Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Peter Dahler-Larsen

Filter
Filter
Genre
 • (4)
 • (11)
 • (9)
Bogtype
 • (13)
 • (5)
Format
 • (8)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Sprog
 • (13)
 • (4)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (7)
 • (5)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • - En grundbog
  af Birger Steen Nielsen, Hans Hauge, Casper Bruun Jensen, mfl.
  485,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings mange nuancer og kvaliteter. De kvalitative metoder har været i hastig vækst i human- og samfundsvidenskaberne i de seneste ca. 25 år, og forskere har på tværs af faggrænser udviklet et væld af forskellige teknikker, tilgange og perspektiver.I denne 3. udgave er samtlige kapitler reviderede og opdaterede. Bogen inkluderer et nyt kapitel om kvalitative forløbsstudier samt et nyt kapitel om uddannelse i kvalitativ metode. I takt med udbredelsen af kvalitative metoder og undersøgelser er det mere vigtigt end nogensinde at udvikle det kvalitative forskningshåndværk. Denne bog tilbyder et overblik over typiske, kvalitative metoder, og hvordan disse anvendes i dansk og international kontekst.Bogens 30 kapitler giver en indføring i de kvalitative metoders teori, men lægger først og fremmest vægt på konkret at beskrive den håndværksmæssige kunnen, som præger indsigtsgivende kvalitative studier. Bogen er velegnet for både studerende og erfarne kvalitative forskere.Svend Brinkmann er professor ved Aalborg Universitet.Lene Tanggaard er rektor på Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bobby Zachariae, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Peter Dahler-Larsen, mfl.
  485,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er 6. udg. af Forebyggende sundhedsarbejde, der er anerkendt som en klassiker inden for forebyggelsesområdet. Bogen har over en periode på 30 år fået status af et alment accepteret opslagsværk, og det er den foretrukne grundbog på en række professionsbacheloruddannelser samt medicin, folkesundhedsvidenskab og lignende universitetsuddannelser.Den første udgave af Forebyggende sundhedsarbejde udkom i 1986. Siden har værket i flere udgaver behandlet alle centrale områder inden for forebyggelsesområdet, og de enkelte udgaver afspejler derfor udviklingen inden for området og i samfundet som helhed.Forebyggelse og sundhedsfremme har i de senere år fået en stadig mere central rolle i sundhedsvæsenet. I dag er individets egen rolle i forebyggelse og behandling afgørende, ligesom strukturreformen og de seneste ændringer i sundhedslovgivningen er nye vigtige tiltag. Mere generelt afspejler 6. udg. den nyeste udvikling i teori og praksis på tværs af sundhedsvæsenet, og der er gennemført et grundigt redaktionsarbejde for at forny bogen. Flere kapitler er opdateret af de oprindelige forfattere, men der er også kommet mange nye forfattere til, så bogen udviser en god kombination af kendt og nyt.Som en rød tråd i samtlige udgaver af værket tager også 6. udg. udgangspunkt i den praktiske virkelighed, hvor det forebyggende sundhedsarbejde udføres. Samtidig rummer bogen en række teoretiske og metodiske kapitler, som giver læseren en solid forståelse af baggrunden for det praktiske arbejde. Dette mix af praksis og teori gør bogen særdeles velegnet som lærebog for en bred målgruppe. 

