Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Pernille Pind

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Pernille Pind
  312,95 kr.

  Med åben og undersøgende matematikundervisning kan de dygtigste elever udfordres mere og bedre. Men åbne opgaver giver også de svageste elever mulighed for at give gode svar på præcis de samme opgaver, som de allerdygtigste finder svar til. En mulighed for ægte faglig inklusion. Åbne opgaver fokuserer på kreativ matematik, hvor man formulerer spørgsmål og hypoteser, man ræsonnerer, argumenterer, drager konklusioner og fremlæger, diskuterer, forsvarer og forklarer disse. Bogen gennemgår seks typer åbne opgaver: Svaret er givet, manglende oplysninger, regnehistorier, undersøgelser, modellering og nye begreber. Verden er åben - det skal matematikundervisningen da også være.

 • af Pernille Pind
  248,95 kr.

  Det er vigtigt at kunne løse problemer, men svært at undervise i problemløsning. Denne bog er en hjælp til den matematiklærer, som gerne vil arbejde med matematiske strategier til problemløsning, og en godbid til den interesserede opgaveløser. Bogen angriber problemløsning ved at gennemgå 25 klassiske matematiske grublere – opgaver man ikke umiddelbart kan løse, men skal gruble over. I denne lærervejledning præsenteres en generel metode til problemløsning, tre værdifulde vaner, som er nyttige i alt arbejde med matematik, og ni sikre strategier, som kan afprøves i problemløsningen. For hver grubler gennemgås flere løsninger, så mange forskellige problemløsnings- og læringsstile tilgodeses. Der præsenteres også flere variationer af grublerne, så der er udfordringer til alle elever, uanset fagligt niveau. Bogens grublere er – uden forklaringer og pædagogiske overvejelser – udgivet i hæftet ”Gode grublere”.

 • af Pernille Pind
  15,95 kr.

  Grublere er matematikopgaver, som man ikke umiddelbart kan løse, men skal gruble over.Dette hæfte rummer 25 klassiske og arketypiske grublere. Nok til mange timers lærerigt tidsfordriv for alle mellem 12 og 90 år.Kan løses alene og sammen på tværs af generationerne. Perfekt til lange køreture og mørke vinteraftener.

 • - i matematikundervisningen
  af Pernille Pind & Erik Bjerre
  355,95 kr.

  Bogen introducerer modellering generelt og præsenterer en teori for, hvordan man kan arbejde med matematiske modeller i skolen. Der gennemgås 11 konkrete eksempler på modeller, som eleverne kan udvikle i klassen, og 5 eksempler på modeller, som eleverne kan analysere.Matematisk modellering er et område, hvor matematikken møder omverdenen og tager fat i matematiklivets store spørgsmål såsom: hvad ønsker man svar på, hvad kan man få svar på, hvordan får man det, og hvor godt stemmer resultaterne overens med den verden, de skal spille ind i. Denne bog hjælper lærere med at undervise i modellering både i udskolingen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Eleverne vil opnå en forståelse af, at man kan stille spørgsmål til de valg, der ligger bag enhver matematisk model ved selv at udvikle og analysere modeller og ikke blot anvende modeller.

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  197,95 kr.

  Bogen bygger bro mellem skolen og forældre, og introducere forældre til nutidens matematikundervisning, både i forhold til fagligt indhold og pædagogiske metoder. Bogen demonstrerer, at matematik ikke nødvendigvis er svært, og at selv det svære godt kan være spændende. Hvert kapitel indledes med en historie om problemer i lektielæsningen. Den vigtigste faglighed gennemgås, og der fortælles, hvordan man kan vurdere hvordan ens barn klarer sig. Der gives derudover en lang række gode råd til hvordan man kan hjælpe sit barn videre. Bogen har forord af Professor Niels Egelund, der bl.a. skriver: Jeg ønsker læserne god fornøjelse med bogen, der gør noget kompliceret og abstrakt enkelt og dagligdags.

