Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Neel Jersild Moreira

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  383,95 kr.

  PULS 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 3. PULS 3 er inddelt i fem kapitler med emnerne:• Dansk kunst og kultur • Ligestilling • Arbejde • Lykke • Miljø. PULS 3 består af • En grundbog, ilagt kursist-cd med LYT HJEMME-opgaver (978-87-636-0287-7). LYT HJEMME-opgaverne kan også downloades fra www.alfabetaforlag.dk. • En lærer-cd (978-87-636-0293-8) • En lærervejledning med overvejelserne bag materialet, løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver, ekstra opgaveark samt udskrifter af cd’en (978-87-636-0291-4).

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  426,95 kr.

  Puls 2 er et grundbogsmateriale til kursister, som deltager i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller går på Danskuddannelse 3, modul 2.Denne reviderede udgave af Puls 2 har i særlig grad fokus på det arbejds- og uddannelsesmæssig indhold og sprog, så den opfylder de krav om emner og mål, der stilles til både den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning og DU3, modul 2. Formålet med bogen er at målrette undervisningen mod de kommunikative behov, kursisterne møder på arbejdsmarkedet såvel som i hverdagslivet.Puls 2 er inddelt i seks kapitler med emnerne:Arbejde og uddannelseIndvandring og arbejde i DanmarkDanmarksbillederGeografi og klimaHøjtider, fester og traditionerEventyr.Puls 2:vægter alle fire færdigheder lige og har sideløbende fokus på udtale og grammatik som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med.veksler mellem en lang rækker forskellige og udfordrende opgavetyper.styrker kursisternes automatisering af sproget.giver rig mulighed for at kursisterne kan eksperimentere med sproget.skaber en ramme for meningsfuld kommunikation.gør brug af arbejdsformer og aktivitetstyper. der motiverer til aktiv brug af sproget - bla. strukturer fra Cooperative Learning.indeholder repetetionssider med minioplæg, quizzer, tests og spil.Supplerende materialerTil Puls 2 er der udarbejdet supplerende materialer, som gør det nemmere at lave differentieret og fleksibel sprogundervisning.Du finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • - Dansk for fortsættere
  af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  377,95 kr.

  Fokus 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 3. Bogen er en del af Fokus-serien, som indtil videre består af Fokus 1 til Danskuddannelse 2, modul 1, samt denne Fokus 3 til modul 3. Formålet med Fokus 3 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større indsigt i danske kultur- og samfundsforhold. Fokus 3 er inddelt i 4 kapitler med emnerne: Fritid Bolig Danmark rundt Store fester Fokus 3 : vægter alle fire færdigheder lige (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med. styrker automatiseringen af sproget samtidig med, at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget. skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger – med bl.a. interviews, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger. veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet. samler op på og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler. har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  412,95 kr.

  Puls 1 er den første bog i Puls-systemet til Danskuddannelse 3. Puls 1 henvender sig til kursister på modul 1.Da Puls 1 er beregnet til begyndere, introduceres nyt ordforråd og sproglige strukturer både overskueligt og enkelt, men på en måde så alle udfordres. Samtidig sikrer variationen og de mange forskellige opgavetyper, at kursisternes forskellige læringsstrategier tilgodeses. Der veksles i bogen mellem opgavetyper, som primært fremmer automatisering af sproget, og opgavetyper, som giver kursisterne mulighed for at indgå i meningsfuld kommunikation med andre, således at kursisterne opnår et så flydende, korrekt og nuanceret sprog som muligt.Puls 1 er inddelt i syv kapitler med emnerne:IntrodanskDu og din hverdagFamilieBoligMad og indkøbÅret rundtFritid.EkstramaterialeTil Puls 1 er der udarbejdet supplerende materialer, der gør det nemmere at lave differentieret og fleksibel sprogundervisning.Du finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  407,95 kr.

  Fokus 4 er et grundbogsmateriale til kursister med dansk som andetsprog. Materialet er beregnet til kusister på Danskuddannelse 2, modul 4.Formålet med Fokus 4 er at målrette undervisningen mod de kommunikative behov, kursisterne møder på arbejdsmarkedet såvel som i hverdagslivet, så de får det nødvendige sproglige fundament til at kunne klare sig i Danmark.Fokus 4vægter alle fire færdigheder lige (tale, lytte, læse og skrive), så kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligtindeholder emner, der anbefales i undervisningsvejledningen, så kursisterne opnår viden om det danske samfundskaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft, diskussioner og tværkulturelle sammenligningertræner kursisterne i at udtrykke synspunkter og begrunde deres holdninger i diskussioner om relevante og vedkommende emnerhar fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes medstyrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sprogetveksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdettematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus som findes sidst i alle kapitlerhar repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet minioplæg, CL-strukturer, underholdende spil samt test, som repeterer viden og ordforrådoptimerer kursisternes forberedelse til modultest med modultestlignende læse-, skrive- og mundtlige opgaver.EkstramaterialeDu fnder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  717,95 kr.

