Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Nadja Holmgaard Lysen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - en grundbog
  af Michael Christensen, Nadja Holmgaard Lysen, Rikke Egaa Jørgensen & mfl.
  248,95 kr.

  Videnskabsteori og socialt arbejde - en grundbog er en indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Kapitlerne bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for de refleksioner og den erkendelse, der er forbundet med analyseprocesser. Bogen giver derved et indblik i, hvordan oversættelsesarbejdet mellem videnskabsteoretiske perspektiver og analytiske indsigter konkret kan foldes ud.Bogens kapitler introducerer til udvalgte videnskabsteoretiske traditioner: positivisme, kritisk realisme, eksistentiel fænomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivisme, interaktionisme, poststrukturalisme og Science Technology Studies. Fremstillingen viser, hvordan hver af disse positioner giver forskellige muligheder og begrænsninger for, hvad der kommer til syne i det videnskabelige blik på socialt arbejde.Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende, socialrådgivere og andre aktører inden for det sociale arbejdes felt.

 • af Nadja Holmgaard Lysen & Michelle Skovgaard Agersnap
  248,95 kr.

  Undersøgelse, refleksion og omsorg tilbyder et nyt blik på socialt arbejde og borgersamtalen. Formålet er at give professionelle de bedste forudsætninger for at skabe den nødvendige forandring sammen med borgeren. Til at styrke professionelles rolle og handlerum anvender forfatterne konkrete værktøjer, som er designet til at understøtte undersøgelse, refleksion og omsorg.Undersøgelse handler om både at være undersøgende i forhold til borgeren, det faglige afsæt og at inddrage relevant viden fra undersøgelser og forskning. Refleksion vedrører at reflektere over det sociale mulighedsrum for at skabe innovative forløb for borgerne. Omsorg for den enkelte borger er ofte overset i en tid, hvor administration fylder meget. Derfor behandles omsorg som et begreb, der bør bringes tilbage i det sociale arbejde.Bogen henvender sig til udøvere af socialt arbejde, uanset om de har myndighedsfunktion eller ej. Bogen er velegnet som undervisningsmateriale, primært på socialrådgiveruddannelsen og andre borgerrettede professionsuddannelser.

 • - På socialrådgiveruddannelsen
  af Michael Christensen, Mie Engen, Per Østergaard, mfl.
  252,95 kr.

  Hvad vil det sige at forholde sig undersøgende? Hvorfor er det vigtigt som socialrådgiver? Og hvordan kan metoder hjælpe, når man laver undersøgelser? I denne bog får den studerende et indblik i, hvordan man bliver en bedre praktiker ved at udføre de forskellige former for undersøgelser, man beskæftiger sig med på socialrådgiveruddannelsen. Bogens overordnede tematik er, hvordan undersøgelser på uddannelsen bidrager med viden, færdigheder og kompetencer, der er centrale for socialrådgiverprofessionen. Der er også fokus på ligheder og forskelle mellem undersøgelser i praksis og på uddannelsen og mellem akademiske og socialfaglige undersøgelsesmetoder.Bogens særkende er læsevenlighed, brugbarhed, fokusering og overblik. Derfor er der:  Et ligefremt og ukompliceret skriftsprog En klar indholdsstruktur Løbende brug af modeller Begrebsforklaringer og definitioner Illustrative eksempler og cases – alle fra det sociale arbejde Motiverede henvisninger til supplerende litteratur efter hvert kapitelBogen henvender sig til studerende på socialrådgiveruddannelsens bachelorforløb.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.