Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Mary Jo (C. Coleman McGehee Eminent Scholars Research Professor Emerita of Banking and Commerce Hatch

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Mary Jo (C. Coleman McGehee Eminent Scholars Research Professor Emerita of Banking and Commerce Hatch
    98,95 kr.

    Organization happens in the act of working with others to accomplish a desired future state. It can happen through intentionally designed activity, spontaneous improvisation, or some combination of the two, but it always requires coordinated effort. This Very Short Introduction provides a lively and thought provoking introduction to the topic.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.