Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Niels Jørgen Mau Pedersen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Niels Jørgen Mau Pedersen & Thomas Larsen
  264,95 kr.

  Fremstillingen af den offentlige sektors økonomi ses i en samfundsøkonomisksammenhæng. Læseren skal gerne bibringes en forståelse afsektorens placering i dansk økonomi. Dette søges dels nået via en præsentationog diskussion af de regelsæt og økonomiske kræfter, som regulererden offentlige sektor, dels ved en gennemgang af de institutionelle forhold.Endvidere er det tilstræbt at give en grundig belysning og præsentationaf den omfattende statistik på området.

 • af Niels Jørgen Mau Pedersen & Thomas Larsen
  290,95 kr.

  Denne bog giver en bred introduktion til den offentlige sektors økonomi med særlig vægt på, hvordan sektoren indgår i samfundsøkonomisk sammenhæng.Det er målet at give læseren en forståelse af den offentlige sektors placering i dansk økonomi samtidig med, at nogle af de økonomisk politiske problemstillinger på området berøres. Det sker med en introduktion til de grundlæggende begrundelser for det offentliges opgaver og struktur – og ikke mindst en fremstilling af de institutionelle, organisatoriske og finansieringsmæssige karakteristika og regelsæt, som gælder for sektoren. Desuden gives en grundig belysning og præsentation af den omfattende statistik, som findes på området, herunder internationale sammenligninger.Bogen henvender sig til alle med interesse for samfundsøkonomien og den offentlige økonomi. IndholdsoversigtForordKapitel 1. Den offentlige sektors rolleKapitel 2. Den realøkonomiske fordeling af udgifterneKapitel 3. Udgiftsområderne og den funktionelle fordeling af udgifterneKapitel 4. De offentlige delsektorerKapitel 5. UdgiftsstyringenKapitel 6. Den offentlige sektors indtægterKapitel 7. Skattestruktur og skattetrykKapitel 8. Den personlige indkomstskatKapitel 9. SkatteopkrævningenKapitel 10. Selskabsbeskatningen mv.Kapitel 11. Skatter af ejendom og besiddelseKapitel 12. Afgifter af varer og tjenesterKapitel 13. Den offentlige saldo og finansielle stillingLitteraturStikordsregister

 • af Niels Jørgen Mau Pedersen
  111,95 kr.

  En beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved det danske kommunale system vedrørende skatteudskrivningen, refusioner og generelle tilskud, opgave- og byrdereformer, m.m

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.