Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Platon

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Samlede værker i ny oversættelse
  af Platon
  348,95 kr.

 • - Samlede værker i ny oversættelse
  af Platon
  348,95 kr.

 • - Samlede værker i ny oversættelse
  af Platon
  348,95 kr.

  Bind III i nyoversættelsen af Platons samlede værker. Redigeret af Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen.   Bind III indeholder dialogerne   Hipparchos Rivalerne Theages Charmides Laches Lysis Euthydemos Protagoras Gorgias Menon Den store Hippias Den lille Hippias   Til hver dialog foreligger indledning og gennemgang af tekstens disposition.   Bindet indledes af et essay om ”Platon og hans publikum” (Hvem skrev Platon for?), og det afsluttes med geografiske kort over den verden, dialogerne foregår i, samt et register over de personer, som optræder i teksterne.   Platons samlede værker i ny oversættelse udarbejdes af omkring 30 af landets førende specialister inden for klassisk filologi og filosofi fordelt på tre generationer af forskere.   Fra anmeldelserne af Bind I:   ”Fremragende …. Smukt og kyndigt serveret” Bo Tao Michaëlis. Politiken   ”Vellykket …. Der er grund til at lykønske oversætterne” Ditlev Tamm. Berlingske Tidende   ”Solid og beundringsværdig” Henrik Gade Jensen. Jyllands-Posten   ”En filologisk bedrift” Jørgen Carlsen. Højskolebladet   Fra anmeldelserne af Bind II:   ”Nyoversættelsen af Platon fører hvem som helst til tænkningens store spørgsmål og til kvalificerede svar” Erik Skyum-Nielsen. Information   ”Dansk politik kunne lære lidt af bind to i pragtudgaven af Platons skrifter, hvor det hedder sig, at også oldtidens politikere manglede ordentlig dannelse og teede sig som rene amatører” Ditlev Tamm. Berlingske Tidende   ”…. Man skulle jo tro, at det var løgn, men tekster med næsten 2400 år på bagen går lige ind og griber læseren ….” Hans Gregersen. Nordjyske Stiftstidende

 • - Samlede værker i ny oversættelse
  af Platon
  348,95 kr.

  ”Fremragende   …  Smukt og kyndigt serveret” Bo Tao Michaëlis. Politiken   ”Vellykket … Der er grund til at lykønske oversætterne” Ditlev Tamm. Berlingske Tidende   ”Solid og beundringsværdig” Henrik Gade Jensen. Jyllands-Posten   ”En filologisk bedrift” Jørgen Carlsen. Højskolebladet   Dette er blot et udvalg af anmelderroserne efter udgivelsen i 2009 af første bind af Platons samlede værker i ny oversættelse. Med udgivelsen af andet bind efteråret 2010 følges op på det store projekt med den første samlede oversættelse i 80 år af Platons monumentale værk til moderne, mundret dansk.   Bind II indeholder dialogerne:   Statsmanden Parmenides Philebos Symposion Phaidros Alkibiades Den anden Alkibiades   Til hver dialog foreligger desuden indledning og gennemgang af tekstens disposition. Bindet indledes med et essay om forholdet mellem såkaldte falske og ægte Platondialoger og afsluttes med geografiske kort over den verden, dialogerne foregår i, samt et register over de personer, som optræder i teksterne.   Platons samlede værker i ny oversættelse udarbejdes af omkring 30 af landets førende specialister inden for klassisk filologi og filosofi fordelt på tre generationer af forskere.

 • - Samlede værker i ny oversættelse
  af Platon
  348,95 kr.

  Platon er en af de helt centrale skikkelser i europæisk kultur. Så central, at man har kunnet beskrive hele den efterfølgende europæiske filosofi som en »lang række fodnoter til Platon«.Det er nu næsten 80 år siden, Platons samlede værker første gang udkom i dansk oversættelse. I den forløbne tid er der sket meget inden for den internationale filologiske og filosofiske Platonforskning. Og der er også sket meget med det danske sprog siden da. Derfor udgives Platons samlede værker nu i en nyoversættelse til moderne dansk.En gruppe på knap 30 af landets fremmeste klassiske filologer og Platonforskere er gået sammen om det store oversættelsesprojekt. Med indledninger og noter til de enkelte værker opsummeres den internationale Platonforskning helt frem til i dag. Nyoversættelserne er foretaget direkte fra den græske originaltekst. Men ikke mindst er oversættelserne skrevet i et sprog, som moderne, danske læsere vil finde tidssvarende.Platon v indeholder:Lovene I-XIIEpinomis

 • - Samlede værker i ny oversættelse
  af Platon
  348,95 kr.

