Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Morten Frederiksen

Filter
Filter
Genre
 • (7)
 • (5)
 • (6)
Bogtype
 • (8)
 • (4)
Format
 • (5)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (7)
 • (5)
Pris
DKK
Serie
 • (2)
Tag
 • (5)
 • (4)
 • (2)
Sorter efterSorter Populære
 • - En grundbog
  af Birger Steen Nielsen, Hans Hauge, Casper Bruun Jensen, mfl.
  485,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings mange nuancer og kvaliteter. De kvalitative metoder har været i hastig vækst i human- og samfundsvidenskaberne i de seneste ca. 25 år, og forskere har på tværs af faggrænser udviklet et væld af forskellige teknikker, tilgange og perspektiver.I denne 3. udgave er samtlige kapitler reviderede og opdaterede. Bogen inkluderer et nyt kapitel om kvalitative forløbsstudier samt et nyt kapitel om uddannelse i kvalitativ metode. I takt med udbredelsen af kvalitative metoder og undersøgelser er det mere vigtigt end nogensinde at udvikle det kvalitative forskningshåndværk. Denne bog tilbyder et overblik over typiske, kvalitative metoder, og hvordan disse anvendes i dansk og international kontekst.Bogens 30 kapitler giver en indføring i de kvalitative metoders teori, men lægger først og fremmest vægt på konkret at beskrive den håndværksmæssige kunnen, som præger indsigtsgivende kvalitative studier. Bogen er velegnet for både studerende og erfarne kvalitative forskere.Svend Brinkmann er professor ved Aalborg Universitet.Lene Tanggaard er rektor på Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Gundelach, Jakob Rathlev, Sanne Lund Clement, mfl.
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Survey er en udbredt metode og benyttes inden for bl.a. humaniora, samfundsvidenskab, psykologi, marketing og sundhedsforskning. Også uden for forskningsverdenen er der mange organisationer som f.eks. konsulentfirmaer og offentlige institutioner, der arbejder med surveys.Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, metoder til at analysere resultaterne.Redigeret afMorten Frederiksen, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet,Peter Gundelach, professor emeritus ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet,Rikke Skovgaard Nielsen, forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Download bogens figurer her

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Principper og praksis
  af Tine Tjørnhøj-Thomsen, Erik Albæk, Peter Gundelach, mfl.
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kombination af forskellige metoder i et samlet forskningsprojekt er blevet brugt i de fleste samfundsvidenskaber i mange år. Alligevel er det først inden for de seneste årtier, at der er opstået en egentlig diskussion af de grundlæggende principper for denne type kombinationer, som under ét kaldes mixed methods.Denne indføring præsenterer centrale principper og metoder i mixed methods og giver et hands on-værktøj til folk, der selv skal arbejde med kombination af metoder. Bogen indledes med et kapitel, der indkredser, hvad mixed methods består i, og er ellers bygget op omkring en række gennemgange af konkrete forskningsprojekter, hvor mixed methods er blevet anvendt. Eksemplerne sætter fokus på metodiske principper og kan virke som inspiration til andre projekter af samme type.Bogen er redigeret af Morten Frederiksen (AAU), Peter Gundelach (KU) og Rikke Skovgaard Nielsen (SBI).

