Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Rigetta Klint

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Hjem
  af Rigetta Klint
  167,95 kr.

  "Hjem" er titlen på tredje nummer af HÅNDVÆRK bookazine. I bookazinet har Rigetta Klint fordybet sig i fænomenet hjemme, som kan have så mange betydninger og individuelle kendetegn. Det handler om at føle sig hjemme, hvad enten det drejer sig om et hjem i bogstavelig forstand eller om i overført betydning at have hjemme i et håndværk, et materiale eller et landskab. HÅNDVÆRK bookazine no. 3 byder dig velkommen hjem!

 • af Rigetta Klint
  167,95 kr.

  Fjerde nummer af HÅNDVÆRK bookazine bærer titlen ”Plantebaseret”. HÅNDVÆRK bookazine har et stærkt rodnet, og dette nummer går helt bogstaveligt tilbage til rødderne; til naturen og dens materialer, til planterne som inspirationskilde, som udgangspunkt for produktion af materialer og som kilde til liv – et liv som er afhængig af biernes overlevelse og i det hele taget af naturens kredsløb. Alt dette rummer HÅNDVÆRK bookazine no. 4 – som altid med et fokus på materialer og processer som en forudsætning for en bæredygtig praksis inden for områderne håndværk, kunsthåndværk og design.

 • af Rigetta Klint
  167,95 kr.

  Femte nummer af HÅNDVÆRK bookazine har titlen ”dekoration”. Det præsenterer en række håndværkere, kunsthåndværkere, designere, arkitekter og kunstnere, som beskæftiger sig med kunsten at udtrykke sig gennem at udsmykke. Dekoration er et tilstedeværende element i mange ting, lige fra kunst, keramik, lamper og møbler til tapet, mosaik, smykker og endda tatoveringer. HÅNDVÆRK bookazine no. 5 har som altid fokus på materialer og processer som en forudsætning for en bæredygtig praksis inden for områderne håndværk, kunsthåndværk og design.

 • af Rigetta Klint
  192,95 - 237,95 kr.

  HÅNDVÆRK bookazine no. 7 inviterer dig med på besøg hos arkitekten, designvirksomheden, smeden, gørtleren, mureren, snedkeren og tækkemanden blandt andre og viser dig, hvordan man fremstiller badeværelsesfliser med et højt indhold af nedknuste gamle mursten. Du stifter bekendtskab med at male med æggeolie-tempera, og i tilgift får du løst og fast om tekstiler, glas, keramik og mad og drikke.Fra Editors letter af Rigetta Klint:"Måske kunne du tænke dig at gå op i skala i et kommende nummer af HÅNDVÆRK"?, spurgte en tilhører, som er arkitekt, for nogle måneder siden, da jeg forelæste om mit arbejde med HÅNDVÆRK bookazine. Hun fortsatte: "for du ved vel, at der fra 2023 skal føres klimaregnskab i byggebranchen. Først indføres krav til den maksimale CO2-udledning pr. kvadratmeter pr. år for nybyggeri over 1000 m2. Fra 2025 gør kravene sig gældende for alt nybyggeri". Det havde jeg hørt om, og jo, jeg ville gerne gå op i skala for at beskæftige mig med byggeri og bygningshåndværk, jeg var faktisk allerede godt i gang. Så godt i gang at jeg for længst havde forstået, at der er mange interesser på spil, når der bygges og restaureres, og jeg havde forstået, at det at beskæftige sig med arkitektur og bygningshåndværk handler om meget mere end at gå op i skala. Frem for alt er byggebranchen ‘big business’ og – i forhold til føromtalte og allestedsnærværende klimaregnskab – en af de store haner at skrue på. Hvor der er vilje, er der vej. Ikke kun i forhold til at begrænse CO2-belastningen. I mine interviews har vi talt om materialer i bred forstand, om æstetik, om arbejdsprocesser og arbejdslivserfaring og livserfaring og om uddannelse. Indhold: interview, reportage, inspirationFormat: bookazineSprog: dansk Sideantal: 160 Format: 215 x 280 mm (softback) Papir: 150g HÅNDVÆRK tror på, at nærmeste genvej til en bæredygtig og langtidsholdbar praksis går gennem kendskab til, og respekt for, materialer og håndværksfærdigheder. HÅNDVÆRK bookazine formidler en levende foranderlig håndværks-, kunsthåndværks- og designpraksis. HÅNDVÆRK handler om mad, mode og interiør, men mest af alt om mennesker.

