Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Peter Nielsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - - en indføring
  af Peter Nielsen, Kirsten Bransholm Pedersen, Hubert Buch-Hansen, mfl.
  406,95 kr.

  Hvordan kan vi være sikre på, at den viden, som samfundsvidenskaben producerer, faktisk er en viden, vi kan stole på, og hvad er det overhovedet for en slags viden, vi har med at gøre? Det er sådanne spørgsmål, videnskabsteorien beskæftiger sig med. Spørgsmål, som er uomgængelige for forskeren såvel som den studerende, der arbejder med samfundsvidenskab i praksis.Samfundsvidenskabernes videnskabsteori. En indføring præsenterer de centrale videnskabsteoretiske positioner og traditioner: positivisme og kritisk rationalisme, fænomenologi, hermeneutik, marxisme, socialkonstruktivisme, diskursteori, kritisk realisme, kritisk teori og aktionsforskning.Igennem bogen gives der konkrete eksempler på, hvordan forskellige videnskabsteoretiske positioner har betydning for, hvilke forskningsspørgsmål der stilles, og hvilke metoder der vælges. Bogen afsluttes med et kapitel om, hvordan man konkret indarbejder videnskabsteoretiske overvejelser i projektarbejdet.

 • - Essays om den nye europæiske romankunst
  af Peter Nielsen
  173,95 - 235,95 kr.

  Den europæiske roman giver os vores liv i hænderne på en anden måde end historiebøgerne. I den bliver vi ved med at indløse fortidens pant og forstå nye sammenhænge. 30 år skulle der gå, fra begivenheden fandt sted, før vi for alvor forstod, hvad Auschwitz betød, og mere end 30 år, før vi forstod dimensionerne af eksplosionen den aprilaften i 1986 på Tjernobyl-atomkraftværket. Romanen kommer aldrig til tiden, men den kommer heller aldrig for sent.I Med fortællingen går jeg i døden afdækker Peter Nielsen et Europa i krise og forandring – sådan som det udfoldes i romaner af blandt andre Curzio Malaparte, Thomas Bernhard, Imre Kertész, Herta Müller, Salman Rushdie, Kirsten Thorup, Orhan Pamuk, Svetlana Aleksijevitj, Michel Houellebecq og Rachel Cusk.Peter Nielsen (f. 1967) er litteraturredaktør på Information, Ph.d. i Litteraturhistorie og grundlægger af den danske udgave af det europæiske kulturmagasin Lettre Internationale.

 • - i naturen
  af Peter Nielsen
  86,95 kr.

  Det er dejligt at gå en tur i naturen og spændende at indsamle de svampe, der kan spises. Men det er ikke nemt at kende dem fra hinanden. Der er dog nogle, man hurtigt får lært, og som er ”sikre” spisesvampe – altså ikke giftige. Det er dem, der er medtaget i denne bog. De nemme svampe som f.eks. Kantarel, Spiselig Rørhat, Østershat og Mark-champignon er til at få lært, mens det vil være sikrere at få lidt hjælp og vejledning fra en svampekyndig til andre svampe.I 2. udgave er nogle navne opdateret og nye oplysninger om indholdsstoffer er medtaget.

 • - en introduktion
  af Peter Nielsen, Jesper Jespersen & Hector Estrup
  265,95 kr.

  Udviklingen i den økonomiske teori er et historisk drama mindst lige så spændende som den "rigtige" historie. Den er befolket med store navne, der danner teoretiske skoler, som ofte ligger i strid med hinanden. Den teoretiske diskussion har gennem århundrederne afspejlet de skiftende økonomiske og politiske konjunkturer. Adam Smith bekæmpede merkantilismen med alle til rådighed stående argumenter. Karl Marx sloges med "vulgær-økonomerne", ligesom neoklassikerne måtte tage en hård tørn, inden de fik accepteret deres matematiske ligevægtsmodeller.Teorihistorien præsenteres med hovedvægten lagt på forholdsvis få, men centrale økonomiske skoler, som vurderes i forhold til hinanden. Skolerne karakteriseres ved nogle få personligheder og disses hovedværker.Den økonomiske teoris historie er skrevet af 3 etablerede økonomer med sigte på at give en kort, men selvstændig fremstilling. Den udgør dog samtidig en nyttig og sammenhængende baggrundsviden ved læsningen af de enkelte bind i serien "Økonomiens Konger".IndholdsoversigtForordKapitel 1. Den økonomiske teoris historie - af Jesper JespersenKapitel 2. Tidligere teorier og klassisk økonomi - af Hector EstrupKapitel 3. Neoklassisk økonomisk teori - af Hector EstrupKapitel 4. Marx og hans efterfølgere - af Af Peter NielsenKapitel 5. Institutionel og evolutionær økonomi - af Peter NielsenKapitel 6. Udviklingen i makroøkonomisk teori:Keynes, keynesianere, monetarister og ny-klassikere - af Jesper JespersenEfterskrift: En kort note om forskningsprogrammerog samfundsøkonomisk metode - af Jesper JespersenEn note om supplerende litteraturStikordsregister