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Dahler-Larsen, Palle Rasmussen, Flemming Larsen, mfl.
  365,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Evaluering har spillet en stadig større rolle i den offentlige sektor de seneste årtier, og politiske tiltag og reformer evalueres som standard for at vurdere deres værdi. Denne grundbog i evaluering giver et samlet overblik over området og spiller en dobbelt rolle: For det første beskrives, hvordan evaluering af offentlig politik og administrativ praksis har ændret sig de seneste år, herunder hvordan de politiske vinde påvirker måden at evaluere på, og omvendt hvordan evalueringsbølgen påvirker måden at føre politik på. For det andet præsenteres de mest centrale måder at evaluere på.Bogen giver dermed en praktisk indføring i evalueringshåndværket for nuværende og kommende evaluatorer samt offentligt ansatte, der selv skal bestille evalueringer.Redigeret af Thomas Bredgaard, lektor ved Institut for Statskundskab, AAU.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Dahler-Larsen, Lars Qvortrup, Per Fibæk Laursen, mfl.
  322,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Pædagogisk sociologi er en mangesidet disciplin, der spænder fra den direkte interaktion mellem lærer og elev over klasserummets dynamik til skolen som organisation og det bredere samfundsmæssige niveau.I denne bog præsenterer en række forskere og eksperter den pædagogiske sociologi fra mikro- til makroniveau. Bogen har et empirisk sigte, og fokus er på, hvordan den pædagogiske verden rent faktisk ser ud, når den betragtes med sociologiske briller.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - interview, observationer og dokumenter
  af Peter Dahler-Larsen, Dorthe Staunæs, Nanna Mik-Meyer, mfl.
  304,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Brugen af kvalitative metoder inden for sociologien og beslægtede fag har i løbet af de sidste ti år gennemgået en markant udvikling. Strømninger som konstruktivisme og interaktionisme, der fremstiller sandhed og mening som sociale konstruktioner, stiller forskeren over for nye udfordringer. Nye spørgsmål trænger sig på:· Hvordan påvirker intervieweren de svar, han eller hun får?· Hvilke muligheder og begrænsninger giver det interaktionistiske perspektiv på observationsstudier?· Hvilke konsekvenser får det, at et dokument ikke anskues som noget []i sig selv[], men først får betydning, når det indgår i en social situation?[]Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv[] undersøger, hvad det betyder, når forskeren selv bliver en medspiller i meningsproduktionen, og den virkelighed, der skal beskrives, ikke længere er et stabilt fænomen.Antologien retter sig mod studerende og undervisere på universiteter og andre højere læreanstalter. Margaretha Järvinen er professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet og Socialforskningsinstituttet. Nanna Mik-Meyer er adjunkt ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - The value of the qualitative approach in theory and practice
  af Peter Dahler-Larsen, Lars Bo Andersen, Thomas Bjørner, mfl.
  317,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  What is this book about?Qualitative Methods for Consumer Research presents a range of essential topics for validly and reliably using qualitative methods, with a focus on consumer research. Consumer research should not be understood in a narrow marketing context, but more broadly to include time consumption, societal questions, and potential consumers (e.g. within product innovation/development). This book can be used to set up systematic procedures for an accurate and in-depth understanding and documentation of: Behavioural acts Interpersonal communication Interpretations, opinions, perceptions, and attitudes Why and how people can be engaged or immersed in different media and communication contexts Why and how people use or interact with all kinds of services and products in their everyday lives. Why is it important?Qualitative Methods for Consumer Research provides guidelines on how to properly conduct interviews, make observations, and use document data. Furthermore, it outlines specific procedures for analysing textual, visual, and electronic information. You will learn: Key concepts in qualitative methods Systematic procedures for applying qualitative methods How to make a good research design (e.g. research question, mixed method strategies, research approaches, and ethical issues) Approaches for data collection (target group analysis, sampling techniques, probes) How to analyse qualitative data (e.g. coding, discourse analysis, software programs, semiotics) How to report on qualitative findings (validity and reliability) Many examples of how to apply qualitative theory and methods in practice, from both university and commercial contexts.  Who is this book for?Qualitative Methods for Consumer Research takes a cross-disciplinary perspective and is suitable as a textbook for teaching qualitative methods in many disciplines, at both undergraduate and postgraduate levels. It is also appropriate as a reference for professionals working with qualitative methods seeking to enrich the quality of their consumer research.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Håndbog i tre evalueringsmodeller
  af Peter Dahler-Larsen & Hanne Kathrine Krogstrup
  205,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en håndbog i tre evalueringsmodeller: BIKVA- modellen, kompetenceevaluering og virkningsevaluering. For hver model gives:- en praktisk opskrift på, hvordan evaluering foregår- en beskrivelse af idegrundlaget bag modellen- ideer til, hvordan man overvinder forhindringer, når evalueringsmodellen bruges i offentlige organisationerHåndbogen er rig på praktiske eksempler. Håndbogen er baseret på erfaringer med udvikling og afprøvning af modellerne i samarbejde med pilotprojekter på det so-ciale område i amter og kommuner.Nye veje i Evaluering er 3. og sidste bog i en serie om evaluering. De øvrige er:Evaluering kortlagt af Peter Dahler- Larsen Evalueringsmodeller. Evalueringsmodeller på det sociale område af Hanne Kathrine Krogstrup