 • af Rigetta Klint
  167,95 kr.

  HÅNDVÆRK bookazine no. 6 interesserer sig for ressourcer Naturen er en ressource; de råvarer, vi henter i naturen, er ressourcer; den energi, vi forbruger, når vi omformer naturressourcerne til materialer og efterfølgende til objekter og produkter, er en ressource. Uddannelse er en ressource, ligesom erfaring og netværk er det. Baggrund, personligt energiniveau og talent er også ressourcer. I dette nummer vil du blive introduceret til vævning og møbelpolstring, mølleri, brødbagning, fårehold og produktion af uldgarn, foruden en lang række andre tekstile fibre. Vi ser også på fremstilling af designobjekter i blandt andet træ, keramik, glas, søgræs og pap og på kunsten at kreere dufte.Indhold: interview, reportage, inspirationFormat: bookazineSprog: dansk Sideantal: 160 Format: 215 x 280 mm (softback) Papir: 150g HÅNDVÆRK tror på, at nærmeste genvej til en bæredygtig og langtidsholdbar praksis går gennem kendskab til, og respekt for, materialer og håndværksfærdigheder. HÅNDVÆRK bookazine formidler en levende foranderlig håndværks-, kunsthåndværks- og designpraksis. HÅNDVÆRK handler om mad, mode og interiør, men mest af alt om mennesker.

 • af Rigetta Klint
  167,95 kr.

  The fourth issue of HÅNDVÆRK bookazine bears the title "Plant-based". HÅNDVÆRK bookazine has a strong root system, and this issue quite literally goes back to the roots; to nature and its materials, to the plants as a source of inspiration, as a starting point to produce materials and as a source of life – a life which depends on the survival of the bees and in general on the cycle of nature. HÅNDVÆRK bookazine no. 4 contains all of this – as always with a focus on materials and processes as a prerequisite for a sustainable practice in crafts, craftsmanship, art, and design.

 • af Rigetta Klint
  237,95 kr.

  Glæd dig til mødet med kunsten. Den er livsforandrende.Du bliver i bookazine no. 10 præsenteret for både udøvende kunstnere og deres praksis og for håndværkere, hvis viden og kunnen muliggør værkproduktion, ligesom du møder billedskolerektor, museumsdirektør og gallerist og inviteres med til det finske kunstnersamfund i Fiskars. I min samtale med designer Birgitte Due Madsen introducerer hun sin materialebaserede arbejdsmetode, som hun kalder fra ‘fra unika til duplika’. Hun ser sig dermed tilbage og læner sig op ad en lang tradition, hvor kunstnere og kunsthåndværkere har vekslet mellem at udkomme med kunst og at have samarbejder med virksomheder, som har seriefremstillet deres designs. Sådan var det for eksempel for Axel Salto, som i skrivende stund er udstillet på Clay Keramik Museum Danmark. Han er i øvrigt i (sviger)familie med Rikke Salto, som du også kan møde, hun fortæller om sit arbejde med at skabe messehagler i samarbejde med Selskabet for Kirkelig Kunst.“Der er nogle få, det går rigtig godt for, men det er ikke nok at være en god kunstner, man skal også forstå branchens dynamik og være god til at omgås andre”, sådan konkluderer Søren Ellitsgaard. Han har siden 2003 stået bag Litografisk Atelier, som samarbejder med en lang række anerkendte samtidskunstnere om udgivelse af litografiske tryk.Desuden skal man, inden man vier sit liv til en kunstnerisk karriere, have en accept af, at man højst sandsynligt kommer til at leve med at have patchworkøkonomi. Hvilke lapper, som kan inkluderes i et sådant patchwork, taler jeg med billedkunstner Pernille Kapper Williams om. Et bookazine om kunst, om præmissen, om nødvendigheden af og kærligheden til at skabe, om vedholdenhed og selvtillid, om ler, bronze, harelim og pigmenter, om tekstiler, træ og sten.God læselyst, designer, skribent og fotograf, Rigetta Klint

 • af Rigetta Klint
  237,95 kr.

