Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Robert F. DeVellis

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - Theory and Applications
    af Robert F. DeVellis
    697,95 kr.

    This book presents complex concepts in a way that helps students to understand the logic underlying the creation, use, and evaluation of measurement instruments, and to develop a more intuitive feel for how scales work.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.