Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Niels Vestergaard Olsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Niels Vestergaard Olsen & Susanne Muusmann Lassen
  337,95 kr.

  Lærebogen er tilpasset fagbeskrivelsen for projektledelse under studieordningen for Akademiuddannelsen i Ledelse samt Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Ligeledes er lærebogen tilpasset fagbeskrivelsen for projektledelse på HD 1. del.Vi har med entusiasme skrevet denne bog om projektledelse for at give vores version af projektledelse og hvordan, vi mener projektledelse kan forstås i en nutidig sammenhæng med skyldigt hensyn til ovenstående fagbeskrivelser.Trojkas lærebog om projektledelse fornyer synet på projektledelse ved at belyse og perspektivere det analytiske perspektiv i form af ydrestyring med det systemiske perspektiv i form af indrestyring.I 2. udgave af Projektledelse er der sket en udbygning af forståelsen af det dynamiske projektteam samt af kropssprogets betydning for kommunikation og skabelse af relationer i projektarbejdet.Der er ligeledes sket en fornyelse af det grafiske udtryk i 2. udgave af Projektledelse. Herved fremstår bogen endnu mere indbydende og læsevenlig.Bogen henvender sig til læsere som ønsker en indføring og perspektivering af projektledelse på et højt fagligt niveau i kombination med en praktisk tilgang. Bogen skal dels ses som en indføring i fagområdet projektledelse for den nye projektleder og dels en videreførelse af projektforståelsen for den mere erfarne projektleder.Med bogen Projektledelse fuldender Trojka sit udvalg af fagbøger inden for ledelses- og organisations-området. Bogen Projektledelse kan derfor med fordel anvendes i forlængelse af Trojkas lærebøger Ledelse i praksis samt Organisation.Specifikt henvender bogen sig til uddannelsesområderne: AU i ledelse, AU i Innovation, Produkt og Produktion samt til HD 1. del.Lærebogen er generelt velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom / merkonom, HA, HD, ingeniøruddannelser og andre videregående uddannelser samt kursusforløb, hvor projektledelse indgår i uddannelsesforløbet.Undervisningsmaterialet omfatter foruden lærebogen også online materialer på bogens website på Trojka.dk. Det er bl.a. muligt at downloade PowerPoints med alle lærebogens figurer. Gå ind på https://trojka.dk/Trojka.aspx klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.Juni 2021Niels Vestergaard OlsenSusanne Muusmann Lassen

 • af Erik Staunstrup, Niels Vestergaard Olsen & Lone Hermann
  429,95 kr.

  Der skrives mange bøger om strategi. Ofte med hver deres indfaldsvinkel. I denne bog sætter vi fokus på strategiarbejde i både private og offentlige virksomheder. Bogen indeholder en række gennemgående temaer, der viser forskellige tilgange til det strategiske arbejde. Det er vores håb, at de kan hjælpe med at give overblik og gøre modeller og metoder mere tilgængelige for ledere på alle niveauer. Bogens temaer fokuserer på:• Forskellen på strategier i det private og det offentlige• Den traditionelle og den emergerende strategiproces• Komplekse processerBogen gennemgår strategiske teorier og modeller, strategisk analyse, udvikling, implementering og evaluering. Tilsvarende gennemgår bogen udvikling i det strategiske lederskab med fokus på mellemlederens rolle i det strategiske arbejde samt omsætning af strategien i praksis herunder de tilhørende forandringsprocesser.Det er bogens mål, at den studerende opnår kompetencer i relation til udvikling af sit eget strategiske lederskab. Ligeledes er målet at den studerende opnår kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med det formål at realisere organisationens strategi set ud fra eget organisatorisk niveau.Foruden indholdet i selve lærebogen er der udarbejdet understøttende materiale, som findes på bogens webside på www.trojka.dkAf understøttende materiale findes PowerPoint figurer til fri download samt en række hjælpeskemaer til brug ved udarbejdelse af den strategiske analyse. Lærebogens kernestof behandles i overensstemmelse med studieordninger på KVU- og AU-uddannelser. Bogen er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom, diplomuddannelse i ledelse, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet strategi og strategisk ledelse indgår i uddannelsesforløbet.Maj 2022Niels Vestergaard OlsenErik StaunstrupLone Hermann

 • - skab klarhed om dit lederjob
  af Erik Staunstrup, Niels Vestergaard Olsen & Lone Hermann
  148,95 kr.

  Fokus er først og fremmest på inbetweenere og ledere, der er nye i jobbet og ønsker at få et klarere blik på, hvordan man kan skabe sig et godt afsæt som leder til gavn for både virksomhed, medarbejdere og egen udvikling som leder. Hvis du allerede er leder kan du anvende konceptet til at få klarhed over dine ønsker om karriere og ikke mindst klarhed over, hvordan du kan udvikle dine kompetencer. Konceptet Karriere og kompetencer består af fire dele:1.Bogen ”Karriere og kompetencer” - 2. App´en ”Lederkompetencer”, der kan downloades gratis fra Appstore og Google Play - 3. Vejledning til dine refleksioner af erfaren leder og mentor - 4. Se www.lederkompetencer.net for inspiration. Samspillet mellem de tre selvtest i app´en og bogens kapitler giver et vigtigt afsæt for dine refleksioner. Det centrale er at give dig mulighed for at forme de ledelsesrum, hvor du foretrækker at agere, og hvor du skaber størst mulig udvikling for dig selv og dine medarbejdere. Konceptet er tilrettelagt sådan, at du let og frit kan vælge, hvilke dele af konceptet du vil anvende og i hvilken rækkefølge.

 • - inspiration til udvikling
  af Erik Staunstrup, Andreas Kærgård & Niels Vestergaard Olsen
  98,94 kr.

  Når du læser om Ledelse i praksis giver det naturligt nye overvejelser om din egen fremtoning som leder, men sjældent et klart billede af, hvordan du ser dig selv som leder i fremtiden. Hertil kommer at dine lederkompetencer samtidig skal være tilpasset de krav til kompetencer, der er mere eller mindre klart formuleret af din virksomhed. Det er i dette spillerum mellem dine ønsker og virksomhedens krav til dine kompetencer, at du må finde frem til dine egne lederkompetencer i praksis. Måske skal du tilpasse dig i højere grad? Måske skal du tillægge dig en anden læringsadfærd i hverdagen? Måske skal du søge dig et nyt job? Vi har udviklet et nyt koncept, der kan hjælpe dig med at give svar på de mange spørgsmål og tegne en klarere profil af dine egne ønsker om fremtidige kompetencer sammenholdt med de krav, du finder, at virksomheden har til dig og dine kompetencer. Du kan downloade den gratis app Lederkompetencer fra Apple Store eller Google Play og finde din egen vej til udvikling af lederkompetencer. Yderligere kan du træne og udvikle dine lederkompetencer via hjemmesiden www.lederkompetencer.net, der først og fremmest er en læringsportal, der er skabt for at fremme læring og praksisgørelse af viden i faget Ledelse i praksis på Akademiuddannelsen. Denne bog er ment som en guide, der forklarer, hvordan konceptet bag Lederkompetencer i praksis fungerer, og hvordan dine resultater kan tolkes, så du opnår en passende læringsadfærd i praksis og kan træffe dine valg om egen udvikling og karriere på denne baggrund.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.