 • af Peter Nielsen, Søren Voxted, Per Schaarup, mfl.
  315,95 kr.

  Det er et grundlæggende vilkår for menneskeligt arbejde og sociale fællesskaber, at der træffes beslutninger. Al social aktivitet og alt samarbejde beror på kognitive beslutninger, og de indgår i aktiviteter og processer på flere niveauer - fra vores mest intime verden i parforholdet, kernefamilien eller nærmeste omgangskreds til vores arbejdspladser, hvor de både får driften til at glide og organisationen til at udvikle sig, og endelig til det overordnede politiske liv.Denne antologi giver en bred introduktion til beslutninger og beslutningsteori, og med afsæt i organisationsteori gennemgår bogens 11 kapitler forskellige temaer, fx beslutningsteoretiske retninger, beslutningsadfærd, evaluering og dilemmaer i organisationer.Beslutninger i teori og praksis henvender sig til undervisere og studerende på efter- og videregående uddannelser, hvor ledelse og organisation er en del af pensum, og hvor beslutninger er et tema.

 • af Peter Nielsen, Flemming Larsen, Henning Jørgensen, mfl.
  370,95 kr.

  Arbejdsmarkedsregulering indeholder for første gang samlede fremstillinger af det danske arbejdsmarkeds måde at blive reguleret på – både historisk og aktuelt – og hvordan og hvorfor regulering og magt hænger sammen. Mere konkret indeholder bogen: En præsentation og ajourført introduktion til ”Den danske model”, den særlige måde at regulere arbejdsmarkedet på ved hjælp af arbejdsmarkedets parter og staten. En beskrivelse og analyse af de væsentligste aktører og deres strategier, samspil og mulige sendrægtighed eller forandringsiver. Især fagbevægelsens situation og partssystemets problemer tildeles opmærksomhed. Kritiske analyser af, hvordan ændringer på arbejdsmarkedet fanges op fagligt og politisk. Det gælder på den ene side aftale- og samarbejdssystem og på den anden f.eks. arbejdsmiljøindsatsen. Forklaringer på, hvordan aktørhandlinger og institutioner hænger sammen, og hvorfor det undertiden kan være svært for arbejdsmarkedets parter og staten at finde løsninger på opståede problemer. Perspektiverendediskussioner af, hvad ydre pres og indre krav sætter af fornyelsesproblemer for arbejdsmarkedsreguleringen, men også af, hvor betydningsfuld partsregulering vil være i fremtiden.Det er ikke en ukritisk lovsang til ”Den danske model”, men analyser af grundtræk, pres, problemer og problemløsninger i arbejdsmarkedsreguleringen. DNA ´et i dansk aktørsamspil og regulering er søgt indkredset og vurderet.

 • - En praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode
  af Peter Nielsen
  337,95 - 445,95 kr.

  Produktion af viden er en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode.Bogen gennemgår den samfundsvidenskabelige metode i projektarbejdets faser - fra emnevalg og problemformulering gennem det teoretiske arbejde, udarbejdelse af undersøgelsesdesign, operationalisering af de teoretiske begreber, datafangst og dataanalyse til fortolkning og generalisering.Produktion af viden gennemgår metodikken i konkret sammenhæng, giver tips til kreativ anvendelse, advarer om faldgruber og inspirerer ved sine eksempler.Indhold1 Metode og projektarbejde2 Emnevalg og problemstilling3 Teori, begreber og model4 Undersøgelsesdesign5 Operationalisering6 Datafangst og datasæt7 Dataanalysen8 Fortolkning og generalisation

 • af Peter Nielsen & Katrine Hornstrup Yde
  146,95 kr.