 • - Fem dialoger indlæst af Birgitte Hjort Sørensen
  af Platon
  74,95 kr.

  Platon er den vestlige filosofis mest indflydelsesrige tænker, og hans værker spiller den dag i dag en central rolle i den filosofiske diskurs. I forbindelse med det udgivelsen af sjette og sidste bind i det store udgvielsesprojekt, der omfatter en ny dansk oversættelse af hele Platons forfatterskab, har Birgitte Hjort Sørensen har indlæst fem udvalgte dialoger.Chr. Gorm Tortzen, som sammen med Jørgen Mejer har været primus motor på projektet, har udvalgt de fem dialoger og indlæst en generel introduktion til Platons forfatterskab. De fem dialoger præsenteres her i en meningsfuld rækkefølge, og indeholder hver en indledning, hvor dialogens personer, forløb, centrale temaer m.m. introduceres og forklares.Alkibiades.Menon.Den lille Hippias.Symposion.Sokrates' Forsvarstale.I dialogen Alkibiades møder Sokrates den unge overklassefyr Alkibiades med de store ambitioner om at gøre politisk karriere i Athen. Gennem en omhyggeligt tilrettelagt undersøgelse af Alkibiades' forudsætninger og motiver afslører Sokrates, at den unge mand ingen forudsætninger har, fordi han ikke 'kender sig selv', og sammen undersøger de, hvad det indebærer at kende sig selv. Alkibiades ændrer i løbet af dialogen holdning fra at være overlegen og arrogant til oprigtigt at ville følge Sokrates' anvisninger - men som eftertiden viste, formåede han ikke at opfylde sine løfter og blev prototypen på et spildt filosofisk talent.I dialogen Menon undersøger Sokrates sammen med en ung adelsmand, hvad det vil sige at være dygtig til noget. Menon begynder med at spørge, om denne evne kan videregives, men hurtigt bliver spørgsmålet ændret til, hvad denne dygtighed egentlig består af. Undervejs introducerer Sokrates en teori om menneskets mulighed for at lære (den såkaldte generindringsteori), mens Menons oprindelige spørgsmål til slut besvares negativt: Politisk dygtighed kan ikke tilegnes, men er en guddommelig gave, som kun få får. I det livlige replikskifte optræder foruden Sokrates og Menon en slavedreng og Sokrates' senere anklager Anytos.I dialogen Den lille Hippias diskuterer Sokrates og sofisten Hippias til at begynde med et litterært problem: hvilken person fra Iliaden, Achilleus eller Odysseus er den bedste? Sokrates får lejlighed til at drive den selvtilfredse Hippias rundt i manegen med sine spørgsmål og ender med at gør ham fuldstændig konfus i erkendelsen af, at en person der kan lyve, er klogere (og derfor bedre) end en der ikke kan. Platon har moret sig med at fremstille den opblæste sofist og den durkdrevne Sokrates i en forrygende ordduel, hvor det overlades til den stakåndede tilhører at vurdere, om alle argumenter holder ved en nærmere efterprøvning.Dialogen Symposion er Platons litterært set mest ambitiøse værk. I flere rammefortællinger refereres et drikkegilde hos digteren Agathon, hvor en række mænd med Sokrates i spidsen tilbringer aftenen med at lovprise og diskutere Kærlighedens væsen. Gæsternes indlæg bliver syv indlæg af stadig større abstraktionsgrad og slutter med Sokrates' referat af den vise kvinde Diotimas undervisning. Her fremstiller Platon tydeligere end noget andet sted sin lære om de evige former, idéerne, og menneskets mulighed for at forstå eller 'skue' dem. Symposion ender festligt med, at en meget beruset Alkibiades blander sig i selskabet og holder en begejstret og meget åbenhjertig tale om sit forhold til Sokrates.Sokrates' Forsvarstale er Platons fremstilling af det indlæg, den 70-årige Sokrates holdt for de 500 dommere, da han i foråret 399 f.Kr. stod anklaget for at have vist guderne manglende respekt og at have ødelagt ungdommen. Talen sammenfatter på mange måder hele Sokrates' mangeårige virke 'som en hestebremse for borgerne i byen', som han selv formulerer det, og kan således opfattes som Platons mest afrundede skildring af sit store forbillede.