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Danskernes værdier siden 1981
  af Per Schultz Jørgensen, Peter Gundelach, Ole Borre, mfl.
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  De seneste ca. ti år har værdier og værdikamp været på dagsordenen i dansk politik og i offentligheden. Men spørgsmålet er, om danskernes værdier faktisk har ændret sig som følge af den øgede opmærksomhed, eller om de er, hvad de altid har været.I denne bog undersøger en række forskere forskellige områder af det danske samfund og tager pulsen på udviklingen i danskernes værdier de seneste tre årtier. Der sættes fokus på så forskellige områder som familie, arbejdsmarked, tillid til institutioner, politisk ståsted, religion, forholdet mellem land og by, miljø samt værdier blandt udlandsdanskere.Udviklingen i danskernes værdier er skrevet af førende forskere på de forskellige områder og giver en enestående indsigt i det mentale Danmark de seneste 30 år.   Peter Gundelach er professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Søren Peter Olesen, Merete Monrad, Kathrine Vitus, mfl.
  343,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Socialt arbejde har ofte et tvetydigt forhold til forskning. På den ene side er der krav om, at den sociale indsats skal have en dokumenteret effekt. På den anden side er den sociale indsats i praksis præget af praktiske, administrative forhold og rettet mod individer, hvor relevansen af generelle, dokumenterbare effekter kan virke uklar. Der har været øget fokus på evidens over de senere år, hvor man har forsøgt at forene generelle effektmålinger med frontlinjemedarbejderes perspektiv. Endelig spiller forskning en central rolle for de socialfaglige uddannelser, hvor forskning og videnskabelighed er en integreret del af den faglige dannelse.Forskningsmetode i socialt arbejde henvender sig til studerende og forskere og gennemgår forskningsprocessen fra idé til formidling af resultaterne. Bogen gennemgår de klassiske trin i forskningprocessen: problemformulering, design, dataindsamling og analyse. Derudover diskuteres etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger samt særlige problemer, som opstår, når man undersøger frontlinjeprofessioner.Redigeret af Merete Monrad og Søren Peter Olesen, begge lektorer ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Gundelach, Jørgen Goul Andersen, Gitte Sommer Harrits, mfl.
  312,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Usikker Modernitet undersøger udviklingen i danskernes værdier over fire årtier og indfanger de historiske forandringer, som er foregået siden 1981. Danmark omtales ofte som et samfund kendetegnet af lykke, tillid og tolerance, hvor hverken religion eller social klasse for alvor deler befolkningen op, og hvor ligestilling, miljøbevidsthed og ikke-autoritær opdragelse er værdier, der samler de fleste.Det billede kan man imidlertid ikke tage for givet, da mange af disse værdier er forholdsvis nye, og nogle af dem endda kun findes hos en mindre del af befolkningen. I 2017 var der mange danskere, der var mindre lykkelige og mindre tillidsfulde, end de var blot et årti tidligere.Usikker Modernitet undersøger alt fra danskernes nationale stolthed, bekymring for indvandring, politiske deltagelse, politiske værdier, holdninger til overvågning og miljøbeskyttelse, frivilligt arbejde, religion, medborgermoral, ligestilling, opdragelse og oplevelse af ulykkelighed og analyserer udviklinger og tilbageslag i et sociologisk perspektiv.Bogen præsenterer resultaterne fra Den danske værdiundersøgelse. Undersøgelsen er en del af et europæisk projekt og foretaget siden 1981 og senest i 2017. Ved hver undersøgelse er der et stort antal spørgsmål, der er identiske, og derfor kan man – helt enestående – sammenligne over tid.Bogen er redigeret af lektor i sociologi på Aalborg UniversitetMorten Frederiksen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - An Exploration of Jungian Spirituality in the Frame of Transrational Philosophy
  af Morten Frederiksen
  520,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Morten Frederiksen explores Carl Gustav Jung's elusive notion of synchronicity from a transrational perspective and relates synchronicity to the transpersonality of the "All-One".

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - A Sociological Investigation
  af Morten Frederiksen
  816,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  The Danish Welfare State analyzes a broad range of areas, such as globalization, labor marked, family life, health and social exclusion, the book demonstrates that life in a modern welfare state is changing rapidly, creating both challenges and possibilities for future management.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - An Exploration of Jungian Spirituality in the Frame of Transrational Philosophy
  af Morten Frederiksen
  403,95 kr.

  Morten Frederiksen explores Carl Gustav Jung's elusive notion of synchronicity from a transrational perspective and relates synchronicity to the transpersonality of the "e;All-One"e;. This is done by expanding the content and meaning of Wolfgang Dietrich's layers of Elicitive Conflict Mapping (ECM) through re-relating them to Ken Wilber's model of the structures of consciousness; with synchronicity as the literal connecting principle. The result, then, is an expanded notion of the transrational peace philosophy which includes Wilber's model of stages shorn of its evolutionary slant and fathoms synchronicity in its theoretical outlook and practical application.

 • - A Sociological Investigation
  af Morten Frederiksen
  653,95 kr.

  The Danish Welfare State analyzes a broad range of areas, such as globalization, labor marked, family life, health and social exclusion, the book demonstrates that life in a modern welfare state is changing rapidly, creating both challenges and possibilities for future management.

 • - Selected Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate, 1990
  af Morten Frederiksen, Stephen White & Ben Eklof
  439,95 kr.

 • - Danskernes værdier siden 1981
  af Per Schultz Jørgensen, Peter Gundelach, Ole Borre, mfl.
  231,95 kr.

  De seneste ca. ti år har værdier og værdikamp været på dagsordenen i dansk politik og i offentligheden. Men spørgsmålet er, om danskernes værdier faktisk har ændret sig som følge af den øgede opmærksomhed, eller om de er, hvad de altid har været.I denne bog undersøger en række forskere forskellige områder af det danske samfund og tager pulsen på udviklingen i danskernes værdier de seneste tre årtier. Der sættes fokus på så forskellige områder som familie, arbejdsmarked, tillid til institutioner, politisk ståsted, religion, forholdet mellem land og by, miljø samt værdier blandt udlandsdanskere.Udviklingen i danskernes værdier er skrevet af førende forskere på de forskellige områder og giver en enestående indsigt i det mentale Danmark de seneste 30 år. Peter Gundelach er professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.