Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af René Kural

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing
  af René Kural
  183,95 kr.

  Et portræt af en fascinerende excentriker forenes i "Out!" med arkitekturhistorie og seksualpolitik. Tennisspilleren og rigmanden Leif Rovsing er hovedpersonen, den danske sportsverden er scenen, og Dansk Tennis Club er det monument, han selv rejser og som bliver et symbol på hans ukuelige kamp mod systemet. Udviklingen tager for alvor fart i 1917, hvor Rovsing – en af datidens mest talentfulde tennisspillere – bliver udelukket fra alle tennisturneringer under Dansk Boldspil-Union grundet formodet homoseksualitet. Unionen gør alt for at forhindre ham i at spille, men Rovsing tager til genmæle. Ikke kun med skabelsen af det meget originale stykke idrætsarkitektur – tennishallen på Rygårds Allé i Hellerup – som han lod pryde med ægyptiske og balinesiske udsmykninger, men også gennem foredrag, artikler, bogudgivelser, rejseskildringer og ikke mindst gennem en livslang kamp for at få homoseksualitet accepteret i sportsverdenen.Bogen er rigt illustreret med fotograf Torben Eskerods smukke billeder af tennishallens interiør og eksteriør, samt af Bali-landsbyen i Asserbo ved Tisvilde Hegn. Hertil kommer en række historiske sportsfotografier og arkitekturfotografier fra museer, samlinger og arkiver. Bogens forfatter, lektor, ph.d. René Kural er leder af Center for Idræt og Arkitektur samt selvstændig praktiserende arkitekt med René Kural Tegnestue. Siden 1996 har René Kural været involveret i forsknings-, formidlings-, rådgivnings- og udviklingsopgaver for danske og udenlandske kommuner, arkitekttegnestuer, styrelser og fonde.

 • - Om Søllerød Rådhus tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen
  af René Kural
  226,95 kr.

  "Rådhuset i skovbrynet" er en fascinerende fortælling om Søllerød Rådhus – i dag Rudersdal Rådhus – et af de smukkeste værker af de verdenskendte arkitekter Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Forfatteren René Kural, der selv er arkitekt, formidler sin store faglige ekspertise i et smukt og let læst sprog. Han beskriver, hvorfor rådhuset er så unikt og tager læseren med tilbage til diskussionerne før arkitektkonkurrencen blev udskrevet. En voldsom debat, der blev fulgt i hele landet med forundring. Hvad skete der bag de lukkede døre, inden det ikoniske forslag i 1939 kunne udpeges som vinder af arkitektkonkurrencen? Hvad skete der i de kommende år, indtil byggeriet endelig kunne indvies 16. marts 1942? Hvad de færreste ved er, at rådhuset skulle have været omgivet af bibliotek og biograf. Men hvad skete der med denne unikke funktions­sammensætning? Rådhuset var som arkitektur forud for sin tid, men en besynderlig skæbne har altid hvilet over det: pladsmangel. Det førte til mange excentriske løsningsforslag i årenes løb med udvidelsen fra 1965 som det første seriøse svar herpå. Denne monografi inddrager et særdeles omfattende arkivmateri­ale, hvoraf dele er unikke, som sjældent – eller aldrig – har været publiceret. Bogens omfattende og varierede billedside bidrager til læserens forståelse af de særlige kvaliteter, som både rådhus og interiør besidder. "Rådhuset i skovbrynet" henvender sig både til fagfolk og den interesserede læser.English edition available: 'The Town Hall at the Edge of the Forest. Designed by Arne Jacobsen and Flemming Lassen'. (Translated by Kenja Henriksen)Om bogens forfatter: ph.d. René Kural er lektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og leder af Activity and health-enhancing Physical Environments Network (APEN) samt selvstændig praktiserende arkitekt med René Kural Tegnestue. Han har tidligere skrevet bogen ”Out!” - om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing og var medforfatter til bogen ”Playable”, begge udgivet af Forlaget Rhodos.

 • - bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum
  af René Kural, Bettina Lamm & Anne Wagner
  146,95 kr.

  Storbyen har fået et ”twist” med kæmpemøbler, pilskæve boldbaner og urbane skattejagter. Ude i landskabet møder vi skovskulpturer, kunstige strande og tårne af drivtømmer.Som scenografier kan landskabsrum, byinventar og samt­idskunst understøtte vores muligheder for at mødes, opleve, sanse og lege. PLAYABLE tager pulsen på ‘bevægelseskunsten’. Den går helt tæt på udvalgte eksempler på kunst, design og arkitektur, som i bogstavelig forstand drag­er os ind i en leg med vores omgivelser.PLAYABLE præsenterer 24 internationale værker og projekter, der alle på forskellig vis gør vores uderum mere engagerende. Hvad karakteriserer de aktiverende installationer? Hvad gør de ved landskabet? Hvad gør de ved byen, og hvad gør de ved os? Det gennemgår bogens seks tematiske kapitler. Om forfatterne: Ph.d. Bettina Lamm er landskabsarkitekt MAA og lektor ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Ph.d. René Kural er lektor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) samt selvstæn­dig praktiserende arkitekt med René Kural Tegnestue. Anne Wagner er arkitekt og ph.d.-studerende ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

 • - St. Catherine’s College af Arne Jacobsen
  af René Kural
  235,95 kr.

 • - About Søllerød Town Hall Designed by Arne Jacobsen and Flemming Lassen
  af René Kural
  189,95 kr.

  'The Town Hall at the Edge of the Forest' is the fascinating story of Søllerød Town Hall – now Rudersdal Town Hall – one of the most beautiful works by world-renowned architects Arne Jacobsen and Flemming Lassen. The ­author, René Kural, describes the distinctiveness of the town hall and takes the reader back to the debate before the architectural competition was ­issued. A heated debate that was cause for wonderment all over the ­country. What took place behind closed doors before the iconic proposal was­­ ­pronounced the winner of the architectural competition in 1939? What happened during the following years until the building was finally inaugurated on 16 March 1942? Few people are aware that the original design for the town hall included a library and a movie theatre, but what happened to this unique functional configuration? Søllerød Town Hall was ahead of its time but has been consistently ill-fated in relation to one particular problem: lack of space. Over the years, this led to numerous eccentric proposals for solutions, with the expansion in 1965 constituting the first serious proposition. The book draws upon a wide range of comprehensive archival material, some of which is unique and has rarely – or never before – been published. The comprehensive and varied photographic material contributes significantly to an understanding of the particular qualities inherent in both the town hall and the interior. The book addresses both the professional and the interested reader.Findes også på dansk: "Rådhuset i skovbrynet. Om Søllerød Rådhus tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen".

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.