Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Søren Dalgaard

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - - en grundbog
    af Hans Jørgen Biede, Mikkel Harbo Bossow & Søren Dalgaard
    227,95 kr.

    Finansielle markeder og investering for private – en grundbog gør den kommende rådgiver i stand til at forklare investor om produkters indhold, afkast og risici m.v. Denne 2. udgave er revideret, opdateret og tilpasset gældende lovgivning. Bogen indledes med et kapitel, der overordnet beskriver den finansielle sektor i Danmark herunder de finansielle markeder og de finansielle institutioner. I de følgende kapitler ses der nærmere på investering i obligationer og på aktieinvesteringer, herunder den overordnede porteføljeteori. Afslutningsvis beskrives og analyseres af investeringsforeninger og investeringsforeningsbeviser, der er meget benyttet blandt private danske investorer. Bogen beskæftiger sig med de såkaldte grønne og gule produkter, fx stats- og realkreditobligationer eller aktier og investeringsforeningsbeviser. Den eneste undtagelse er såkaldte unoterede aktier, det vil sige aktier, der ikke er børsnoterede. Lærebogen er rettet mod de finansielle uddannelser, fx finansøkonom og finansbachelor.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.