Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Preben Vestergaard Hansen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Elin Kirkegaard & Preben Vestergaard Hansen
    328,95 kr.

    Levnedsmiddelhygiejne henvender sig til alle, der beskæftiger sig med fødevarer.Levnedsmiddelhygiejne giver en grundlæggende viden om forhold, der er afgørende for mikroorganismers skade- eller nyttevirkning. Bogen redegør for levnedsmiddelbårne sygdommes opståen, og hvordan disse forebygges i praksis.Levnedsmiddelhygiejne er i 5. udgave ajourført generelt inden for levnedsmiddelmikrobiologien og justeret i forhold til den nye hygiejnelovgivning.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.