Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af red.

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - From the Medieval Period to the Present Day
  af Thomas Bredsdorff, Anne-Marie Mai & red.
  207,95 kr.

  Den danske lyrik er gennem tiden blevet formet af det danske sprogs særlige klang og præget af den danske natur, provinsbylivet, de lyse nætter, efterårsblæsten og de lange mørke vintermåneder. 100 Danish Poems giver et repræsentativt udvalg af de bedste digte fra den danske litteraturhistorie – fra folkeviserne til i dag – i en engelsksproget nyoversættelse. Bogen er en paralleludgave, der giver læseren mulighed for at læse og studere det oprindelige danske digt og den engelske oversættelse side om side. Hovedparten af digtene foreligger hermed på engelsk for første gang, og hele 64 forskellige digtere er repræsenteret – fra klassikere som Thomas Kingo og N.F.S. Grundtvig til moderne, nulevende digtere som Søren Ulrik Thomsen og Naja Marie Aidt. Redaktørerne Thomas Bredsdorff og Anne-Marie Mai har forsynet bogen med en indledning, der giver læseren en grundig introduktion til dansk lyrik gennem tiderne ved at stille skarpt på de centrale udviklingslinjer i den dansksprogede digtnings historie og samtidig sætte den ind i en større, international kontekst. Thomas Bredsdorff, professor emeritus i nordisk litteratur, Københavns Universitet, og adjungeret professor ved International Center for Business and Politics, CBS. Anne-Marie Mai, professor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet.

 • af Jens Kristian Krarup & red.
  277,95 kr.

  Dette bind beskriver ruten fra Vordingborg hen over Lolland og Falster til Nakskov. Bogen er en udførlig guide til ture ad Den Danske Klosterrute på Lolland og Falster. En samlet strækning på ca. 200 km inkl. tilslutningsforbindelse fra Vordingborg. Der er også beskrivelser af tre andre vandreruter. Ruten rundt på Lolland og Falster byder på store naturoplevelser, bl.a. langs kysterne og i Naturpark Maribosøerne, og indtagende gamle kulturmiljøer i bl.a. Nakskov og Maribo. Og så findes der på ruten nogle af landets fineste eksempler inden for kirkekunst og -arkitektur. Fra Nakskov er der forbindelse til den del af ruten, som er beskrevet i bogen ”Sydfyn”. Den Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne kirke, kunst, historie og natur. Den samlede rute vil blive på ca. 2300 km og forbinde 50 af de steder, hvor der blev bygget klostre i middelalderen. Ruten kan også benyttes af cyklister. Guidebøgerne om Klosterruten indeholder omhyggelig rutebeskrivelse, detaljerede kort, oplysninger om overnatnings-, spise og indkøbssteder, anden praktisk information og generelt baggrundsstof. Bøgerne kan også være til nytte for bilister og andre, der er interesserede i at få grundig besked om seværdigheder i Danmark.Dette er en bedrift.Udfordringen

 • - Inspiration til arbejdet blandt ældre og ældre med
  af Stinna Ahrenst & red.
  157,95 kr.

  Gudstjenesten på plejehjemmet er en fast del af mange præsters arbejde, men for mange præster er opgaven på plejehjemmet en stor udfordring. Denne bog præsenterer nye, afprøvede metoder til forkyndelse for ældre på plejehjem og ældre med demens. Der er ideer til både form og indhold, og ældres livsvilkår og demensudfordringen behandles i bogen. Problematikken belyses fra flere forskellige sider såsom f.eks. musikkens givende tilgang, reminiscensmetoden og sjælesorgen. Bogen er skrevet af præster, en organist og en demenskoordinator.

 • - En Scrapbog
  af red.
  137,95 kr.

  En rå og rustik scrapbog til konfirmanden. Bogen følger hele konfirmandens store dag, med plads til at notere alle de tanker og begivenheder, som dagen bringer med sig. Der kan sættes billeder, taler og sange ind og stort & småt af glæder, bekymringer, overraskelser og forudsigeligheder har rum for udfoldelse. Lige fra vejret til vidunderligheden, fra maden til mormor, fra præsten til pynten, fra salmerne til skåltalerne.Den perfekte gave til konfirmanden i ugerne op til eller på selve dagen.

 • - Kurtur og Teologi
  af Niels Thomsen, red. & Eberhard Harbsmaeier
  227,95 kr.

  Bogen handler om en vigtig side af den udvikling i kultur ogsamfund, som reformationen førte med sig: præstegården.Præstegården i Danmark – kultur og teologi handler om envigtig side af den udvikling i kultur og samfund, som reformationen førte medsig: præstegården. Med reformationen kunne præsterne gifte sig. Dermed blevpræstegården ikke kun bolig for præsten, men blev ramme om et familieliv, derforventedes at kunne være forbillede i sognet. Med tiden blev præstegårdeneogså åndelige kraftcentre, og præsterne fik som statsembedsmænd ansvar for enrække samfundsopgaver.Det belyses her fra forskellige vinkler: præste­gårdenskulturhistorie generelt, præste­konernes rolle, præstebilleder i litteraturen,folks forståelse af præsten mm. Det drøftes, hvor meget der er myte, og hvormeget der er realitet i det romantiske billede af livet i præstegården.En række artikler handler om præstegårdsteologi. Et særkendefor dansk teologi er, at højt kvalificeret teologi er blevet til ipræste­gårdene tæt forbundet med præsternes virke i kirke og sogn.