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Dahler-Larsen, Søren Risbjerg Thomsen, Jørgen Elklit, mfl.
  468,95 - 477,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Grundbogen i en ny, udvidet og opdateret 3. udgave. De tre nye kapitler er: ”Eksperimentelle design”, ”Big data – alternative datakilder og analysemuligheder” og ”Designbaseret inferens”.Bogen er skrevet af førende eksperter på området og gennemgår statskundskabens centrale metoder: planlægning af undersøgelsen, indsamling og analyse af kvalitative data, indsamling og analyse af kvantitative data og kombination af metoder og formidling.De forskellige metoder gennemgås med henvisning til konkrete studier, hvor de er blevet anvendt. Desuden diskuterer bogen, hvilke erkendelser metoderne kan give anledning til, og hvordan man bedst muligt formidler sine resultater.Som studerende og forsker i statskundskab er man interesseret i at opnå en systematisk forståelse af samfundsmæssige og politiske forhold. Nøglen er en metodisk stringent praksis. I enhver undersøgelse er det afgørende dels at vælge en metode, der passer til den pågældende problemstilling, dels at overveje, hvilke forståelser og konklusioner den pågældende metode kan give anledning til.Kasper Møller Hansen er professor ved Københavns Universitet, Lotte Bøgh Andersen er professor ved Aarhus Universitet, og Sune Welling Hansen er lektor ved Syddansk Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - From Plato to Performance
  af Peter Dahler-Larsen
  619,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Dahler-Larsen
  134,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Dahler-Larsen
  111,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Evalueringer spiller en stigende rolle i den offentlige sektor og den offentlige debat. De er tiltænkt vigtige demokratiske funktioner både som kontrol- og udviklingsredskaber. Men hvordan forløber evalueringer i praksis? Afvikles de som planlagt? Hvem blander sig? Hvordan afgøres det, hvad evalueringer skal handle om, og hvordan de anvendes? I bogen analyseres otte udvalgte evalueringsforløb i forskellige sektorer og på både centralt og decentralt niveau. Evalueringerne er ofte forløbet på andre måder, end de formelt er planlagt, og har ofte andre virkninger end de tilsigtede. Offentligt ansatte taler i dag åbent om vigtigheden af evalueringers symbolske funktion. Brugere spiller en bemærkelsesværdigt begrænset rolle i de undersøgte evalueringer, mens medier flere gange spiller en meget stærk rolle. Fagprofessionelle anvender en række strategier over for evaluering, både aktivt for at argumentere for egen sag, og mere henholdende i form af forhaling og mørklægning. En vigtig magtfaktor ligger i formuleringen af sprog og kriterier i evaluering, for herigennem fastlægges ofte betingelser for, hvordan man overhovedet taler om den evaluerede indsats.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Dahler-Larsen & Niels Ejersbo
  73,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ordet djøficering er ofte hørt i de senere års debat om offentlig ledelse. Medlemmer af DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund) kan være generalistledere inden for den offentlige sektor. Påstanden er, at stadig flere djøf'ere overtager offentlige ledelsesposter på bekostning af faglige ledere, og at djøf'erne præger den offentlige sektor med særlige holdninger i retning af effektivisering, budgetoverholdelse og hurtige omstillinger. Men har djøf'ere i ledelsespositioner andre holdninger til den offentlige sektors udvikling end andre personer i samme stillinger? I skriftet undersøges de kommunale og amtskommunale ledere, stadig flere af dem er djøf'ere. Det vises, at djøf'ere i lederpositioner ikke adskiller sig holdningsmæssigt fra personer med andre uddannelsesbaggrunde i samme stillinger.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Dahler-Larsen
  169,95 - 843,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En introduktion
  af Peter Dahler-Larsen, Lars Qvortrup, Torben Næsby, mfl.
  333,95 kr.

  Politikere, forskere og praktikere i den pædagogiske verden er alle optaget af, at den pædagogiske praksis er forankret i den for tiden bedste tilgængelige viden - at den er evidensinformeret. En evidensinformeret pædagogisk praksis vil sige, at pædagoger foretager pædagogiske og didaktiske refleksioner og handlinger på baggrund af professionel erfaring og dømmekraft - informeret af forskningsviden.Formålet med denne bog er at introducere til evidensbegrebet. Hvad ved vi om det, hvilken betydning har det, og hvordan kan vi forholde os til det og arbejde med det i pædagoguddannelsen og i pædagogisk arbejde?Bogen er delt ind i tre dele: Debatten om evidens; Metoder i evidensforskning og Arbejdet med evidens i uddannelse og pædagogisk praksis. Den er oplagt som studiebog til pædagoguddannelsen, da den skriver sig op mod uddannelsens kompetenceområder og videns- og færdighedsmål, herunder især de nationale moduler inden for specialiseringerne, bachelorprojektet og den fjerde praktikperiode.Se bogens digitale materiale på www.dafolo.dk/profpædagog. Her findes en lang række forslag til studerendes selvaktivitet og den videre læsning.

