Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Mats Jacob Hermansson Lindberg

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - for læger og sygeplejersker
  af Kent Kristensen, Helle Hedegaard Hein, Flemming Hansen, mfl.
  420,95 kr.

  Akutbogen – for læger og sygeplejersker beskriver modtagelsen, plejen og behandlingen af patienter med akut sygdom. I kraft af den nyeste udvikling er akutmedicin blevet et kerneområde med en klar tværfaglig profil. Landets akutafdelinger er blevet den primære indgang i sundhedsvæsenet for et stort antal patienter, ligesom stadig flere patientforløb grundlægges her.Denne bog retter sig primært til læger og sygeplejersker, som beskæftiger sig med akut og kritisk syge patienter. Den kan anvendes på de postgraduate uddannelser inden for det lægefaglige og sygeplejefaglige speciale, og studerende på grunduddannelsesniveau og nyuddannet personale kan også have glæde af bogen. Det samme gælder bioanalytikere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som også indgår i teamsamarbejdet i en akutafdeling.Akutbogen – for læger og sygeplejersker er skrevet af erfarne eksperter, som alle har en stor indsigt i det akutmedicinske område. Den er opdelt i tre hovedele, og på tværs af bogens kapitler er der især fokus på det tværfaglige teamsamarbejde. Mange faggrupper er involveret i modtagelsen, plejen og behandlingen af den akutte patient, og det er afgørende for kvaliteten af de enkelte patientforløb på tværs af professioner, afdelinger og sektorer i sundhedsvæsenet.

 • af Tine Tjørnhøj-Thomsen, Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Mette Nørgaard, mfl.
  612,95 kr.

  Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode Bogen giver en oversigt over fagfeltet evidensbaseret medicin og en indføring i kritisk læsning af kliniske forskningsartikler.Bogen findes desuden i en udvidet udgave i det digitale format I-bog. I-bogen rummer en hel del ekstramateriale i form af quizzer, uddybende tekst og ekstra figurer. Ved køb af den fysiske bog, kan du tilgå ekstramaterialet her.Evidensbaseret medicin har fokus på hvordan man kan identificere, opsummere og analysere kliniske studier – og klinisk forskningsmetode giver basis for at vurdere pålideligheden og anvendeligheden af de fundne studier. Udgangspunktet er typisk en undren hos en patient, en sundhedsprofessionel eller en sundhedspolitisk beslutningstager – og et forsøg på at finde svar i forskningslitteraturen.Bogen beskriver hvordan man: Formulerer et fokuseret klinisk spørgsmål Søger efter relevante kliniske studier i databaser over forskningslitteratur Vurderer risiko for systematiske fejl i de fundne studier Vurderer studiernes kliniske anvendelighed Vurderer den samlede evidens Bruger denne viden til at træffe beslutninger i klinisk praksisBogens første del introducerer fagområdet. Anden del beskriver de vigtigste typer af kliniske studier, fx randomiserede forsøg og systematiske oversigter. Tredje del omhandler springet fra klinisk forskning til klinisk praksis, fx udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinjer. Fjerde og afsluttende del beskriver tværgående emner, fx interessekonflikter og rapporteringsbias.Bogen indeholder også problemstillinger, som traditionelt ikke beskrives så fyldigt i bøger om evidensbaseret medicin. Det drejer sig fx om studier af observatørvariation, kvalitative interviewstudier og betydningen af forhåndstiltro for fortolkning af kliniske forskningsresultater. Dertil kommer kapitler om patientens valg, forskningsetik og ansvarlig forskningspraksis.Bogen er tænkt som lige relevant for studenten, der har brug for en lærebog, og den almene læser med sundhedsfaglig interesse eller baggrund, som har brug for en samlet oversigt eller en opslagsbog.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.