  Temaet er indretning, du inviteres derfor indenfor på studios og værksteder hvor det vi indretter os i og med, tager form. Du introduceres til glaspuster Alexander Kirkeby, som få år efter han har afsluttet sin uddannelse er etableret på den internationale designscene, til den ligeledes nyuddannede keramiker Heidi Lillevang, som eksperimenterer med stuk og til stukkatør Peter Funder, som har 35 års erfaring i branchen. Arkitekt Desislava Lynge udtaler i artiklen ”I fællesskab”, ”det kan være magisk både at bo minimalistisk og kaotisk eller med bøger og kunst fra gulv til loft, bare indretningen spejler beboerne” hun tilføjer, at hvis hun skal pege på noget, så er lysindfaldet det vigtigste bortset fra livet i husene. Lys er også omdrejningspunktet for belysningsdesigner Fie Paarup, som har stor succes med sine unikke gardiner syet af vintage- og overskudstekstiler. Med hende har jeg talt om både gardiner og livet i huset. Tekstil er også det naturlige materialevalg for Sia Hurtigkarl og Tanja Kirst, på hver sin måde, fra hvert sit udgangspunkt og i helt forskellige udtryk, er de begge optaget af det vævede tæppe som medie. Bookazinet har, samtidig med at det handler om rum, møbler, gardiner og tæpper, stuk, keramik og glas, insisteret på et eget parallelt spor som handler om hvordan vi dannes, omgås og taler om os selv og hinanden og det vi beskæftiger os med.Du inviteres med til Öland til en helt særlig skole. Skolen blev etableret af Carl Malmsten og dennes hustru Siv Malmsten i 1957. På skolen undervises nu, som den gang i keramik, tekstil, træ og havekunst, og for at blive ved Malmsten, har jeg haft inspirerende samtaler med professor Andreas Nobel. Han er er møbelsnedker og formgiver og underviser på Sveriges fineste møbelsnedkeruddannelse på Malmstens i Stockholm (en campus under Linköping Universitet). Andreas Nobel argumenterer: ”Man undervurderer et hvert fagområde, når man tilgår alle felter på samme måde frem for at anerkende, at det kræver mange års træning at kunne sit fag.For eksempel kræver det en livslang gerning at opnå et højt niveau i filosofi.På samme måde kræves års arbejde for at opnå et højt niveau i håndværk, design eller kunst”.Han stiller sig tvivlende overfor om man i samme liv kan opnå så tilstrækkeligt højt niveau på begge felter, til at filosoffen kan tilføre noget til kunst og design og vice versa. Ikke desto mindre ser man mange akademiske faggrupper udtale sig med vægt om både kunst, design og håndværk.”Hører og læser man den slags skal man vide at det ikke er det faglige forfatteren forholder sig til men filosofien”, argumenterer han. For filosoffen er kunsten et filosofisk problem, for kunstneren er kunsten en mulighed. Designeren og håndværkeren søger løsninger”. Foruden ovenstående mødes du i bookazinet blandt andre af keramiker Louise Gaarmann, guldsmed Sarah Hurtigkarl og arkitekt Erik Brandt Dam

 • af Rigetta Klint
  237,95 kr.