  ”Denne bog er Informations hyldest til det suveræne Sverige. Det er en fejring af det radikale politiske eksperiment, som er det moderne Sverige. For nogle er Sverige et alarmerende rædselsscenario, for andre er det et humanistisk ideal. Sverige er under alle omstændigheder en stat, som valgte sin egen vej i verden, og som har skabt sin egen civilisation.” - fra Rune Lykkebergs indledning.30 Suveræne Svenskere indeholder 30 portrætter af de svenskere, som Information mener er de mest interessante, inspirerende og væsentlige. Bidragsydere: Niels Chr. Alstrup, Kristen Bjørnkjær, Anne Middelboe Christensen, Ralf Christensen, Otto Lerche Kristiansen, Peter Laugesen, Rune Lykkeberg, Valdemar Lønsted, Georg Metz, Christian Monggaard, Anita Brask Rasmussen, David Rehling, Erik Skyum, Anna von Sperling, Rasmus Bo Sørensen og Katrine Hornstrup Yde.30 suveræne svenskere er tredje bog i Informations serie af introduktioner til kulturhistorier fra andre lande. Tidligere er Russerne – 37 introduktioner til russisk kulturhistorie og Deutschstunde – 34 introduktioner til tysk kulturhistorie udkommet i serien.ANMELDELSER: "Let tilgængelig og inspirerende introduktion til en flok fyrtårne inden for kunst, videnskab og erhverv. En øjenåbner til det svenske samfund." - Danske Torpare

 • - Failing Banks and Other Stories
  af Peter Nielsen
  152,95 kr.

  Every weekday, just before dawn, a commuter train full of business people pulls out of the train station in Santa Ana, California and rumbles toward downtown Los Angeles. Typically the "e;quiet"e; car of this train is packed full of suited men and women who are busy preparing for their workdays. Some are sitting quietly, hunched over cof-fee cups. Others are poking at their phones, reviewing documents, or catching a final few moments of sleep. Then there's Peter Nielsen, a banker with an office on the 26th floor of a very tall building, near LA's Union Sta-tion. He spends nearly all of his morning commute writing non-fiction true stories with a wide-ranging team of themes and characters. One describes a young boy from the California suburbs who visits his challenging grand-father's ranch in Utah and ends up running from an angry bull. Another, set in the jungles of Guatemala, tells the tale of a Missionary who is asked to raise an infant from the dead. Still another describes the actions of a federal agent who brings pizzas to the managers of insolvent banks he has just closed. In turn, these stories are happy, sad, tense, surprising, anguished and occasionally angry. They take place all over the United States and in Central America. Some describe events that took place in the early 1960s, while others occurred more recently. These stories have important things in common. Each them is full of love, curiosity, generosity and faith. None of them attempts to force conclusions on the reader. Oh, and there's one other thing: the central character in all of them is Peter Nielsen. Born in 1958 in San Francis-co, California, he was raised in Northern California communities like Palo Alto, Menlo Park, and Sunnyvale. When he was still young, his family moved to the suburbs of Washington DC and then to Ventura and San Diego counties. He has a B.A. from Brigham Young University and an M.B.A. from the Claremont Graduate Universi-ty.All that I Have Seen is an unusual autobiography in the sense that it does not hew strictly to a chronological byline. Instead, like life itself, it is more complicated and more rewarding than that. Reading this book is more akin to eat-ing a long happy dinner with a grand collection of one's former selves. Everybody talks, laughs, eats and listens, all in no particular order, and when it's all over one feels not only happily full but grateful to have had a seat at the table.All That I Have Seen, essentially, describes the making of a good, wise man. As it progresses, the many life sto-ries it contains converge and merge into the mind and body of the friendly looking banker who is always busy writing in the quiet car of the early morning Metrolink train out of Santa Ana.

 • - Hovedpersonerne i fransk åndsliv fra Rabelais til Houllebecq og Piketty
  af Peter Nielsen
  118,95 kr.