 • af Pernille Pind
  136,95 kr.

  Det er vigtigt at kunne løse problemer, men svært at undervise i problemløsning. Denne bog er en hjælp til den matematiklærer, som gerne vil arbejde med matematiske strategier til problemløsning, og en godbid til den interesserede opgaveløser. Bogen angriber problemløsning ved at gennemgå 25 klassiske matematiske grublere – opgaver man ikke umiddelbart kan løse, men skal gruble over. I bogen præsenteres en generel metode til problemløsning, tre værdifulde vaner, som er nyttige i alt arbejde med matematik, og ni sikre strategier, som kan afprøves i problemløsningen. For hver grubler gennemgås flere løsninger, så mange forskellige problemløsnings- og læringsstile tilgodeses. Der præsenteres også flere variationer af grublerne, så der er udfordringer til alle elever, uanset fagligt niveau.

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  22,95 kr.

  Jorden er rund og landkort er flade. Det betyder, at man ikke kan lave et korrekt billede af jorden på landkort. Landkort findes jo, og i bogen fortælles lidt om den matematik der gør det muligt.Fra 12 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  22,95 kr.

  Hvad betyder uendelig? Og kan man måle uendelighed?I denne bog kan du læse om Hilberts Hotel, der underligt nok har uendeligt mange værelser.Fra 12 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  13,95 kr.

  De syv broer fortæller historien om, hvordan et nyt matematisk område opstår. Fra 10 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  22,95 kr.

  Lær at tegne labyrinter. Både de klassiske labyrinter, som mennesker har lavet i flere tusinde år, og nye flervejs labyrinterFra 12 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  13,95 kr.

  Halvfjerds - derfor! handler om hvorfor det hedder halvtreds, tres, halvfjerds og så videre. Og hvordan man laver talord på andre sprog.Fra 10 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  13,95 kr.

  I Tegn Stjerner lærer man at tegne stjerner uden at løfte blyanten fra papiret. Både med 5, 7, 9 og mange flere takker.Fra 10 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  22,95 kr.

  Kan man afgøre om folk taler sandt eller falsk? Ikke hele, men matematisk logik kan hjælpe på det. I bogen gennemgås nogle eksempler fra Holbergs "Erasmus Montanus", og du bliver bedre til at håndtere logikken.Fra 12 år

 • - Håndbog i matematikundervisning
  af Pernille Pind
  334,95 kr.

  Bogen er henvendt til matematiklærere i grundskolen. Gennem 21 kapitler gennemgås hvert af matematikundervisningens faglige områder ud fra følgende perspektiver: Elevernes forudsætninger (sprogligt og mentalt), faglig progression fra indskoling til udskoling, den matematiske faglighed, almindelige fejltagelser, hjælpemidler.Bogen tager udgangspunkt i, hvad man som lærer oplever i klassen, og er en håndrækning til både den erfarne underviser, som ønsker at spejle egne holdninger og erfaringer, til den usikre lærer, som har brug for faglig støtte, og til den helt almindelige lærer, som ønsker at lære om elevernes møde med matematikken. For den lærerstuderende vil bogen være en uvurderlig hjælp til praktikperioderne.

 • - fra tælling til regning
  af Pernille Pind
  37,95 kr.

  En letlæst introduktion til, hvordan man knækker regnekoden og forebygger matematikvanskeligeheder. Hæftet er en orientering om gode strategier for talbehandling i første og anden klasse.

 • - Fra tælling til regning
  af Pernille Pind
  22,95 kr.

  En letlæst introduktion til, hvordan man knækker regnekoden og forebygger matematikvanskeligeheder. Hæftet er en orientering om gode strategier for talbehandling i første og anden klasse.

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  130,95 kr.