  Puls 1 er nyeste skud på Puls-stammen. Som de øvrige Puls-bøger er den taskbaseret; denne henvender sig til DU3, modul 1. Som noget helt nyt knytter der sig et interaktivt træningssite til bogen; her kan man for sig selv derhjemme træne de ting, man netop har arbejdet med i skolen. Puls 1 er inddelt i 7 kapitler med emnerne: introdansk - hverdag - familie - bolig - mad og indkøb - året rundt - fritid. Materialet består af bog, website incl. lyd + trykt lærervejledning.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  677,95 kr.

  Lærervejledningen til Fokus 4 indeholder:En kort introduktion til tankerne bag Fokus 4En gennemgang af de forskellige opgavetyperKommentarer og fif til de enkelte opgaverEkstra opgaveark og kopisider til kursisterne samt sjove spilTest til hvert kapitel i grundbogenUdskrifter af lytteteksterLøsninger til opgaverFokus 4 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 4.Formålet med Fokus 4 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfundsforhold. Fokus 4vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes medstyrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sprogetskaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligningerveksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdetsamler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test. Fokus 4 er en del af Fokus-serien, som består af Fokus 1, 2, 3 og 4 til modul 1-4 på Danskuddannelse 2.Fokus 4 er inddelt i 4 kapitler med emnerne:Sundhed og livskvalitetSkole og uddannelseArbejde og jobsøgningHøjtider og traditioner Fokus 4 består afGrundbogLærervejledning med overvejelserne bag materialet, med løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver,  kopisider til kursisterne, ekstra opgaveark, 4 test samt udskrifter af alle lydfilerLydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på www.alfabetadigital.dkI-bog, som er en digital udgave af den trykte bog.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  362,95 kr.

  Fokus 5 er et grundbogsmateriale til undervisning af kursister med dansk som andetsprog. Materialet er beregnet til kursister på Danskuddannelse 2, modul 5 og 6.Formålet med Fokus 5 er først og fremmest, at kursisterne får opbygget en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår viden om danske kultur- og samfundsforhold, så de har det nødvendige fundament til at kunne klare sig i hverdagslivet såvel som på arbejdsmarkedet i Danmark. Samtidig sigter materialet på at forberede kursisterne til modultesten og Prøve i Dansk 2 med emner, der anbefales i fagbeskrivelsen, og som kursisterne kommer rundt om på en grundig og testrelevant måde.Fokus 5tilgodeser alle fire færdigheder og har sideløbende fokus på grammatik og ud tale af nyt ordforråd som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med.indeholder emner, der er relevante og tidssvarende, så kursisterne opnår nødvendig viden om det danske samfund.skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft, diskussioner og tværkulturelle sammenligninger.har særligt fokus på argumentation, hvor kursisterne opfordres til at diskutere og tage stilling, så de lærer at udtrykke og begrunde egne synspunkter.styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget.veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet minioplæg, CL-strukturer, underholdende spil samt test, som repeterer viden og ordforråd.optimerer kursisternes forberedelse til modultest og Prøve i Dansk 2 med prøvelignende opgaver inden for læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.Fokus 5 er en del af Fokus-serien, som består af Fokus 1, 2, 3, 4 og 5 til modul 1-6 på Danskuddannelse 2.EkstramaterialeTil materialet hører lydfiler til fri afbenyttelse. Du finder lyttematerialet på praxisOnline.For at få adgang til lydfilerne, skal du oprette dig som bruger på praxisOnline.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  447,95 kr.

  Fokus 2 er et grundbogsmateriale til undervisning i dansk som andetsprog til voksne. Materialet er beregnet til kursister på Danskuddannelse 2, modul 2.Formålet med Fokus 2 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfundsforhold.Fokus 2vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med.styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget.skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger.veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.samler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler. har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test. Fokus 2 er inddelt i 4 kapitler med emnerne:Mad og indkøbTransport og rejserMedierArbejde.EkstramaterialeTil materialet er der udviklet ekstraopgaver, hvor kursisterne kan arbejde selvstændigt og i eget tempo. Ekstramaterialerne understøtter arbejdet med grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprogundervisning.Du finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  627,95 kr.