 • af red.
  320,95 kr.

  Tanker til året er et overflødighedshorn af tekster – en tekst til hver af årets dage. 36 forfattere har fordelt året imellem sig og har skrevet om det store og det små i vores fælles liv.De 36 forfattere, der står bag denne udgivelse, har hver fået en periode på 10-11 dage at udfolde sig på – én side til hver dag. De har skrevet anekdoter og historier, de har skrevet digte og salmer, de har skrevet om træer, bøger og betydningsfulde barndomsminder, de har skrevet om tekster og mennesker i Bibelen, de har skrevet om hverdag og højtid.Bogen kan være med ved morgenbordet eller ved dagens ende.Bogens forfattere:Adam Garff, Anders Vestergaard, Anne Birgitte Reiter, Anne-Sophie Olander, Dorte Lund Kappelgaard, Elof Westergaard, Gudmund Rask Pedersen, Hanne Jul Jakobsen, Hanne Marie Houkjær, Heidi Røn, Heiner Lützen Ank, Helle S. Søtrup, Henning Toft Bro, Jesper Hougaard Larsen, Jesper Stange, Julie Damlund, Jørgen Demant, Jørgen Kvist, Karsten Møller Hansen, Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt, Lisbeth Smedegaard Andersen, Lotte Lyngby, Merete Bandak, Mette Kathrine Grosbøll, Mette Tikjøb Grymer, Ole Bjerglund Thomsen, Pernille Vigsø Bagge, Peter Birch, Peter Danielsen, Rikke Juul, Sara Nørholm, Signe Malene Berg, Steffen Ringgaard Andresen, Svende Grøn, Thomas Høg Nørager, Tine Illum

 • - Anarkistisk prosa fra Spanien 1880-1911
  af red. & Lily Litvak
  144,95 kr.

  Hvad kan 100 år gamle anarkistiske tekster fra Spanien sige os i dag? Hvordan kan man overhovedet tænke sig sådanne tekster udgivet på dansk? ”Hjernedynamit – anarkistisk prosa fra Spanien (1880-1911)” er ikke politiske paroler eller populistiske overfladiskheder, det er skønlitteratur, der ser på verden fra bunden af magtpyramiden.Men det er (mindst) én ting til: Det er skønlitteratur fra den spændende periode, som også kaldes fin de sieclé, hvor det tekniske fremskridt mødtes med den tidlige modernismes sans for dunkel sanselighed og og symbolfortællinger.Vi får titler på fortællinger og prosastykker som "Undergangen", "Herrerne", "Ravnen", "Den nye Kristus", "Manden og soldaten", alle sammen tungt ladede med symbolsk indhold. Teksterne i antologien er taget fra datidige tidsskrifter for arbejderlitteratur og for den anarkistiske bevægelse, som blev grundlagt af Proudhon i midten af 1800-tallet og kulminerede med general Francos sejr i Den spanske Borgerkrig i 1936, hvor forsøget på et anarkistisk, dvs. et regerings- og ejendomsløst, samfund blev foreløbigt knust.Forfatterne er bevidste om de store linjer i historien og de store magtstrukturer i virkeligheden. Ingen af dem er kendte i dag. Bogen er forsynet med et langt efterskrift af redaktøren Lily Litvak.

 • - Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 2000-2014
  af Aage Jørgensen, red. & Leif Andresen
  235,95 kr.

  Dansk Litteraturforskning i det 21. århundrede. Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 2000-2014 dækker udgivelser fremkommet mellem 2000 og 2014 og skal således ses som en introduktion og appetitvækker til online-udgaven, der dækker hele perioden fra 1967 til i dag.Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi rummer bøger, artikler i tidsskrifter og samleværker, web-publiceringer og anmeldelser heraf om danske skønlitterære forfattere og om litteraturvidenskaben som sådan.

 • af Søren Holst, red., Kristian Mejrup & mfl.
  235,95 kr.

  "Hvad var der, før verden blev til?" Spørgsmålet er ikke kun blevet stillet af forundrede børn, men også af religiøse tænkere, ikke mindst fordi mange religiøse traditioner umiddelbart fornemmer, at jo vigtigere en sag er, desto mere oprindelig må den være. Præeksistens kalder vi dette fænomen, at nogen eller noget eksisterer, før det bliver synlig virkelighed i den fysiske verden. Det Nye Testamentes skildring af Kristus er det mest kendte eksempel i vores kulturkreds, men det er langt fra unikt og ikke engang den ældste forekomst af fænomenet. I Det Gamle Testamente dansede Visdommen foran Gud, mens verden blev til; i jødiske tekster fra oldtiden er tempelhelligdommen en himmelsk realitet, ikke bare før den bliver bygget på jorden, men før skabelsen; i islams filosofiske teologi skildres Koranens eksistens forud for alt andet - og i den rabbinske jødedom kan noget lignende siges om den Tora, som Moses fik overrakt på toppen af Sinajbjerget. Blot for at nævne nogle enkelte af de eksempler, som behandles i denne bog.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.