  Lektielæsning kan være en hyggestund for både forældre og børn, men lige præcis i matematik går det tit i hårknude. Måske klager dit barn over, at du ikke regner ligesom de gør i skolen, måske forstår I ikke, hvad I skal gøre med opgaverne.Med denne bog får du mulighed for bedre at forstå, hvad dit barn fortæller, du læser lærebogen fra skolen med andre øjne, og du forstår bedre, hvad læreren vil. Og med lidt held bliver du dermed et lykkeligere menneske og en bedre forældre. Bogen rummer anekdoter, faglig gennemgang af grundskolens matematik, vurderingskriterier til at følge dit barns udvikling og gode råd om hvordan du hjælper barnet videre.Med denne bog vil vi også vise, at matematik ikke nødvendigvis er svært, og at det svære godt kan være spændende, også selvom man ikke øjeblikkelig kan finde ud af det.Endelig er denne bog også til dig, som elsker matematik, og gerne vil give denne følelse videre til dit barn.Bogen har forord af Professor Niels Egelund, der bl.a. skriver: ”Jeg ønsker læserne god fornøjelse med bogen, der gør noget kompliceret og abstrakt enkelt og dagligdags.”

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  13,95 kr.

  Når VI er et tal er en introduktion til romertallene, deres fordele og ulemper. Fra 10 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  22,95 kr.

  Med matematikken til hjælp kan man lære nogle korttricks som garanteret vil forbløffe vennerne.Fra 12 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  13,95 kr.

  I Tankelæseren lærer man et taltrick, som kan forbløffe forældre og venner. Og man får en matematisk forklaring på hvorfor det virker hver gang.Fra 10 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  13,95 kr.

  Plat og krone er en kort introduktion ti sandsynlighedsregningen, og udforsker 1700-tallets slagsmål mellem Laplace og d'Alambert: Hvis man kaster to mønter, er det så mere sandsynligt at resultatet bliver en plat og en krone end to plat?Fra 10 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  22,95 kr.

  For nogle hundrede år siden havde næsten hver landsby sine egne måleenheder. Den franske revolution lagde grunden til en oprydning i det rod. I bogen fortælles om metersystemet og tidligere målesystemer.Fra 12 år

 • af Pernille Pind & Erik Bjerre
  248,95 kr.

  “Læs selv matematik” er spændende matematiske viden, man kan læse sig til. Bogen behandler 15 emner af meget forskellig karakter, hvor et matematisk emne tages op og fortælles med fakta og med sammenhæng til verden omkring os og historien bag os. De 15 emner strækker sig fra de danske talord over korttricks til fraktaler. Gennem de første emner kan de yngste videbegærlige få stillet deres sult, hvor de ældste muligvis først bliver mætte gennem de sidste kapitler. Hvert emne afsluttes med nogle opgaver, der mere har karakter af en lille matematisk undersøgelse end en traditionel regneopgave. Der er facitliste til alle opgaver bag i bogen.

 • af Pernille Pind
  342,95 kr.

  Pernille Pinds store guide til algebraundervisning fra 1. klasse til ungdomsuddannelsen.Bogen er opdelt i 3 dele: Første del handler om at tænke og udtrykke sig generelt: Opdage sammenhænge, udtrykke sig algebraisk og beskrive sammenhænge med symboler og bogstaver. Anden del handler om at ræsonnere og argumentere generelt: Behandle algebraiske udtryk som et redskab når man selv løser problemer og bruge algebraen når man argumenterer overfor andre. Herunder brug af algebraiske fliser, der er et konkret materiale, som er et gennemgående hjælpemiddel til dette arbejde. Tredje del handler om fortolke algebraiske udtryk: Lære at læse algebraiske udtryk og forholde sig til dem. Bogen henvender sig primært til lærere og lærerstuderende.

 • - Matematik på mellemtrinnet 2
  af Pernille Pind
  100,95 kr.

