Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Maria Baastrup Jørgensen

Filter
Filter
Genre
 • (4)
 • (1)
 • (6)
 • (5)
Bogtype
 • (11)
Format
 • (5)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (11)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Tag
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • af Maria Baastrup Jørgensen
  195,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kirke for de allermindste er 10 grydeklare, enkle og konkrete opskrifter til at invitere de 1-5 årige ind i kirken. Sognepræst Maria Baastrup Jørgensen lægger stor vægt på krop og sanser, der er de helt små børns indgang til lærdom. Hvert af kirkebesøgene har et centralt kristent eller bibelsk tema som omdrejningspunkt, der udfoldes gennem rytmik, leg, bevægelse, musik og sang. Aller aktiviteterne er gennemtænkt i detaljer og der følger en huskelisten med til hver gang.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Mogens Pahuus, Birgit Bidstrup Jørgensen, Rita Nielsen, mfl.
  266,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ÅNDELIG OMSORG beskriver en tværprofessionel kerneydelse, som har stor betydning for, hvordan patienter og borgere gennemlever svære livsomstændigheder. Historisk set har åndelig omsorg været afgørende for arbejdet i sundhedsvæsenet – ikke mindst i sygeplejefaget. I de senere år har begrebet fået fornyet aktualitet, men nu også i stigende grad uden for sygeplejen som en central del af arbejdet i hele det moderne sundhedsvæsen.Bogen viser med eksempler fra både forskning og daglig praksis, hvordan åndelig omsorg på forskellige måder kan være på spil i sundhedsvæsenet. Den henvender sig til en bred vifte af studerende og sundhedsprofessionelle – eksempelvis sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, psykologer, læger, præster, imamer og andre, der i deres praksis møder mennesker isituationer, hvor en professionel indsats over for eksistentielle og åndelige spørgsmål kan være nødvendig.ÅNDELIG OMSORG er skrevet af eksperter med forskellig faglig baggrund. Bogen præsenterer generelle perspektiver på åndelig omsorg, men den beskriver også mere praktisk og konkret, hvilken rolle åndelige og eksistentielle problemstillinger spiller, når mennesker rammes af sygdom eller på anden måde står i eksistentielt set vanskelige situationer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Kristendom fra top til tå
  af Maria Baastrup Jørgensen
  416,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Undervisningsvejledning til Min Mini Katekismus. Min Mini Katekismus er en enkel og klar formidling af kristendom til børn på 9-11 år. Her er tretten bibelgenfortællinger (4 fra Det Gamle Testamente og 9 fra Det Nye Testamente), sider med uddybning af de væsentligste pointer og indføring i kristendommens vigtigste tanker og værdier – om alt fra ånd, barmhjertighed, bøn og salmesang til dåb, nadver, opstandelse og diakoni. Alt i et sprog børnene kan læse, forstå og forholde sig til. Her er spørgsmål og svar, som tager udgangspunkt i børnenes univers og krop og inddrager deres tanker og undren. I katekismen finder du også salmer, fadervor og trosbekendelsen. Min Mini Katekismus lægger sig tæt op ad katekismus-traditionen, idet den rummer: Enkel og kortfattet fremstilling af den kristne tros grundlæggende indhold Fokus på det kristne liv i praksis Spørgsmål og svar, som inviterer til tolkning ud fra egne erfaringer Med Min Mini Katekismus har forfatteren Maria Baastrup Jørgensen givet et bud på en katekismus til børn – en lille bog som på enkel og klar vis formidler det store og ufattelige. Bogen kan bruges selvstændigt af barnet eller indgå i et undervisningsforløb for minikonfirmander. Materialet til undervisning af minikonfirmander lægger op til at arbejde med kristendom ikke fra a til å men fra top til tå. Det betyder, at krop, sanser og bevægelse har en central plads i undervisningen. Pædagogisk konsulent: Therese Baastrup Undervisningsvejledningen rummer bl.a. en indledende introduktion til materialet; forslag til i alt 14 gange minikonfirmandundervisning, hver gang med udgangspunkt i en kropsdel og med mange forslag til forløb og aktiviteter, samt en afsluttende gudstjeneste. Der er lagt vægt på at lave et fleksibelt, anvendeligt og varieret materiale af høj faglig kvalitet, som kan tilgodese de mange forskellige måder, minikonfirmandundervisning afvikles på rundt omkring i landet. Materialet kommer rundt om samtlige emner som forordningen for indledende konfirmandundervisning/dåbsoplærende børneundervisning nævner.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Maria Baastrup Jørgensen & Therese Fabricius