 • - appendiks med
  af Platon
  151,95 kr.

  Ved et drikkegilde i Athen i året 416 f.Kr. holder hver gæst en tale til Eros pris

 • af Platon
  28,95 kr.

  Filosoffen Sokrates blev dømt til døden ved at drikke skarntydesaft. Retssagen er interessant også rent juridisk – Sokrates holdt en forsvarstale, som siger sparto til alle andre. Hans elev filosoffen Platon, der fulgte retssagen nedskrev talen. Der var 501 dommere tilstede og flere tilskuere, skriver Platon. Anklagerne lød på fordærvelse af ungdommen og blasfemi, fordi han korrumperede ungdommen ved samtaler med forbipasserende på torvet (Agorá). Anklagen om blasfemi byggede på Sokrates' forestilling om, at der fandtes andre guder end de olympiske. Han mente, at der fandtes daimoner, som var gode gudelignende skabninger, som ledede mennesker. Det var ikke alle, som havde en daimon, men Sokrates havde (selvfølgelig) en.Platon (ca. 428-348 f.Kr.) er en af de mest berømte filosoffer nogensinde. Han var elev af filosoffen Sokrates, og det er da også Platon, der er den primære kilde til vores viden om Sokrates. Platon beskæftigede sig med metafysik, epistemologi, etik, politisk filosofi, æstetik og matematik. Uddannelse lå ligeledes Platon på hjerte, og han grundlagde verdens første akademi.

 • af Platon
  117,95 kr.

  STATEN eller πολιτεία af Platon fra omkring 380 f.v.t. har form som en genfortalt dialog af Sokrates, der var Platons læremester. Dialogen foregår i Athens havneby Piræus hos Kefalos, der er far til taleren Lysias. Foruden disse personer er Polemarkhos, der også er søn af Kefalos, sofisten Thrasymakhos, Platons ældre brødre Glaukon og Adeimantos og en række andre personer også tilstede. Værket har formentlig været bestemt for recitation. BOG 1 Behandler spørgsmålet om, hvad retfærdighed er og indeholder en beskrivelse af den individuelle retfærdighed som spejlet i statens anliggender. BOG 2-3 Sokrates forsøger at svare på, om man kan være retfærdig uden at tage hensyn til ydre vilkår. BOG 4 Staten må have nogle til at forsvare sig. Sokrates beskriver, hvordan disse beskyttende 'vogtere' udvælges, og hvori deres opgaver i idealsamfundet består. BOG 5 Omhandler kvinders rettigheder og idéen om, at ægteskabet bør ophæves og børn opdrages på statslige institutioner. BOG 6-7 Kun en lederstand af filosoffer har den fornødne indsigt til at gennemskue de individuelle behov og styre idealstaten mod den fælles retfærdighed. BOG 8-9 Giver en karakteristik af en række uretfærdige samfundsformer: Timokrati, oligarki, demokrati og tyranni. BOG 10 Omhandler kunstens undergravende rolle i samfundet. og indeholder en beskrivelse af de gode og de ondes skæbne efter døden (beretningen om Er's oplevelser i dødsriget) . PLATON (427-347 f.v.t.) tilhørte det athenske aristokrati, der havde tradition for at deltage i bystatens politiske liv. Men efter det voldelige tyranni i 404-403 f.v.t. og henrettelsen af Platons læremester Sokrates i 399 f.Kr. endte han med at tage afstand fra politik og påbegynde sit filosofiske forfatterskab. Platon var elev af Sokrates, hvis fængslende personlighed og provokerende samtalekunst han forevigede i sine værker. STATEN foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af C. J. Heises oprindelige oversættelse fra 1851 med søgbart indeks og oldgræske anmærkninger, der tidligere har været udgivet som tre særskilte bind på i alt 788 sider. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 788Sprog: DanskUdgivet: 5. december 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276093

 • af Platon
  77,95 kr.