  Fransk kultur er skønhed, filosofi og kritisk modstand. Med revolutionære ideer, humanistiske traditioner og berømte fortællinger tegner den franske åndshistorie en fælles, europæisk horisont. Frankrigs store forfattere er portrætter af digtere, tænkere, romanforfattere og kulturkritikere, som har formet vores måde at se, tænke og fortælle verden på. ”Europas fremtid står på spil, og midt i det står stadig en stolt gammel nation med sin rige kulturarv af fordækt tankegods, revolutionære ideer om samfundets indretning, en enestående kulturkritik og effektiv intellektuel modstandskamp samt ikke mindst skønheden ved en prosa og poesi, der bliver ved med at ville os noget i dag. Ikke mindst derfor er det nu tid til at genopdage fransk kultur og tænkning.” – fra forordetSamtaler med: Anne Middelboe Christensen, Bodil Skovgaard Nielsen, Christian Dahl, Erik Skyum Nielsen, Henrik Jøker Bjerre, Karen Syberg, Peter Laugesen, Rune Lykkeberg, Anita Brask Rasmussen, Søren Gosvig Olesen og Mikkel Thorup,

 • - Hovedpersonerne i fransk åndsliv fra Rabelais til Houellebecq og Piketty
  af Peter Nielsen
  162,95 kr.

  Fransk kultur er en kolossal kultur af skønhed, filosofi og kritisk modstand. Med revolutionære ideer, humanistiske traditioner og berømte sætninger tegner den franske åndshistorie en fælles, europæisk horisont. Frankrigs store forfattere er portrætter af digtere, tænkere, romanforfattere og kulturkritikere, som har formet vores måde at se, tænke og fortælle verden på. ”Europas fremtid står på spil, og midt i det står stadig en stolt gammel nation med sin rige kulturarv af fordækt tankegods, revolutionære ideer om samfundets indretning, en enestående kulturkritik og effektiv intellektuel modstandskamp samt ikke mindst skønheden ved en prosa og poesi, der bliver ved med at ville os noget i dag. Ikke mindst derfor er det nu tid til at genopdage fransk kultur og tænkning.” – fra forordetAnmeldelser:"Velskrevne portrætter" - Lektørudtalelse

 • af Peter Nielsen
  174,95 kr.

  I Peter Nielsens nye digtsamling, INDEN ÅRSTIDERNE; REGNLYS, forvandler alting sig hele tiden. Digtene er direkte, enkle og billedmættede, men ikke umiddelbart logisk forbundne. Men lytter man godt efter, vrimler det med vilde udbrud, kærlige henvendelser, replikker, let antydede citater, brudstykker af gode historier, spontane aforismer og alt muligt andet. Lidt ligesom sommerhavens fuglekvidder. INDEN ÅRSTIDERNE; REGNLYS er signeret af Peter Nielsen.

 • - Basics and Beyond
  af Peter Nielsen & Hubert Buch-Hansen
  346,95 - 1.028,95 kr.

 • af Peter Nielsen
  93,95 kr.

  Med vidensøkonomiens krav til produkt- og serviceinnovation sættes der fokus på virksomhedernes evne til at gennemføre læreprocesser, der involverer medarbejdergrupper på forskellig måde. I bogen afdækkes omfanget af innovation i virksomhederne og drivkræfterne bag disse samt de specifikke organisatoriske karakteristika, som fremmer innovationsevnen. Betydningen af samarbejdet samt virksomhedernes politik og planlægning af personalet behandles grundigt. Bogen afrundes med en analyse af udviklingen i et kompetencebaseret beskæftigelsessystem i de innovative virksomheder. Bogen bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse af virksomheder i den private sektors byerhverv og er en delrapport fra forskningsprojektet Menneskelige ressourcer og fleksibel produktion under CARMA-centerbevillingen.

 • af Peter Nielsen
  134,95 - 278,95 kr.

 • af Peter Nielsen
  177,95 - 217,95 kr.

 • af Peter Nielsen
  77,95 - 153,95 kr.

  Peter Nielsens nye digte er drømmende og rebelske, umulige at holde fast, med musisk kraft forvandler de sig, glider fra dur til mol, hvirvler mellem himmel og jord, mellem det håbefulde og det kuldslåede, mellem det tilslørede og det blottede. Med fattet sorgfuldhed og et hemmeligt grin retter de et spørgende blik mod verden: Hvad skal det blive til? I Planetstier viser Peter Nielsen sig igen som en af dansk poesis mest særegne stemmer. Pressen skriver: »Slet og ret sjov, vittig, underfundig (...) intellektuelt vidunderligt udfordrende« - Information

 • - Festskrift til Jesper Jespersen
  af Peter Nielsen, Torben Bech Dyrberg & Allan Dreyer Hansen
  293,95 kr.

