Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Peter Plant

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Teorier, metoder og perspektiver
  af Peter Plant, Ulla Pedersen, Anette Schulz, mfl.
  326,95 kr.

  Hvad kræver det at imødekomme de mange udfordringer, der opstår i en kostvejledningsproces? Hvilke kostvejledningsteorier, -metoder og -perspektiver kan kostvejlederen anvende? Og hvorfor er det relevant at opnå indsigt i kostvejledningens kompleksitet?Kostvejledning – teorier, metoder og perspektiver behandler spørgsmål som disse og belyser kostvejledningens kompleksitet i tre forskellige dele.Del ét omhandler overvejelser, som kostvejlederen ofte vil have nytte af at gøre sig, inden selve kostvejledningen begynder. Del to indeholder forskellige vejledningsteorier og samtalemetoder med dertilhørende praktisk anvendelige samtaleteknikker og modeller, som kan benyttes til udførelsen af selve kostvejledningen, og del tre omfatter en række perspektiver til inspiration for arbejdet med persongrupper med særlige udfordringer.Denne lærebog skal betragtes som en arbejdsbog og bogens kapitler kan benyttes som udgangspunkt for øvelser og eksperimenter i en simuleret eller virkelig vejledningspraksis. Den er et bidrag til at inspirere studerende på Ernærings- og sundhedsuddannelserne samt andre fagprofessionelle, til at reflektere over og udvikle egen kostvejledningspraksis.

 • af Peter Plant & Rita Buhl
  288,95 - 490,95 kr.

  Vejledning er kommet i fokus i alle aspekter af karriere- og uddannelsesvalg, og pædagogiske forskere taler ligefrem om en vejledningsekspansion. Denne nye og opdaterede udgave af Vejledningsdidaktik gør det nemt at tilrettelægge vejledning i et læringsperspektiv. Det handler om kompetencer og Career Management Skills udfra den tanke, at vi alle har en karriere, som vi skal lære at tage vare på. Vejledning er efterhånden indlejret over alt, og der er derfor i højere grad end nogensinde før brug for en læringsorienteret og didaktisk tilgang til vejledning. Vejledningsdidaktik tager studie- og uddannelsesvejledere i hånden og hjælper dem med at perspektivere, reflektere over og evaluere deres vejledningspraksis. Bogen undersøger vejledningsdidaktik som begreb og dets potentialer fra forskellige teoretiske ståsteder, i forskellige kontekster og i forhold til forskellige metoder og målgrupper. Bogen indledes og afsluttes med et videnskabsteoretisk blik på vejledningsdidaktik og læring. Vejledningsdidaktik henvender sig til vejledere og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, til vejledere i Studievalg Danmark samt A-kasser, fagforeninger og jobcentre, til professionelle i den kommunale ungeindsats og på FGU-institutioner. Endelig henvender bogen sig til studerende på diplom- og masteruddannelser i vejledning. Bogens forfattere er Grethe Fogh Nielsen, Peter Plant, Randi Skovhus, Trine Harck, Rita Buhl, Christian Tang Lystbæk og Finn Thorbjørn Hansen.

 • af Per Schultz Jørgensen, Johannes Andersen, Kim Rasmussen, mfl.
  188,95 kr.

  Bogen er en antologi, der indeholder en række artikler, der har noget væsentligt at sige om ungdomsårene og relationerne mellem det moderne samfund, uddannelse, læreprocesser og lærer-elevroller.To af artiklerne er ikke skrevet af danske forfattere, det er nordmanden Ivar Bjørgens efterhånden klassiske artikel "Det amputerte og det fullstendige læringsbegrep" og Thomas Ziehes artikel "God anderledeshed", der begge har vakt genklang i den pædagogiske diskussion i det danske uddannelsessystem. De øvrige artikler er skrevet med reference til det danske uddannelsessystem.

 • af Peter Plant
  186,95 kr.

  Antologien afsøger bredden i vejledning som fænomen - deraf: Vejbred. Artiklerne er skrevet af fremtrædende danske vejledningsforskere ud fra sociologiske, psykologiske, pædagogiske, antropologiske og filosofiske vinkler.Om Vejbred: 'Vejbred er en plante, som ikke uden grund kaldes plantago - bringer i orden, i lave - fordi den bringer det i orden og styrker det, som er beskadiget'. Sådan skriver Henrik Harpestreng (d. 1244), Erik Plovpennings livlæge om Vejbred.Er vejledning samfundet Vejbred - som ordner skader i samfundet, styrker de svage og retter op på skævheder?

 • af Peter Plant & Rita Buhl
  263,95 - 277,95 kr.

  Med Karrierevejledning og bæredygtighed gør forfatterne et indspark til debat om, hvordan karrierevejledning og bæredygtighed hænger sammen – og hvordan de ønsker at sætte bæredygtighed på dagsordenen.De anlægger en bredere vinkel i stedet for at fokusere på den individuelle livsbane, der så ofte ligger til grund for 'det at gøre karriere'. For individets karriere og livsbane står ikke alene, men griber ind i andres. Derfor bør man som karrierevejleder fokusere på, hvilke konsekvenser dette har for det individuelle valg, også set fra et bæredygtigt perspektiv. Der mangler stadig debat i vejledermiljøet om, hvad og hvordan man bedst muligt kan få implementeret bæredygtighedstanken i sin vejlederpraksis. Hvordan bærer man sig så ad? Det hjælper Karrierevejledning og bæredygtighed med.

 • af Peter Plant
  334,95 kr.

 • af Peter Plant
  266,95 kr.

 • af Peter Plant
  269,95 kr.

 • - On Career Guidance
  af Peter Plant
  101,95 kr.

  Guidance and counselling cover many different professional and research areas, all in relation to helping people finding directions in life, i.e. ways which are meaningful to each individual and fruitful in relation to the wider society.This anthology provides an overview of and an insight into Nordic and in particular Danish guidance and counselling issues. The contributions stretch from career guidance over supervision to philosophical counselling, thus depicting the breadth of the Nordic guidance and counselling field.The authors represent a network of experts within sociology, education, psychology, ethnology, informatics and philosophy - all focused on guidance and counselling.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.