  This HÅNDVÆRK bookazine no. 9 has interiors as its theme and invites you inside the studios and workshops where the things in our homes take shape. In the bookazine, you will meet glassblower Alexander Kirkeby, who graduated just a few years ago and has already made a name for himself in the international design scene. You will also meet another recent graduate, ceramic artist Heidi Lillevang, who experiments with stucco, and stucco worker Peter Funder, who has 35 years’ experience. In the bookazine, in the article titled ‘In collaboration’, architect Desislava Lynge says, ‘An interior can be magical, whether it is minimalist or chaotic or has books and art from floor to ceiling, as long as it reflects the people who live there.’ She adds that if she were to point to a single key feature, apart from the life inside a house, it would be the influx of daylight. Light is also a key topic for lighting designer Fie Paarup, who has launched a successful production of unique curtains sewn from vintage and surplus textiles. I met with her to talk about curtains and the life inside a house. Textile is also the natural choice of material for Sia Hurtigkarl and Tanja Kirst. Each in their way, from their respective points of view and with very different expressions, they both work with woven rugs as their medium. In addition to rooms, furniture, curtains and rugs, stucco, ceramics and glass, the upcoming issue of the bookazine maintains a parallel focus on how we become who we are and how we engage with and speak about ourselves, each other and our practices. You are invited to join me on a trip to Öland to visit a very special school founded in 1957 by Carl Malmsten and his wife, Siv Malmsten. Now, as then, the school teaches ceramics, textile, wood and landscape architecture. I had some inspiring talks with Professor Andreas Nobel about Carl Malmsten. Nobel, who is a cabinetmaker and designer, teaches in Sweden’s finest cabinetmaker’s programme at Malmstens in Stockholm (a campus at Linköping University). Andreas Nobel says, ‘You will underestimate any subject area if you approach every field in the same way and if you fail to acknowledge that mastering a given field takes many years of training. For example, it takes lifelong practice to attain a high-level mastery of philosophy. Similarly, it takes many years of practice to attain a high-level mastery of craft, design or art.’He questions whether it is possible in a single lifetime to attain a sufficient grasp of both areas to have philosophy inform art or design, and vice versa. And yet, it is common to see scholars from a wide range of academic fields speak with great authority about art, design and crafts.‘When you hear and read these comments, you need to bear in mind that what they are addressing is not the subject matter itself but the philosophy of it,’ he argues. ‘To a philosopher, art is a philosophical problem; to the artist, art is a possibility, while designers and craftspersons look for solutions.’ In the bookazine, you will also meet ceramicist Louise Gaarmann, golds applied artist Sarah Hurtigkarl and architect Erik Brandt Dam, among others.

 • af Rigetta Klint
  237,95 kr.

  This issue of HÅNDVÆRK takes you on a fashion-themed tour of Denmark. We start out in Randers with a visit at the RHANDERS glove factory. On the way from Randers to Copenhagen, you will meet Søren Nikolaj Skyt, who runs the knitwear company S. N. S. Herning, founded by his grandfather in 1919, and you get a front-row seat as I meet the next generation of designers at DESIGN SCHOOL KOLDING.In the southern part of the island of Funen, you will meet weaver and textile designer STINE SKYTTE, and in the island’s main city, Odense, we talk fashion history at the museum TIDENS SAMLING. In Copenhagen, we have a chat with designer JAN MACHENHAUER and cap-maker WILGART, among others, and visit designer and shoe manufacturer EVA BARTELS. Shoes are also the topic of my talk with Alain Leber, the former head designer for Louis Vuitton and Burberry, who recently launched his own shoe brand, MONSIEUR L.Our tour ends in Scania in southern Sweden, where you will meet KARL BERGLUND, who traded in a career in fashion for life as a saffron farmer.Topics: crafts and designContents: interviews, feature articles, inspirationPublished twice a yearLanguages: EnglishSize: 215 x 280 mm (softback) 160 pagesPaper: 150 gHÅNDVÆRK takes you behind the scene of crafts, artisanal production, architecture and design in respectful and in-depth interviews accompanied by beautiful photographs and complemented by top-quality printing and paper.HÅNDVÆRK bookazine is an independent publication with an associated digital platform.HÅNDVÆRK believes that the nearest shortcut to a sustainable and durable practice goes through knowledge of and respect for materials and craftsmanship.HÅNDVÆRK bookazine promotes the living, changing practice of arts and crafts.HÅNDVÆRK is about food, fashion and interiors – but most of all, it is about people.

