftigt og hverken for skrabet eller omfattende niveau.De efterfølgende fire kapitler er opbygget om hvert sit tema, og stofmængden er afpasset, så hvert kapitel kan læses som litteratur til et forløb i undervisningen. Temakapitlerne handler om:Hvilke faktorer der påvirker menneskets udvikling gennem livet.Kognition og læring, og hvordan livet i en digitaliseret verden påvirker vores kognitive evner.Identitetsarbejde og de psykologiske udfordringer, som mange møder for første gang i ungdommen.Menneskets skyggesider.I hvert kapitel inddrages de fleste af de fire kernestofområder (udviklingspsykologi, person­lighedspsykologi, socialpsykologi og kognitionspsykologi), og der præsenteres en vifte af psykologiske perspektiver, så eleverne får en fornemmelse for psykologiens pluralistiske væsen. Magnus Riisager er lektor i psykologi på Slagelse Gymnasium og han har skrevet flere bøger, bl.a. Fagdidaktik i psykologi (som fagredaktør og bidragyder) (Frydenlund, 2018).

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.