  SYMPOSION Athen 416 f.v.t. Sokrates er på vej til drikkelag hos tragediedigteren Agathon, der dagen forinden har vundet førsteprisen ved den store Dionysosfest. Sammen med de øvrige festdeltagere beslutter han sig for at bestemme kærlighedens beskaffenhed, hvilket resulterer otte forskellige taler om Eros.I. PHÆDROS' TALE: Phædros behandler sit emne, som en retorisk opgave. Han klandrer digterne for ikke at have lovsunget Eros, der er den ældste af alle guder. Hans tanke er, at Eros fremkalder ærekærhed og ærgerrighed og fremmer de gode egenskaber (areté).II. PAUSANIAS' TALE: Pausanias skelner mellem en højere og en lavere form for Eros. Den almindelige og driftsbaserede Eros (Pandemos), der går ud på at tilfredsstille et sanseligt begær, og den himmelske Eros (Uranios), der higer efter det sande og det skønne, og gennem kærlighed søger at udvikle sjælen til fuldkommenhed.III. ERYXIMACHOS' TALE:For Eryximachos, som er læge, handler det om, at mennesket er i stand til at finde den rette balance mellem den høje og den lave Eros og ikke fordærves gennem sanselig nydelse.IV. ARISTOPHANES' TALE: Komediedigteren Arisophanes lufter i sin tale billedet af det ufuldstændige og kærlighedshungrende menneske, der længes efter at blive fuldkomment ved at blive genforenet med sin manglende halvdel. V. AGATHOS' TALE: Agathos priser Eros som den skønneste og bedste af alle guder. Han er ung, fin og sart; han besidder alle dyder; er en stor digter og kan lære andre at digte.VI. SOKRATES' TALE: I modsætning til Agathos skønne tale, søger Sokrates at finde sandheden ved at bestemme begrebet Eros. Eros er begær efter noget, som Eros ikke selv besidder. Når Eros tragter efter det skønne, kan Eros ikke selv være skøn.VII. DIOTIMA'S TALE: Da Eros ikke er skøn, men umuligt kan være hæslig, må han være et mystisk mellemvæsen midt mellem mennesker og guder - en daimon. Ligesom Poesi på græsk betegner al skaben og frembringelse, markerer Eros for Diotima og Sokrates den menneskelige stræben og higen efter det gode, som kommer til udtryk ved trangen til at skabe i skønhed. VIII. ALKIBIADES' TALE: Alkibiades kommer beruset ind fra gaden for at bekranse Agathos, men opdager sin ven, Sokrates, som han efterfølgende lovpriser med sin tale. Sokrates legemliggør og konkretiserer Eros som filosofien selv.Platons SYMPOSION foreligger nu som en digital udgave med noter og søgbart indeks i C. J. Heises oprindelige oversættelse fra 1831. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 134Sprog: DanskUdgivet: 9. marts 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276116LæseprøveSammenlign pris

 • - Indlæst af Birgitte Hjort Sørensen
  af Platon
  45,95 kr.

  I dialogen Menon undersøger Sokrates sammen med en ung adelsmand, hvad det vil sige at være dygtig til noget. Menon begynder med at spørge, om denne evne kan videregives, men hurtigt bliver spørgsmålet ændret til, hvad denne dygtighed egentlig består af. Undervejs introducerer Sokrates en teori om menneskets mulighed for at lære (den såkaldte generindringsteori), mens Menons oprindelige spørgsmål til slut besvares negativt: Politisk dygtighed kan ikke tilegnes, men er en guddommelig gave, som kun få får. I det livlige replikskifte optræder foruden Sokrates og Menon en slavedreng og Sokrates' senere anklager Anytos. Menon er indlæst af Birgitte Hjort Sørensen 2015. Som indledning til lydbogen har Chr. Gorm Tortzen, som også har oversat Menon, indlæst en generel introduktion til Platons forfatterskab og en kort indledning til dialogen Menon.