 • - From Plato to Performance
  af Peter Dahler-Larsen
  526,95 kr.

  The notion of quality features prominently in contemporary discourse. Numerous ratings, rankings, metrics, auditing, accreditation, benchmarking, smileys, reviews, and international comparisons are all used regularly to capture quality. This book paves the way in exploring the socio-political implications of evaluative statements, with a specific focus on the contribution of the concept of quality to these processes. Drawing on perspectives from the history of ideas, sociology, political science and public management, Dahler-Larsen asks what is the role of quality, and more specifically quality inscriptions, such as measurement? What do they accomplish? And finally, as a consequence of all this, does the term quality make it possible to deal with public issues in a way that lives up to democratic standards? This cross-disciplinary book will be of interest to scholars and students across various fields, including sociology, social epistemology, political science, public policy, and evaluation.

 • af Peter Dahler-Larsen, Søren Risbjerg Thomsen, Jørgen Elklit, mfl.
  309,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Som studerende og forsker i statskundskab er man interesseret i at opnå en systematisk forståelse af samfundsmæssige og politiske forhold. Nøglen er en metodisk stringent praksis. I enhver undersøgelse er det afgørende dels at vælge en metode, der passer til den pågældende problemstilling, dels overveje, hvilke forståelser og konklusioner den pågældende metode kan give anledning til. Metoder i statskundskab er skrevet af førende eksperter på området og gennemgår statskundskabens mest centrale metoder i fire dele: - planlægning af undersøgelsen - indsamling og analyse af kvalitative data - indsamling og analyse af kvantitative data - fra analyse til færdigt produkt De forskellige metoder gennemgås med henvisning til konkrete studier, hvor de er blevet anvendt. Desuden diskuterer bogen, hvilke erkendelser metoderne kan give anledning til, og hvordan man bedst muligt formidler sine resultater. Lotte Bøgh Andersen er lektor ved Aarhus Universitet, Kasper Møller Hansen er professor ved Københavns Universitet, og Robert Klemmensen er lektor ved Syddansk Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Dahler-Larsen, Mai-Britt Herløv Petersen, Lonni Hall & mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:Resultatbaseret styring og dialogorienteret skoleledelseAf Mai-Britt Herløv PetersenEt af skolereformens mål er, at eleverne skal blive så dygtige, de kan. To af redskaber til at nå dette mål er højnelse af det faglige niveau og af elevernes trivsel. Målingen af elevernes performance bliver således for alvor central, når vi skal følge progressionen mod dette mål. Denne artikel argumenterer for, at en resultatbaseret styring må følges med en dialogorienteret ledelse, hvis skolens ledelse vil skabe de bedste betingelser for at fremme elevernes læringsudbytte og trivsel.Resultatmål er og stress: Er der en sammenhæng?Af Peter Dahler-LarsenDenne artikel formidler centrale pointer fra ny forskning i sammenhængen mellem resultatmålinger og stress. En væsentlig pointe i denne sammenhæng er, at resultatmålinger kan være med til at øge medarbejdernes krav til sig selv og egen formåen. Artiklen slår derfor til at lyd for, at ledelsen hjælper til at prioritere og stabilisere de vigtigste resultatkrav til medarbejderne frem for at udskifte eller ændre kravene for ofte.Skoleledelse med effektAf Lonni HallArtiklen her giver et overblik over centrale strømninger i den internationale skoleledelsesforskning og ser nærmere på, hvordan det kommer til udtryk i den danske kontekst. Artiklen præsenterer og diskuterer den instruerende, den transformative og den distributive ledelse, og her er inspiration at hente i en tid med skolereform og fokus på læringsudbytte.Når målstyring ender som et selvmålAf Poul Aarøe PedersenSpænder målstyringen i sig selv ben for udviklingen af folkeskolen? Læs dette indspark, og døm selv.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.