Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Niels Grønkjær

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Efter naturalismen og eksistentialisme
  af Niels Grønkjær
  269,95 kr.

  Det nye menneske er et religionsfilosofisk essay, inspireret af Hegel og Hannah Arendts tænkning. Bogen er en selvstændig forlængelse af Den nye Gud. Mennesket er under pres. Videnskaben reducerer det til processer i hjernen. Kompetenceideologien ser det som en ressource i konkurrencesamfundet. I begge tilfælde er det menneskelige i fare for at forsvinde. I længslen efter menneskelighed opstår der nye fundamentalismer: religiøs fanatisme, faste værdier, lukkede identiteter. Men også det kan føre til umenneskeliggørelse. Hvordan bliver mennesket menneskeligt?Pressen skriver:★★★★★Det er forbløffende, at det kan lade sig gøre. Så godt.- Kristeligt DagbladEn god bog, der kun kan anbefales.- Filosofiske anmeldelser★★★★ - The Good Discussion

 • - Prædikener
  af Niels Grønkjær
  88,95 - 168,95 kr.

  Prædikener fra Vartov Kirke og Immanuelskirken 2015-2019.

 • - Johannes Sløks religionsfilosofi
  af Niels Grønkjær, Peter Kemp, Lars Sandbeck & mfl.
  39,95 kr.

  I denne bog udforskes Johannes Sløks religionsfilosofiske tænkning. Fra forskellige vinkler belyser, fortolker og diskuterer Niels Grønkjær, Kjeld Holm, Peter Kemp og Lars Sandbeck de synspunkter, som er tilgængelige i den religionsfilosofiske del af Johannes Sløks forfatterskab. Mig og evigheden er en engageret dialog, der blandt andet demonstrerer, at Sløks tænkning stadig er aktuel og relevant for enhver, der interesserer sig for tilværelsens uomgængelige spørgsmål.

 • - Efter naturalisme og eksistentialisme
  af Niels Grønkjær
  142,95 kr.

  Mennesket er under pres. Videnskaben reducerer det til processer i hjernen. Kompetenceideologien ser det som en ressource i konkurrencesamfundet. I begge tilfælde er det menneskelige i fare for at forsvinde. I længselen efter menneskelighed opstår der nye fundamentalismer: religiøs fanatisme, faste værdier, lukkede identiteter. Men også det kan føre til umenneskeliggørelse. Hvordan bliver mennesket menneskeligt? Det nye menneske er et religionsfilosofisk essay, inspireret af Hegel og Hannah Arendts tænkning. Bogen er en selvstændig forlængelse af udgivelsen Den nye Gud af samme forfatter.

 • af Niels Grønkjær
  93,95 kr.

  Prædikener holdt i Immanuelskirken og Vartov Kirke fra pinse 2012 til trinitatis 2013

 • - Kristendom og tænkning
  af Svend Andersen, Niels Grønkjær & Troels Nørager
  55,95 kr.

  Bogen bringer en oversigt over den europæiske filosofis historie og en afklaring af begreberne religion/religionsfilosofi. Følgende temaer behandles: Gudsbegreb, skabelse, teodicé, sekularisering, religionskritik samt spørgsmålet om kristendommens forhold til moderne naturvidenskab. Bogen vil med udbytte kunne læses af alle med interesse for de filosofiske aspekter af fænomenet religion.

 • af Niels Grønkjær, Birgitte Stoklund Larsen & Forlaget Vartov
  147,95 kr.

 • - En religionsfilosofisk introduktion til Hegel
  af Niels Grønkjær
  142,95 - 269,95 kr.

  I denne fremstilling stilles der skarpt på Hegels diskussion af oplysning og religion.Den tyske filosof G.W.F. Hegel (1770-1831) er kendt som systemtænker. I denne fremstilling stilles der skarpt på hans diskussion af oplysning og religion.Ifølge Hegel er oplysningen uoplyst om sig selv. Den kan ikke forbinde sine idealer med virkeligheden fordi den mangler selvkritik.Det samme gælder religionen. Hvordan kan den kristne religion have gyldighed i forhold til den moderne stat, det borgerlige samfund og det enkelte individ, spørger Hegel.Det spørgsmål er også aktuelt i vores nutid.På baggrund af Hegels tænkning henvender denne bog sig til troende og oplyste.

 • af Claus Bryld, Niels Grønkjær, Carl Henrik Koch, mfl.
  378,95 kr.

  Den politiske filosofis historie – frem til 1600 er den største kortlægning af den politiske filosofis historie på dansk. Bogen introducerer en bred palet af vigtige tænkere med en eller flere særligt udvalgte passager fra dennes forfatterskab, ledsaget af en indledende tekst, der sætter forfatterskabet i perspektiv. Her vil tænkeren og teksten blive introduceret i en bredere historisk kontekst, med særligt henblik på de argumenter, pointer og diskussioner, som det pågældende tekstuddrag lægger op til. Bogen illustrerer bredden og dybden i den politiske filosofis historie og giver inspiration til videre fordybelse, der rækker ud over værket selv.Bogen er blandt andre tiltænkt studerende på statskundskab, sociologi, filosofi, idéhistorie o.l., men værket vil også finde anvendelse i andre sammenhænge og henvende sig til et bredere publikum.Den politiske filosofis historie er redigeret af Joachim Wiewiura (f. 1987), ph.d. i politisk filosofi fra Københavns Universitet. Han er ansat ved Humanomics Research Centre, Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Han har bl.a. redigeret bøgerne Offentlighedens rum (2019), Simmel: Sociologiens eventyrer (2019) og If Schools Didn’t Exist, der udkom på MIT Press i 2020.

 • - For et større publikum
  af Hans-Jørgen Schanz, Niels Grønkjær, Rune Lykkeberg, mfl.
  111,95 kr.

  Essaysamling i anledning af Wilhelm Friedrich Hegels 250 års fødselsdag.Den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel har betydet så meget for vores forestillinger om modernitet, historie og fremskridt, at vi alle er hegelianere – de fleste af os ved det bare ikke. Hegel ville udvikle et filosofisk system, som skulle begribe hele hans tid i tanker – men det er også med Hegel, at vi kan få greb om vores egen samtid. I denne bog forklarer en række filosoffer de vigtigste temaer i hans filosofi, så du får chancen for at forstå Hegel helt forfra.Bogen har essays af: Judith Butler, Rune Lykkeberg, Hans-Jørgen Schanz, Lotte List, Christian Dahl, Niels Grønkjær, Anna Cornelia Ploug og Isak Winkel Holm.

 • - Efter fundamentalisme og ateisme
  af Niels Grønkjær
  47,95 - 155,95 kr.

  Med bevægelse som ledetråd, formuleres en kristendomsopfattelse, der vender sig imod enhver form for fundamentalisme – også inden for kristendommen selv.

 • - Kristendom og tænkning
  af Svend Andersen, Niels Grønkjær & Troels Nørager
  324,95 kr.

  Bogen bringer en oversigt over den europæiske filosofis historie og en afklaring af begreberne religion/religionsfilosofi. Følgende temaer behandles: Gudsbegreb, skabelse, teodicé, sekularisering, religionskritik samt spørgsmålet om kristendommens forhold til moderne naturvidenskab. Bogen vil med udbytte kunne læses af alle med interesse for de filosofiske aspekter af fænomenet religion.

 • - Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen
  af Niels Grønkjær
  118,95 kr.

  Festskrift. Artikler af bl.a.Nils Gunder Hansen, Hanne Ørstavik, Frederik Stjernfelt, Anna Libak, Kjeld Holm og Søren Krarup.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.