Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Mastane Narimani

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Vahid Pirouzfar, Chia-Hung Su, Mastane Narimani, mfl.
    797,95 kr.

    Gasoline - the most common petroleum product comes in several types or grades. Straight-run gasoline is generated solely by crude oil distillation. Crack gasoline, derived by thermal or catalytic breaking of heavier oil fractions, accounts for the majority of gasoline used in automobile and aviation. Straight-run gasoline, fractured gasoline, reformed and synthetic gasoline, and additives are used to create a wide range of gasoline kinds.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.