 • - Gyldendals Filosofibibliotek
  af Platon
  116,95 - 198,95 kr.

  Tre af Platons mest kendte og lettest tilgængelige dialoger: Sokrates' forsvarstale, Symposion og Protagoras, samlet i ét bind. Introducerer temaer som kærlighed, filosofisk virke, demokrati og sofisme. Dialogerne er forsynet med individuelle introduktioner, noter og strukturoversigt. Desuden en nyskrevet indledning til Platons værk af Platon-ekspert, lektor Anne-Marie Eggert Olsen.Bogen indgår i Gyldendals Filosofibibliotek, en ny serie af filosofihistoriske kernetekster fra antikken til vor tid. De kan læses af enhver med filosofisk interesse og er kvalificeret og præsenteret af fagfilosoffer.Indtil videre er udkommet i Gyldendals Filosofibibliotek:Cicero: ForpligtelserFørsokratiske filosofferPlaton: Tre dialoger

 • af Platon
  348,95 kr.

 • af Platon & Cope E. M. Cope
  243,95 - 388,95 kr.

 • af Platon
  15,95 kr.

  Pour la premiere fois dans ses textes philosophiques, Platon parle a la premiere personne. Ce n'est plus un Socrate deguise, un personnage fictif qui ne s'adresse qu'a un autre homme de fiction, mais bien un Platon desireux d'exposer, en lettres et a un conseil politique, son role politique et philosophique qu'il menera a Syracuse ; c'est a dire, reformer la Cite-Etat gouvernee par des tyrans, pour la pousser a la demarche philosophique.Platon ouvre la une tradition qui servira d'exemple aux penseurs, de Descartes a Christine de Suede, ou Diderot et Catherine II : devoiler au monde ses echanges personnels.Mais ce chef-d'A uvre expose surtout tous les elements qui constituent la philosophie de Platon, et ouvre a la comprehension de sa pensee fondamentale, retrouvee dans La Republique La politique Les Lois

 • af Platon
  145,95 kr.

  Test

 • af Platon, Aristotle, Marc Aurèle, mfl.
  49,95 kr.

  700 citations de la philosophie ancienne

 • af William Shakespeare, Platon, Winston Churchill, mfl.
  49,95 kr.

  Développez votre culture générale en 1000 citations

 • af Platon, Aristotle, – Épictète, mfl.
  36,95 kr.

  500 citations pour apprendre la sagesse avec les philosophes grecs classiques

 • af Søren Kierkegaard, William Shakespeare, Jane Austen, mfl.
  139,95 kr.

  3500 citations ultimes

 • af Platon, Arthur Schopenhauer & Emmanuel Kant
  36,95 kr.

  300 citations de philosophes idéalistes

 • af Platon
  38,95 kr.

  Zastanawiasz się czasem, jak mogłoby wyglądać państwo idealne? Poznaj jedno z najwybitniejszych dzieł greckiego filozofa Platona i dowiedz się, jak próbował odpowiedzieć na to pytanie. "Państwo" to nie tylko klasyczny traktat filozoficzny. To zapis rozważań ucznia Sokratesa na temat demokracji i polityki. Autor próbuje zaprojektować świat, w którym królują: sprawiedliwość, dobro, piękno i prawda. Czy ustrój demokratyczny jest w stanie spełnić te wymagania? Platon wskazuje na wiele niedoskonałości. Choć praca greckiego filozofa powstała w starożytności, to wiele z przedstawionych w niej myśli jest wciąż aktualnych. Dzięki temu lektura "Państwa" pomaga nie tylko poszerzyć wiedzę z zakresu historii filozofii, ale także zrozumieć działanie współczesnego świata. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się rzeczywistością, która go otacza!Platon był jednym z najwybitniejszych greckich filozofów. Jego dorobek ideowy nazywamy współcześnie platonizmem. Przeszedł do historii jako twórca podwalin racjonalizmu i idealizmu. Założył Akademię Ateńską, pierwszą szkołę filozoficzną w historii zachodniego świata. Był jednym z uczniów Sokratesa. Do najważniejszych dzieł Platona można zaliczyć takie pozycje jak: "Obrona Sokratesa", "Państwo" czy "Uczta".