  Jesper Jespersen er en inden for dansk økonomisk forsk­ning. Økonomi på tværs tolker på Jespersens resultater som både forsker og underviser gennem årene. Jesper Jespersen er kendt af mange som ‘den røde økonom’. Han har dog hverken været marxist (som beskyldningen lød i 1990’erne) eller borgerlig (som han blev påduttet i 1970’erne). Derimod har Jespersen på tværs af politiske strømninger holdt fast i sit ståsted: John Maynard Keynes’ tanker og dermed en keynesianisme, der har rod i sit oprindelige ophav, hvor det hand­ler om videnskab og om at erkende virkeligheden. Jesper Jespersen har på landsplan og internationalt markeret sig som en hård kritiker af den udvikling, der har ledt til, at politik og sociale forhold ses som arenaer for konkurrence og individuel nyttemaksimering, og han har skarpt kritiseret Finansministeriets regnemodeller for subjektivitet. Økonomi på tværs udkommer i anledning af hans pensionering efter mere end 25 år på RUC. Bogen er skrevet af Jespers kollegaer fra både RUC og flere af landets øvrige forskningsinstitutioner. Alle bidragyderne koncentrerer sig i deres artikler om emner, der har ligget Jesper Jespersen nært i hans egen forskning, f.eks. de ministerielle regnemodeller, neoliberalismen, finanskrise, borgerløn og Brexit. Bogens bidragydere er Niels Kærgård, Nikolaj B.L. Christensen, Anders Chr. Hansen, Bent Greve, Mogens Refsgaard, Finn Olesen, Laura Horn, Poul Thøis Madsen, Nils Enrum, Jan Holm Ingemann, Mogens Ove Madsen, Torben Bech Dyrberg, Allan Dreyer Hansen, Rune Møller Stahl, Peter Nielsen, Rune Wingård, Peter Mølgaard Nielsen og Klaus Nielsen.

 • af Peter Nielsen, Nigel Calder, Robert Sweet, mfl.
  372,95 kr.

  With each topic condensed to 14 color pages, this book covers the 13 critical aspects of piloting, seamanship, and boat handling under sail or power. It advises you on topics such as: boat handling under power; using nautical charts; heavy weather sailing; and emergency first aid on board.

 • af Peter Nielsen
  118,95 kr.

  Tider er prisbelønnede Peter Nielsens 18. digtsamling. Samlingen varierer i sin form og rummer et smukt registrerende blik for naturen.”På strandbredden,skinnende hvide muslinger og aftenlysetstrøet hen over dem. Måden noget erfoldet sammen på, i en asymmetrisk samtalef.eks., så det signalerer noget man selv hartaget del i. Bevidsthedsveje, timerrykket ind i det skjulte. I en stabel frugter en citrongul detalje nok til at altankeflugt standser op” – Fra bogen.

 • af Peter Nielsen
  156,95 kr.

  Tider er prisbelønnede Peter Nielsens 18. digtsamling. Samlingen varierer i sin form og rummer et smukt registrerende blik for naturen.”På strandbredden,skinnende hvide muslinger og aftenlysetstrøet hen over dem. Måden noget erfoldet sammen på, i en asymmetrisk samtalef.eks., så det signalerer noget man selv hartaget del i. Bevidsthedsveje, timerrykket ind i det skjulte. I en stabel frugter en citrongul detalje nok til at altankeflugt standser op” – Fra bogen.Pressen skriver: »Peter Nielsens sarte, sensitive digte demonstrerer hans suveræne talent.«– Information»[…] digtene bliver en direkte, på samme tid mere raffineret og mere diffus fortsættelse af de drømme, jeg for længst har glemt - en slags optimeret søvn.«– Weekendavisen»fremragende digtsamling […] Den udforskende uvished er Peter Nielsens poetiske arbejdsform, og han bevæger sig gennem sine særlige, delvis anonyme landskaber med alle sanserne åbne for former, farver, lugte og lyde. […] Digtsamlingen Tider fortjener fuld agtpågivenhed.«– Berlingske»Mest fantastisk er Peter Nielsen i sine eksplosive momenter, hvor man ser to sansninger og refleksioner sat sammen, så en mægtig gnist springer.«– Litteraturmagasinet StandArt

 • af Peter Nielsen, Christine Proksch, Benedicta Pécseli, mfl.
  114,95 kr.