  86,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En papbog til kirkens yngste besøgende og deres voksne. De små fortællinger tager udgangspunkt i børnenes egne erfaringer og formidler nogle af livets største temaer - fortalt til de mindste. Bogen er skrevet til børn i alderen 1-3 år. En lille bog om store ting er en del af en bogserie udviklet og skabt i samarbejde med Frederiksberg Provsti. I serien er der planlagt i alt 10 bøger. Ved hver udgivelse er der taget hensyn til alder, både når det gælder den fysiske og psykiske udvikling – og den åndelige. Bøgerne fordeler sig ud på følgende alderstrin: 1-3 år 3-6 år 6-9 år Alle bøgerne er indbundet.Se endvidere bornikirken.dk Pressen skriver:Sproget er veloplagt, klart og flydende. Det taler hverken ned eller op, men i øjenhøjde til børnene og giver en følelse af, at datid bliver til nutid. - Fyens Stift ★★★★★Jonas Lucas Christys sprog er levende og engagerende, mens Josephine Kyhn har lavet nogle helt fantastisk smukke illustrationer (...) Bøgerne er selvfølgelig oplagte at benytte i kirkelige sammenhænge eller til undervisning, men de er lige så oplagte til samtaler om tro i hjemmet. Eller bare som nogle gode historier.- Bornenesboger.dkDisse fem små bøger er gennemarbejdede og udfylder væsentlige huller og behov, der har vært på markedet. Jeg vil give dem mine varmeste anbefalinger.- Kirke.dkJeg kan varmt anbefale disse fem bøger. Børn vil helt sikkert blive grebet af de spændende fortællinger.- Kirkekultur.nuDe er små fine bøger, der er gode til at tale om religion og tro - både hvis man er kristen, og hvis man blot fortæller dem som gode historier.- 1000bøgerDenne lille billedbog egner sig godt til dialog mellem forældre og det lille barn … De fine, farverige illustrationer signalerer varme og venlighed. Bogens papsider er holdbare og velegnede til målgruppen.- Bibliotekernes lektørudtalelse

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Maria Baastrup Jørgensen & Majbritt Fuder Normann Nielsen
  321,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Et undervisningsmateriale, der skal styrke ansatte i sundhedsvæsenet i deres arbejde med eksistentiel støtte til patienter og pårørende. Når vi rammes af sygdom, rammes både vi og vores nærmeste også på eksistensen. Overvejelser om mening, afmagt, livsmod, død, håb etc. kan pludselig blive meget nærværende. Når vi kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, kommer vi derfor ikke kun med vores sygdom, men også med alle vores dertil hørende eksistentielle overvejelser. – Det lægger pres på de ansatte i sundhedsvæsenet, der mødes af et stadigt stigende krav og forventning om forbedring af støtten til patienter og pårørende. Både når det gælder den fysiske pleje, men også i forhold til de mere personlige og eksistentielle sider af livet med sygdom. Eksistenslaboratorium er et materiale til brug blandt de ansatte i sundhedsvæsenet. Gennem bogens øvelser/laboratorier arbejdes der bl.a. med ’den svære samtale’. Målet er at give de sundhedsprofessionelle et rum til refleksion – en mulighed for at udforske, hvad der også er på spil, når mennesker rammes af sygdom. Bogen rummer 20 øvelser og fungerer som håndbog for lederen af laboratoriet. Materialet er tilrettelagt, så lederen selv kan sammensætte et forløb, afstemt i forhold til det aktuelle behov. Pressen skriver: Undervisningsmidlet er grundigt gennemarbejdet og afprøvet på en del afdelinger i Hovedstadsområdet, og evalueringerne er gode … Man får en bog med gode byggeklodser, som kan bruges i dette vigtige arbejde. - Sygeplejersken - Tidsskrift for sygepleje

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Maria Baastrup Jørgensen & Therese Baastrup
  315,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det er filosofiske spørgsmål om både etik, eksistens og tro, der er i fokus i Brevet i Boksen. Eleverne skal agere brevkasseredaktører og svare på 15 breve fra børn, der oplever udfordringer og dilemmaer, som eleverne vil genkende fra deres egen livssituation. De kan hente hjælp og ideer til arbejdet i religiøse kildetekster, illustrationer, citater fra andre børn og faktabokse, der behandler brevets tema fra andre vinkler. På den måde skabes sammenhæng mellem de store filosofiske spørgsmål og elevernes egne erfaringer.Undervisningsvejledningen indeholder baggrundsstof til elevbogens 15 temaer og konkrete forslag til arbejdet med kildefortælling og brev, samt et væld af ideer til aktiviteter og evaluering. Den gør det ligetil for læreren at formidle stoffet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Maria Baastrup Jørgensen & Therese Baastrup
