Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Nathan Jurgenson

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - On Photography and Social Media
    af Nathan Jurgenson
    117,95 kr.

    A set of bold theoretical reflections on how the social photo has remade our world

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.