 • af Platon
  36,95 kr.

  Ce livre audio vous permettra de vous initier à la vie et à l'oeuvre de Platon, l'un des plus grands philosophes. Fils d'une famille de l'aristocratie athénienne, Platon semblait être destiné à occuper des responsabilités politiques de tout premier ordre. Mais sa rencontre avec Socrate bouleverse ces plans. A la mort du maître, il se consacre, via l'écriture et l'Académie qu'il fonde en 387, à la transmission de la pensée novatrice de Socrate. Dans la période troublée que vit Athènes à cette époque, Socrate avait mis en garde les Athéniens contre leur ignorance, l'injustice et l'amoralité de leur société. La première partie de l'œuvre de Platon est constituée de dialogues sur le procès et les derniers jours de la vie de Socrate (' Apologie de Socrate', 'Criton'). Dans les dialogues socratiques, tel 'Phédon' on découvre la méthode dialectique de Socrate grâce à laquelle on se détache des idées reçues, de la certitude naïve et qu'on approche par la connaissance des Idées de la vertu. Si d'autres témoignages, de Xénophon ou Aristophane viennent parfois infirmer ceux de Platon, l'analyse platonicienne reste un pilier de toute la philosophie occidentale.

 • af Platon
  15,95 kr.

  En mettant en scène son maître Socrate, Platon inaugure ce geste intellectuel primordial : s'interroger soi-même, pour mettre en évidence préjugés et erreurs, et comprendre ce qui fait véritablement la morale, la vie en société, la valeur d'une vie humaine. Sans cette interrogation honnête et lucide, il n'y aurait qu'à fonctionner mécaniquement, comme un robot qui ne sait pourquoi il avance ; en éclairant patiemment les non-dits, Platon nous permet d'accéder à notre propre liberté, ce qui fait le véritable fondement de la philosophie. Découvrez ses 100 citations les plus marquantes, dans un format pratique et accessible à tous.

 • af William Shakespeare, Marcel Proust, Oscar Wilde, mfl.
  56,95 kr.

  1000 citations de 10 parmi les plus grands auteurs, écrivains et philosophes, pour développer vos connaissances, illustrer votre conversation et donner du grain à moudre à votre réflexion. Ce format permet d'aller à l'essentiel de la pensée d'un auteur tout en restant fidèle à son style ; ce format accessible est idéal pour la préparation aux concours ou pour développer sa culture générale. Avec cent citations par auteur, cette série vous fera rentrer en profondeur dans un éventail complet d'oeuvres et de philosophies, avec William Shakespeare, Nietzsche, Confucius, Platon, Marc-Aurèle, Marcel Proust, Napoléon, Oscar Wilde, Sun Tzu et Machiavel.

 • af Platon, – Aristote & – Euripide
  36,95 kr.

  La pensée antique est au fondement de l'histoire des idées et de la philosophie occidentale. Fondamentalement pratique et axée sur le quotidien, elle est marquée par le stoïcisme et la recherche de la sagesse sous toutes ses formes. Découvrez-en toute la profondeur en 400 citations soigneusement choisies pour présenter sous forme condensée les enseignements majeurs des figures incontournables de la Grèce antique. Platon met en scène le geste primordial de l'interrogation de soi, pour se débarrasser des préjugés et de l'illusion ; son élève Aristote est l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connus, et il dirigea la philosophie comme une recherche du savoir pour lui-même, interrogation sur le monde et science des sciences. Euripide est un des trois grands auteurs tragiques de l'Athènes classique, avec Eschyle et Sophocle, et connut un immense succès auprès de ses contemporains qui le rangeaient aux côtés de Socrate ; enfin, l'esclave Epictète resta dans l'histoire aux côtés des empereurs pour son enseignement stoïque, pensé pour alléger le quotidien en présentant les attitudes les plus sages. Chaque philosophe voit sa pensée résumée en 100 citations essentielles, marquantes et faciles à mémoriser. Ce format concis et accessible est idéal pour la préparation aux examens et aux concours (bac, capes, agrégation...), la culture générale et le développement personnel.

