Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Michele Rigby Assad

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Michele Rigby Assad
    247,95 kr.

    Michele Rigby Assad er kristen og forhenværende agent for den amerikanske efterretningstjeneste CIA. Som hemmelig agent for CIA gjorde hun tjeneste i nogle af de mest risikofyldte områder i Mellemøsten. Hun var leder for nogle af de allerdygtigste agenter på kloden. Truslerne var virkelige. Operationerne var farlige, og inderst inde spurgte Michele sig selv, om hun virkelig var den rette til jobbet. Var hun det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, eller havde hun misforstået sit livs kald undervejs? Havde hun det, der skulle til for at overleve?I Ud af skjul har Michele fået tilladelse til at droppe sit dække og stå frem og fortælle sin historie – en historie om indædt kamp, uventede udfordringer, mislykkede operationer og frem for alt: beretningen om, hvordan hun fandt en tro og et formål, der kunne overvinde selv hendes værste frygt.Da Michele og og hendes mand, Joseph, trak sig tilbage fra aktiv tjeneste var de med til at planlægge og udføre en nervepirrende redningsoperation, hvor en stor gruppe internt fordrevne kristne irakere blev evakueret til en ny tilværelse i Slovakiet.Hardback med jacket.

  • af Michele Rigby Assad
    227,95 kr.

    A real-life, can't-put-down spy memoir.The CIA is looking for walking contradictions. Recruiters seek out potential agents who can keep a secret yet pull classified information out of others; who love their country but are willing to leave it behind for dangerous places; who live double lives, but can be trusted with some of the nation's most highly sensitive tasks.Michele Rigby Assad was one of those people.As a CIA agent and a counterterrorism expert, Michele soon found that working undercover was an all-encompassing job. The threats were real; the assignments perilous. Michele spent over a decade in the agency-a woman leading some of the most highly skilled operatives on the planet, secretly serving in some of the most treacherous areas of the Middle East, and at risk as a target for ISIS. But deep inside, Michele wondered: Could she really do this job? Had she misunderstood what she thought was God's calling on her life? Did she have what it would take to survive?The answer came when Michele faced her ultimate mission, one with others' lives on the line-and it turned out to have been the plan for her all along. In Breaking Cover, Michele has at last been cleared to drop cover and tell her story: one of life-or-death stakes; of defeating incredible odds; and most of all, of discovering a faith greater than all her fears.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.