  "Det siges, at hvis noget er for smukt, bliver guderne misundelige, og det gælder i høj grad Budapest, for guderne har udgydt deres misundelige rasen i fuldt mål over min fødeby, så det er et under, at den ikke blot stadig eksisterer, men at den på mange måder er endnu smukkere end nogensinde før."Péter Eszterhás, citat fra bogen

 • af Peter Nielsen
  72,95 kr.

  FELTSTUDIER er Peter Nielsens 17. digtsamling. Som tidligere arbejder Peter Nielsen med den lange form i en række vildtvoksende og nøje registrerende tekster. Samlingen veksler mellem den korte og præcise erkendelse eller sansning i et enkelt digt og lange arabeskagtige bevidsthedsstrømme.Peter Nielsen anses for en af dansk litteraturs fineste lyrikere.

 • - – en introduktion
  af Peter Nielsen, Jesper Jespersen & Hector Estrup
  245,95 kr.

  Udviklingen i den økonomiske teori er et historisk drama mindst lige så spændende som den "rigtige" historie. Den er befolket med store navne, der danner teoretiske skoler, som ofte ligger i strid med hinanden. Den teoretiske diskussion har gennem århundrederne afspejlet de skiftende økonomiske og politiske konjunkturer. Adam Smith bekæmpede merkantilismen med alle til rådighed stående argumenter. Karl Marx sloges med "vulgær-økonomerne", ligesom neoklassikerne måtte tage en hård tørn, inden de fik accepteret deres matematiske ligevægtsmodeller.Teorihistorien præsenteres med hovedvægten lagt på forholdsvis få, men centrale økonomiske skoler, som vurderes i forhold til hinanden. Skolerne karakteriseres ved nogle få personligheder og disses hovedværker.Den økonomiske teoris historie er skrevet af 3 etablerede økonomer med sigte på at give en kort, men selvstændig fremstilling. Den udgør dog samtidig en nyttig og sammenhængende baggrundsviden ved læsningen af de enkelte bind i serien "Økonomiens Konger".

 • - Kap. 11 Kapitalismens fortryllelser
  af Peter Nielsen
  18,95 kr.

  Religion diskuteres som aldrig før i virksomheder, på arbejdspladser og i det offentlige såvel som i det private rum. Ledere, managementkonsulenter og organisationsudviklere taler mere og mere om emotionel kapital og vigtigheden af ikke-rationelle tilgange til ledelse, organisationsudvikling og personlig udvikling.Bogen forsøger at give et svar på, hvilket formål og hvilke konsekvenser denne sensibilisering og religiøsificering af lederes og medarbejderes indre emotionelle kapital har i forhold til organisationskultur, arbejdsliv, stress, arbejdsmiljø, udbrændthed, individet, frihed, fællesskab, medarbejdernes og ledernes hverdag samt dansk erhvervslivs image udadtil og indadtil?

 • - Innovation, New Organization Forms and Competence Building in a Learning Perspective
  af Peter Nielsen
  112,95 kr.

  The aim of this book is to analyze the relationship between innovation, employment and competence development within the framework of new learning organization forms. Knowledge production and innovation are often seen as linear processes, assuming that scientific results are followed by technological invention, production and market introduction. An alternative approach, which is chosen in this book, is the interactive and learning approach to innovation. Here, product innovations are considered expressions of learning processes taking place inside firms and involving different functional groups and various decision levels, as well as relations with the firm’s customers and subcontractors. A theoretical framework is constructed which combines the system of innovation approach and the system of employment approach. This framework is applied in a dynamic empirical study of enterprises in the private urban sector in Denmark. The empirical study utilizes a unique longitudinal data set. The data set combines two large surveys and detailed register data on 524 Danish firms, and it includes infor- mation on the behavior of the firms and all employees employed in each of the 524 firms for shorter or longer tenures in the period 1990 to 2000. The book is primarily addressed to researchers, policy makers and students of innovation, organization and employment, but I sincerely hope that it will also find its way to real life actors: business leaders, employee representatives etc. The author is an associate professor in quantitative methods and study leader of Master of Labor Market Relations and Human Resources Management at Aalborg University. He has long experience in empirical research. He has been a member of the DISKO research group since the start and project manager on the National Centre for Labour Market Research (CARMA) at Aalborg University.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.