Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Simon Krohn

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Filosofien bag yoga
  af Simon Krohn
  132,95 - 235,95 kr.

  Yoga bliver ofte forbundet med smidighed, sundhed og stresshåndtering, men de fleste har alligevel en fornemmelse af, at yoga er langt mere og dybere end det. Men hvad er dette dybere lag? Og hvordan kan yogastillinger og meditationsøvelser have eksistentiel betydning?"Nærmere noget" er en introduktion til de filosofiske tanker, der ligger til grund for yogatraditionen. Filosofien tager udgangspunkt i menneskets evige uro og viser dig en vej til indsigt og fred. Vejen fører dybt ind i dig selv. Det handler bestemt ikke kun om velvære, og du må regne med at få rokket din selvopfattelse godt og grundigt.Du behøver hverken dyrke yoga eller tro på reinkarnation for at kunne genkende dig selv i tankerne. Den indiske visdom foldes ud på en måde, som kan kobles direkte til vores moderne vestlige liv og samtidig er tro mod den oprindelige filosofi.

 • - Træk vejret frit med yogaens teknikker
  af Simon Krohn
  157,95 - 207,95 kr.

  Vi trækker vejret cirka 17.000 gange om dagen, og hver eneste vejrtrækning påvirker, hvordan vi har det. Hvis vores vejrtrækning er anspændt, kan det således holde os fanget i en tilstand af uro, og omvendt kan simple vejrtrækningsteknikker føre til tilstande af dyb fred og frihed. Vejrtrækningen har altid spillet en vigtig rolle i yogatraditionen, og de mange vejrtræknings-teknikker er designet til at slippe de uheldige vaner og hjælpe vejrtrækningen til at flyde frit og harmonisk. På den måde hjælper teknikkerne til at finde den indre harmoni, som yoga handler om.Simon Krohn er en af landets mest erfarne yoga- og meditationslærere, og han skriver, så man både kan forstå og mærke, hvordan vejrtrækningen påvirker os. Bogen er derfor relevant for enhver – hvad enten man dyrker yoga eller ej – der ønsker at trække vejret frit og få mere ro og energi.

 • - Filosofin bakom yoga
  af Simon Krohn
  190,95 kr.

  Yoga förknippas ofta med vighet, hälsa och stresshantering, men de flesta har ändå en känsla av att yoga är långt mer och djupare än så. Men vad är denna djupare nivå? Och hur kan yogaställningar och meditationsövningar vara av existentiell betydelse? Närmare något är en introduktion till de filosofiska tankar som ligger till grund för yogatraditionen. Filosofin tar utgångspunkt i människans ständiga ängslan och visar en väg till insikt och frid. Vägen leder djupt in i dig själv. Det handlar definitivt inte bara om välbefinnande och du får räkna med att din självuppfattning skakas om i grunden. Du behöver varken utöva yoga eller tro på reinkarnation för att kunna känna igen dig i tankarna. Den indiska visdomen framställs på ett sätt som kan kopplas direkt till vårt moderna västerländska liv och samtidigt är troget den ursprungliga filosofin.

 • - Filosofin bakom yoga
  af Simon Krohn
  166,95 kr.

  Yoga förknippas ofta med vighet, hälsa och stresshantering, men de flesta har ändå en känsla av att yoga är långt mer och djupare än så. Men vilken är denna djupare nivå? Och hur kan yogaställningar och meditationsövningar vara av existentiell betydelse?"Närmare något" är en introduktion till de filosofiska tankar som ligger till grund för yogatraditionen. Filosofin tar utgångspunkt i människans ständiga ängslan och visar en väg till insikt och frid. Vägen leder djupt in i dig själv. Det handlar avgjort inte bara om välbefinnande, och du får räkna med att din självuppfattning skakas i grunden. Du behöver varken utöva yoga eller tro på reinkarnation för att kunna känna igen dig i tankarna. Den indiska visdomen framställs på ett sätt som kan kopplas direkt till vårt moderna västerländska liv och samtidigt är troget den ursprungliga filosofin.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.