Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Per I Hensen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Per I Hensen, Per I. Hensen & helle øbo petersen
    128,95 kr.

    I Danmark har det siden 1921 været forbudt ved lov at slå sin partner. Alligevel bliver op imod 65.000 kvinder udsat for vold om året, langt de fleste i eget hjem og af deres egen partner. Selvom der også udøves vold mod mænd af kvinder, sker det langt hyppigere den anden vej. Den traditionelle måde at bekæmpe vold mod kvinder er at fokusere på kvinden - voldsofferet  - og tilbyde hjælp og behandling. Men en anden måde er at sætte fokus på manden - voldsudøveren. Da det er voldsudøveren, der er ansvarlig for volden - og for at standse den, så den ikke gentages i nye parforhold eller går i arv til børnen - er det oplagt at fokusere på hjælp til og behandling af voldsudøveren og skabe en holdningsændring hos ham. På Askovgården har man udviklet et behandlingstilbud kaldet "Dialog mod vold". Her har man siden 2002 tilbudt voldelige mænd behandling, og der har indtil nu været kontakt med 120 voldudøvende mænd. Psykolog Per I. Hensen og projektleder pædagog Helle Øbo Petersen formidler i denne bog erfaringerne fra projektet. Dels gives der et billede af, hvad det er for nogle mænd, der udøver vold mod deres partner, dels formidles der konkret viden om behandlingstilbuddets metoder og resultater, som forhåbentligt vil inspirere og hjælpe andre fagpersoner, der arbejder med voldsramte familier.

  • - - En Social Organisation I Danmark
    af Per I Hensen
    619,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.