 • af Rigetta Klint
  192,95 kr.

  HÅNDVÆRK bookazine no. 7 invites you on a visit to an architect, a design firm, a blacksmith, a brazier, a bricklayer, a carpenter and a thatcher, among others, and shows you how bathroom tiles can be made with a high content of crushed discarded bricks. You can learn about painting with egg-oil tempera and get updated on textiles, glass, ceramic, food and drink.From editors’ letter by Rigetta Klint:‘Perhaps you might like to scale up in a future issue of HÅNDVÆRK?’ asked an architect who attended a talk I gave a few months ago about my work on the HÅNDVÆRK bookazine.She added, ‘As I’m sure you know, climate accounts are going to be mandatory in construction from 2023. Initially, there will be a cap on CO2 emissions per square metre per year for new builds over 1,000 m2, and from 2025, the requirement is going to apply to all new construction.’Indeed, I had heard about it, and yes, I was interested in scaling up and taking a look at architecture and construction; in fact, I had already begun.At this point in the process, it was quite clear to me that there are many interests at play in construction, refurbishment and renovation and that dealing with architecture and construction is about much more than just scaling up. Above all, construction is big business – and a huge factor in relation to the above-mentioned and increasingly ubiquitous climate accounts. Where there is a will there is a way, and not just when it comes to reducing our carbon footprint.In my interviews we take a broad look at materials, aesthetics, working processes, working life experiences, lived life experience and education. Topics: crafts and designContents: interviews, feature articles, inspirationFormat: biannual bookazineLanguages: EnglishSize: 215 x 280 mm (softback) 160 pagesPaper: 150 gHÅNDVÆRK takes you behind the scene of crafts, artisanal production, architecture and design in respectful and in-depth interviews accompanied by beautiful photographs and complemented by top-quality printing and paper.HÅNDVÆRK bookazine is an independent publication with an associated digital platform.HÅNDVÆRK believes that the nearest shortcut to a sustainable and durable practice goes through knowledge of and respect for materials and craftsmanship.HÅNDVÆRK bookazine promotes the living, changing practice of arts and crafts.HÅNDVÆRK is about food, fashion and interiors – but most of all, it is about people.

 • af Rigetta Klint
  167,95 kr.

  HÅNDVÆRK bookazine no. 6 is focused on resources Nature is a resource, the raw materials we find in nature are resources, and the energy we consume when we transform natural resources into materials and, subsequently, into objects and products is a resource. Education is a resource, and so are experience and networks as well as personal background, drive and talent. In this iyssue you will be introduced to weaving and furniture upholstery, flour milling, bread baking, sheep farming and the production of wool yarn and many other textile fibres. We take a look at the production of design objects in wood, ceramic, glass, gold, seagrass and cardboard, among other materials, and the creation of aromatic scents. HÅNDVÆRK takes you behind the scenes of crafts, artisanal production, architecture and design in respectful and in-depth interviews accompanied by beautiful photographs and complemented by top-quality printing and paper. Topics: crafts and design Contents: interviews, feature articles, inspiration Format: bookazine Languages: English Size: 215 x 280 mm (softback) 160 pages Paper: 150 g HÅNDVÆRK bookazine is an independent, publication with an associated digital platform. HÅNDVÆRK believes that the nearest shortcut to a sustainable and durable practice goes through knowledge of and respect for materials and craftsmanship. HÅNDVÆRK bookazine promotes the living, changing practice of arts and crafts. HÅNDVÆRK is about food, fashion and interiors – but most of all, it is about people.

 • af Rigetta Klint
  167,95 kr.

  The fifth issue of HÅNDVÆRK bookazine has the title "decoration". It presents a range of artisans, designers, architects and artists who work to express themselves through decorating. Decoration is a present element in many things, from art, ceramics, lamps and furniture to wallpaper, mosaics, jewelry and even tattoos. HÅNDVÆRK bookazine no. 5 focuses, as always, on materials and processes as a prerequisite for sustainable practice in the areas of crafts, art and design.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.