  Lær at lære med refleksion og respons understøtter elevernes bevidsthed om, hvordan de lærer, mens de lærer. Der er fokus på at lære forskellige strategier, reflektere over svar på konkrete opgaver, samt give og få respons på løsningsforslag på en konstruktiv måde. Lær at lære bidrager til din løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Du får indblik i elevernes grundlæggende forståelse og mestring af centrale læringsstrategier og dermed et redskab til at guide eleverne i deres faglige udvikling. Med Lær at lære kan du arbejde med evaluering og feedback i et fremadrettet perspektiv. Lær at lære byder på opgaver til mellemtrinnet inden for kommunikation, argumentation, regning og problemløsning.Lær at lære med refleksion og respons – Matematik på mellemtrinnet 2 er målrettet 5. klasse.

 • - håndbog i matematikundervisning
  af Pernille Pind
  257,95 kr.

  Matematik i grundskolen er et helt andet fag i dag, end det var for en generation siden. Fokus er nu primært på elevernes forståelse af grundlæggende begreber og i mindre grad på perfekt beherskelse af konkrete regnemetoder.Denne bog henvender sig til matematiklærere i grundskolen og interesserede forældre, der gerne vil hjælpe deres børn med lektierne. Gennem 21 kapitler gennemgås hvert af matematikundervisningens faglige områder ud fra perspektiverne:- Elevernes forudsætninger, sprogligt og mentalt.- Faglig progression fra indskoling til udskoling.- Den matematiske faglighed.- Almindelige fejltagelser.- Hjæpemidler.Derudover behandles behovet for matematik, generelle metoder i matematikundervisningen og forslag til en række konkrete aktiviteter.Bogen er baseret på, at elever lærer forskelligt, og at matematik kan læres på mange måder. Bogen lægger sig op ad Fælles Mål II og hjælper læreren med at fokusere sin undervisning på fagets vigtigste områder.Indhold:ForordHvorfor undervise i matematik?At undervise i matematik Naturlige tal Negative tal DecimaltalBrøkerPotenser og rødder Addition SubtraktionMultiplikationDivisionProcentRegnereglerLigninger FunktionerØkonomiFormerMål Pythagoras’ sætningTegningMønstre Statistik Sandsynlighed AktiviteterOrdlisterStikordsregister

 • af Pernille Pind
  43,95 kr.

  Tal og fingre er en fingerkriblende samtalebog om de tal, vi kan vise med vores ti fingre.Drengen bor i nummer 10, det er alle ti fingre.Han går forbi gadens andre huse, hvor børnene viser, hvilket nummer deres hus har. Til sidst finder han hjem.

 • af Pernille Pind
  43,95 kr.

  Antal og ting er en finurlig samtalebog om, at ting kan være ens på forskellige måder.Drengen og mor sejler rundt og samler insekter, cykler og mange andre ting. Skibet bliver fyldt med ting, som kan sorteres efter antal.

 • af Pernille Pind
  43,95 kr.

  “Antal” er en poetisk samtalebog om antal fra en til tolv. Mors perlekæde går i stykker, og de tolv perler bliver spredt for alle vinde. Drengen med den gule taske tager ud for at lede efter dem. Han finder perlerne og mange andre ting med samme antal.

 • af Pernille Pind
  228,99 kr.

  Med åben og undersøgende matematikundervisning kan de dygtigste elever udfordres mere og bedre. Men åbne opgaver giver også de svageste elever mulighed for at give gode svar på præcis de samme opgaver, som de allerdygtigste finder svar til. En mulighed for ægte faglig inklusion.Åbne opgaver fokuserer på kreativ matematik, hvor man formulerer spørgsmål og hypoteser, man ræsonnerer, argumenterer, drager konklusioner og fremlæger, diskuterer, forsvarer og forklarer disse.Bogen gennemgår seks typer åbne opgaver: Svaret er givet, manglende oplysninger, regnehistorier, undersøgelser, modellering og nye begreber.Verden er åben - det skal matematikundervisningen da også være.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.