 • af Platon, Marc Aurèle, – Épictète, mfl.
  49,95 kr.

  La pensée antique est au fondement de l'histoire des idées et de la philosophie occidentale. Découvrez-en toute la profondeur en 700 citations soigneusement choisies pour présenter sous forme condensée les enseignements majeurs des sept figures incontournables de la philosophie antique, entre la Grèce et Rome qui s'en nourrit. Homme d'Etat et conseiller impérial, Sénèque expose une conception stoïcienne fondée sur la vertu et le détachement. Euripide est un des trois grands auteurs tragiques de l'Athènes classique, avec Eschyle et Sophocle, et connut un immense succès auprès de ses contemporains qui le rangeaient aux côtés de Socrate. Dernier des "Cinq bons empereurs" de Rome, Marc Aurèle partage avec l'esclave Epictète une place majeure dans la philosophie stoïcienne ; à la recherche constante de la perfection peresonnelle, ses enseignements n'ont rien perdu de leur utilité aujourd'hui. Platon met en scène le geste primordial de l'interrogation de soi, pour se débarrasser des préjugés et de l'illusion ; son élève Aristote est l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connus, et il dirigea la philosophie comme une recherche du savoir pour lui-même, interrogation sur le monde et science des sciences. Cicéron est l'un des plus grands orateurs ayant jamais existé, et l'art rhétorique porte toujors sa marque ; enfin, l'esclave Epictète resta dans l'histoire aux côtés des empereurs pour son enseignement stoïque, pensé pour alléger le quotidien en présentant les attitudes les plus sages. Chaque philosophe voit sa pensée résumée en 100 citations essentielles, marquantes et faciles à mémoriser. Ce format concis et accessible est idéal pour la préparation aux examens et aux concours (bac, capes, agrégation...), la culture générale et le développement personnel.

 • af William Shakespeare, Platon, Friedrich Nietzsche, mfl.
  49,95 kr.

  500 citations de 5 parmi les plus grands auteurs, écrivains et philosophes, pour développer vos connaissances, illustrer votre conversation et donner du grain à moudre à votre réflexion. Ce format permet d'aller à l'essentiel de la pensée d'un auteur tout en restant fidèle à son style ; ce format accessible est idéal pour la préparation aux concours ou pour développer sa culture générale. Avec cent citations par auteur, cette série vous fera rentrer en profondeur dans un éventail complet de pensées et d'oeuvres, avec William Shakespeare, Friedrich Nietzsche, Confucius, Platon, et l'empereur Marc-Aurèle.

 • af Platon
  15,95 kr.

  Socrate, condamné par le tribunal d'Athénes à boire la ciguë, vit ses derniers jours. On l’accuse de ne pas reconnaître l’existence des dieux de la cité, et ainsi de corrompre la jeunesse.Seul face à la mort et ses juges, il demeure pour autant fidèle à ses valeurs. Sans user de la rhétorique et du sophisme si prisés à son époque, il met en garde les Athéniens contre l’incohérence de leurs opinions et de leur conduite, et démontre avec ironie et un sang-froid déconcertant que le philosophe est un bienfait pour la cité et les hommes. En condamnant Socrate, c'est la citée entière qu'ils condamnent...En mythe fondateur de la philosophie occidentale, cette apologie présente toutes les valeurs chères à un citoyen amoureux de la raison et du savoir. Rapportée par Platon, elle constitue une leçon mémorable de philosophie, et un point de départ essentiel à quiconque cherche à philosopher.Platon (428/427 av. J.C — 348/347 av. J.C) est un philosophe antique de la Grèce classique, et l’auteur de « La République », ou encore « Le Banquet ». On le considère comme le fondateur de la philosophie. Aux alentours de 407 av. J.-C, il fait la rencontre de Socrate dont il devient le disciple. Alors que Socrate est condamné à mort pour corruption de la jeunesse, Platon lui succède et, contrairement à Socrate, rédige ses textes. Les ouvrages de Platon mettent en scène Socrate dans la quasi-totalité des dialogues.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.