  315,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Lærervejledning til undervisningsmaterialet Billeder i Boksen til brug i indskolingen. Billeder i Boksen tager udgangspunkt i Religiøse ritualer, Kristendommens kunst og symboler og Kirkens brug og historie. Elevbogen fungerer som en billed-boks, hver enkelt elev arbejder ud fra og materialet inddrager både foto, illustration og filmklip.En del af i boksen. I Boksen består af Bibelen i Boksen, nyheden Billeder i Boksen samt Breve i Boksen, der udkommer i foråret 2014. Materialerne har den konkrete og erfaringsnære tilgang til fælles og lægger vægt på at skabe sammenhæng mellem de faglige begreber og elevernes erfaringsverden.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Kristendom fra top til tå
  af Maria Baastrup Jørgensen
  153,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Min Mini Katekismus er en enkel og klar formidling af kristendom til børn på 9-11 år. Her er tretten bibelgenfortællinger (4 fra Det Gamle Testamente og 9 fra Det Nye Testamente), sider med uddybning af de væsentligste pointer og indføring i kristendommens vigtigste tanker og værdier – om alt fra ånd, barmhjertighed, bøn og salmesang til dåb, nadver, opstandelse og diakoni. Alt i et sprog børnene kan læse, forstå og forholde sig til. Her er spørgsmål og svar, som tager udgangspunkt i børnenes univers og krop og inddrager deres tanker og undren. I katekismen finder du også salmer, fadervor og trosbekendelsen. Min Mini Katekismus lægger sig tæt op ad katekismus-traditionen, idet den rummer: Enkel og kortfattet fremstilling af den kristne tros grundlæggende indhold Fokus på det kristne liv i praksis Spørgsmål og svar, som inviterer til tolkning ud fra egne erfaringer Med Min Mini Katekismus har forfatteren Maria Baastrup Jørgensen givet et bud på en katekismus til børn – en lille bog som på enkel og klar vis formidler det store og ufattelige. Bogen kan bruges selvstændigt af barnet eller indgå i et undervisningsforløb for minikonfirmander. Materialet til undervisning af minikonfirmander lægger op til at arbejde med kristendom ikke fra a til å men fra top til tå. Det betyder, at krop, sanser og bevægelse har en central plads i undervisningen. Pædagogisk konsulent: Therese Baastrup

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Elevbog
  af Maria Baastrup Jørgensen & Therese Baastrup
  67,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Billeder i Boksen tager udgangspunkt i Religiøse ritualer, Kristendommens kunst og symboler og Kirkens brug og historie. Elevbogen fungerer som en billed-boks, hver enkelt elev arbejder ud fra og materialet inddrager både foto, illustration og filmklip. Bogen indeholder15 temaer der berører mange af de helt centrale bibelske fortællinger i relation til en række almene tilværelsesspørgsmål. Temaerne sætter fokus på de centrale faglige begrebspar, som der blandt andet peges på i Fælles Mål 2009. Eleven lærer om den kristne tro, kirke og Bibelen samt om andre religioner. En del af i Boksen. I Boksen består af Bibelen i Boksen, nyheden Billeder i Boksen samt Breve i Boksen, der udkommer i foråret 2014. Materialerne har den konkrete og erfaringsnære tilgang til fælles og lægger vægt på at skabe sammenhæng mellem de faglige begreber og elevernes erfaringsverden.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Maria Baastrup Jørgensen & Therese Baastrup
  67,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det er filosofiske spørgsmål om både etik, eksistens og tro, der er i fokus i Brevet i Boksen. Eleverne skal agere brevkasseredaktører og svare på 15 breve fra børn, der oplever udfordringer og dilemmaer, som eleverne vil genkende fra deres egen livssituation. De kan hente hjælp og ideer til arbejdet i religiøse kildetekster, illustrationer, citater fra andre børn og faktabokse, der behandler brevets tema fra andre vinkler. På den måde skabes sammenhæng mellem de store filosofiske spørgsmål og elevernes egne erfaringer. Dertil findes en Undervisningsvejledning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Maria Baastrup Jørgensen & Therese Baastrup
  67,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bibelen i boksen er en billedbog, som giver liv til 10 centrale fortællinger fra Det Nye og Det Gamle Testamente. På hvert af de 10 opslag i billedbogen er en kort genfortælling samt en farverig helsides illustration. Bogen kan bruges derhjemme som højtlæsningsbog eller i skolen som elevbog i indskolingen, hvor den sammen med undervisningsvejledningen danner et fleksibelt og kreativt materiale på et højt fagligt niveau. Maria Baastrup Jørgensen, født 1972, er teolog og har som præst gennem flere år beskæftiget sig med formidling af kirke og kristendom til børn og unge. Therese Baastrup, født 1976, er folkeskolelærer med religion som linjefag og har flere års erfaring med undervisning i kristendomskundskab. Forfatterne har udviklet Bibelen i boksen på baggrund af mangeårigt, praktisk samarbejde om formidling af kristendom til børn og unge med udgangspunkt i børnenes egen erfaringsverden.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.