Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Mette Vesterager

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (3)
Type
 • (2)
 • (1)
Format
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (3)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Serie
 • (1)
Tag
 • (2)
Sorter efterSorter Populære
 • - en guide til personligt lederskab
  af Mette Vesterager
  229,95 kr.

  Vejen til et stærkere personligt lederskab går først og fremmest gennem en forståelse af den menneskelige eksistens. Eksistentiel filosofi peger på, at vi som mennesker er underlagt nogle grundvilkår som frihed, forbundethed, ensomhed, tid, krop, meningsløshed og død. Det er grundvilkår, der ofte bliver sat på spidsen i ledelse.Eksistentiel ledelse er en guide til at undersøge og forstå, hvordan grundvilkårene påvirker dit konkrete lederskab, og hvem du er som menneske og leder. Bogen hjælper derigennem med at finde svar på nogle af de største ledelsesudfordringer, herunder hvordan du: Bliver autentisk Skaber mening i arbejdet Håndterer forandringer Styrker relationerne Mindsker ensomheden Lægger strategier Tager ansvar Træffer beslutninger Får mere tid i en accelererende kultur Håndterer afslutninger såsom afskedigelser.I bogen indgår en lang række cases og personlige fortællinger fra ledere i offentlige og private virksomheder som Københavns Universitet, TORM, Arbejdernes Landsbank, LEGO, e-nettet, Bankernes Kontantservice (BKS), Halsnæs Kommune og Privathospitalet Danmark.Eksistentiel ledelse henvender sig til alle ledere, der ønsker at styrke deres personlige lederskab, og er desuden skrevet til brug på ledelsesuddannelser og -kurser.

 • - Nye veje til at forstå og bekæmpe stress
  af Mette Vesterager
  272,95 kr.

  Denne bog gør op med de individuelle årsagsforklaringer på stress og ser i stedet stress som en eksistentiel belastningstilstand, der skyldes, at vores grundlæggende eksistensmuligheder er under forandring.Vi lever i en social acceleration, hvor vores liv foregår i et stadigt stigende tempo, der tømmer det for mening og øger fremmedgørelsen og frygten for at sakke bagud. Vi får flere muligheder end nogensinde før, men som Søren Kierkegaard skriver, er muligheden den tungeste af alle kategorier. Vi lever i en verden med opbrud i fællesskaber, hvor samfundsmæssige kriser gøres til psykologiske kriser hos individet, der er overladt til at sikre anerkendelse gennem egne præstationer.Det er alt sammen med til at øge uvisheden i vores liv.Samtidig afkræves vi en større vished gennem rationelle og umenneskeliggørende styringsmekanismer, hvor vi underlægges krav om kontrol og forudsigelighed.En forståelse af dette paradoks og en bedre indsigt i vores eksistentielle grundvilkår kan tilbyde os nye veje ud af stress – hos individer, i organisationer og i samfundet.Stress og eksistens tilbyder et systematisk blik på stress og interventionsmuligheder ud fra et eksistentielt perspektiv samt en lang række cases baseret på interviews og klienthistorier.Mette Vesterager er filosof, rådgiver, coach, foredragsholder, underviser og forfatter. Læs mere på www.mettevesterager.dk.Redaktør Henning Persson. Omslagsgrafiker: Ida Balslev-Olesen.

 • af Mette Vesterager
  55,95 kr.

  Formålet med denne artikel er at bidrage til forståelsen af stress ved at anlægge et eksistentielt perspektiv. Mange stressmodeller sergrundlæggende individet som noget, vi kan beskrive løsrevet fra sine omgivelser, men det synes for snævert at se stress som først ogfremmest et udtryk for individuelle faktorer som overinvolvering, perfektionisme og arbejdsnarkomani (Friis Andersen, 2013). Også modeller, der serstress som resultatet af en ubalance mellem arbejdsmæssige krav og den ansattes ressourcer, opererer med en kløft mellem individet og konteksten og reducerer såledesverden til rationelle individuelle subjekter på den ene hånd og videnskabelige objekter på den anden (Kirkegaard & Brinkmann, 2015). I en eksistentiel tilgang forståsmennesket i stedet for som intimt forbundet med verden og derfor som grundlæggende formet i et samspil mellem individuelle, sociale og kulturelle faktorer.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.