  Lærervejledningen til Puls 2 indeholder · En kort gennemgang af tankerne bag Puls 1 · Pædagogiske overvejelser over det tilhørende website · En grundig introduktion til de forskellige opgavetyper · Kommentarer og praktiske fif til de enkelte opgaver · Løsninger til de forskellige opgaver · Udskrifter af lytteteksterne · Ekstra opgaveark og kopisider til kursisterne

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  610,95 kr.

  Fokus 5 er et grundbogsmateriale til undervisning af kursister med dansk som andetsprog. Materialet er beregnet til kursister på Danskuddannelse 2, modul 5 og 6.Formålet med Fokus 5 er først og fremmest, at kursisterne får opbygget en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår viden om danske kultur- og samfundsforhold, så de har det nødvendige fundament til at kunne klare sig i hverdagslivet såvel som på arbejdsmarkedet i Danmark. Samtidig sigter materialet på at forberede kursisterne til modultesten og Prøve i Dansk 2 med emner, der anbefales i fagbeskrivelsen, og som kursisterne kommer rundt om på en grundig og testrelevant måde.Fokus 5:tilgodeser alle fire færdigheder og har sideløbende fokus på grammatik og udtale af nyt ordforråd som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med.indeholder emner, der er relevante og tidssvarende, så kursisterne opnår nødvendig viden om det danske samfund.skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft, diskussioner og tværkulturelle sammenligninger.har særligt fokus på argumentation, hvor kursisterne opfordres til at diskutere og tage stilling, så de lærer at udtrykke og begrunde egne synspunkter.styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget.veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet minioplæg, CL-strukturer, underholdende spil samt test, som repeterer viden og ordforråd.optimerer kursisternes forberedelse til modultest og Prøve i Dansk 2 med prøvelignende opgaver inden for læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.Fokus 5 er en del af Fokus-serien, som består af Fokus 1, 2, 3, 4 og 5 til modul 1-6 på Danskuddannelse 2.Lærervejledningen til Fokus 5 indeholder:En kort introduktion til tankerne bag Fokus 5En gennemgang af de forskellige opgavetyperKommentarer og fif til de enkelte opgaverLøsninger til alle opgaverUdskrifter af lytteteksterKopisider til kursisterne, bl.a. ekstra opgaveark og test til hvert kapitel. EkstramaterialeTil materialet hører lydfiler til fri afbenyttelse. Du finder lyttematerialet på praxisOnline.For at få adgang til lydfilerne, skal du oprette dig som bruger på praxisOnline.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  662,95 kr.

  Lærervejledning til Puls 3. PULS 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 3. PULS 3 er inddelt i fem kapitler med emnerne:• Dansk kunst og kultur • Ligestilling • Arbejde • Lykke • Miljø. PULS 3 består af • En grundbog, ilagt kursist cd med LYT HJEMME-opgaver (978-87-636-0287-7). LYT HJEMME-opgaverne kan også downloades fra www.alfabetaforlag.dk. • En lærer-cd (978-87-636-0293-8). • En lærervejledning med overvejelserne bag materialet, løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver, ekstra opgaveark samt udskrifter af cd’en (978-87-636-0291-4).

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  637,95 kr.

  Fokus 2 er et grundbogsmateriale til undervisning af kursister med dansk som andetsprog. Materialet er beregnet til undervisning på Danskuddannelse 2, modul 2.Formålet med Fokus 2 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfundsforhold. Fokus 2vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med.styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget.skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger.veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.samler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test.Fokus 2 er inddelt i 4 kapitler med emnerne: Mad og indkøbTransport og rejserMedierArbejde.Lærervejledningen til Fokus 2 indeholder:En kort introduktion til tankerne bag Fokus 2En gennemgang af de forskellige opgavetyperKommentarer og fif til de enkelte opgaverEkstra opgaveark og kopisider til kursisterne samt sjove spilTest til hvert kapitel i grundbogenUdskrifter af lytteteksterLøsninger til opgaver.EkstramaterialeTil materialet er der udviklet ekstraopgaver, hvor kursisterne kan arbejde selvstændigt og i eget tempo. Ekstramaterialerne understøtter arbejdet med grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprogundervisning.Du finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.