Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Mikkel Eriksen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - i administration og service
  af Thomas Fischer, Lasse Mønsted & Mikkel Eriksen
  183,95 kr.

  Lean handler om at effektivisere de dele i organisationen eller virksomheden som skaber værdi for kunden og fjerne alt det, som for kunden er uden værdi, og i den proces deltager hele organisationen. Bogen giver en introduktion til at arbejde medlean og bringer lederens bud på, hvordan man skal håndtere indførelsen af lean

 • af Thomas Fischer, Lasse Mønsted & Mikkel Eriksen
  94,95 kr.

  Lean is rapidly gaining ground in Denmark. Three out of five industrialenterprises have introduced lean techniques, and the lean wave is now reaching other areas such as finance, health, construction and education sectors as well as the entire public sector.The first pioneer enterprises in the administration and service sector are well on their way to reaping the benefits of working with lean. These enterprises have shown that using lean as a management tool can bring down case processing times, improve customer service, reduce employee stress and increase efficiency – using fewer resources.Lean is about streamlining the areas of an organization or company that create customer value and eliminating everything without value for the customer. The entire organization takes part in this process which aims at creating a corporate culture that spurs everyone to do even better all the time.LEAN MANAGEMENT in the administration and service sector offers an introduction to working with lean, suggesting ways in which leaders can reflect on their organization and explaining how to handle the process of introducing lean techniques.

 • af Thomas Fischer, Lasse Mønsted & Mikkel Eriksen
  94,95 kr.

  Med lean som ledelsesværktøj har det vist sig muligt at reduceresagsbehandlingstider, forbedre kundeservice, reduceremedarbejderstress og øge effektiviteten - med færre ressourcer.Lean handler om at effektivisere de dele i organisationen ellervirksomheden, som skaber værdi for kunden, og fjerne alt det,som for kunden er uden værdi. I den proces deltager hele organisationen, og målet er at skabe en kultur blandt alle medarbejdereom hele tiden at gøre det bedre endnu.GOD LEANLEDELSE i administration og service giver en introduktion til at arbejde med lean og bibringer lederen refleksionerog bud på, hvordan man skal håndtere at indføre lean.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.