Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Sophus Claussen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Sophus Claussen
  93,95 - 375,95 kr.

  Ikke for ingenting kaldes Claussen erotiker. Imidlertid skal ordet ikke forstås i den vanlige forstand. Claussens digte er ikke pikante scenerier eller dristige ritorneller, som det kendes fra Danmarks anden store lyriske erotiker, Emil Aarestrup. Det erotiske er en kvalitet og et ideal i Claussens digtning, nærmere end det er en tematik. Hans sprog gennemsyres af det sanselige, og eros knytter an til den oprindelige græske gud Eros, der var guden for skabelse, poesi og for både den jordiske og den himmelske kærlighed. For Claussen er dyrkelsen af Eros også dyrkelsen af livskraften. Endvidere bliver den erotiske situation, og de følelser der omgærder den også klangbunden for den lyriske virksomhed. Dette ses tydeligt i de to rejseromaner Antonius i Paris og Valfart, hvor episke beskrivelser af kærlighedsmødet fungerer som kontekst for de forskelligartede digte. - Sidsel Sander Mittet

 • - Chronicles of Solitude: Masterworks by Vilhelm Hammershøi
  af Naja Marie Aidt, Sophus Claussen & Kasper Monrad
  197,95 kr.

  Vilhelm Hammershøis raffinerede kunst har længe været højt værdsat blandt kunst-forskere og -kritikere. I de seneste år har kunstneren også vundet stor anerkendelse hos et bredt internationalt publikum. Denne bog præsenterer 24 udvalgte værker fra en af verdens væsentligste Hammershøi-samlinger: samlingen på Statens Museum for Kunst (SMK). De udvalgte malerier dækker hele spændvidden i Hammershøis arbejde, herunder de interiørbilleder, der gav kunstneren tilnavnet ”de stille stuers maler”. Her finder man eksempler på de fire hovedgenrer i Hammershøis værk: forenklede landskabsbilleder, mennesketomme byer, portrætter og skrabede, solbeskinnede interiører. Tilsammen giver de et intimt indblik i malerens liv og uudgrundelige kunst. Kataloget fokuserer på udstillingens 24 værker, der er udlånt fra SMK’s omfattende Hammershøi-samling og indeholder desuden et introducerende forord v. Mikkel Bogh, artikel af Kasper Monrad, digte af Naja Marie Aidt og Sophus Claussen samt 24 billedtavler i helsidetryk og en komplet, illustreret oversigt over SMK’s Hammershøi-samling. Kataloget har både dansk og engelsk tekst. The Danish painter Vilhelm Hammershøi’s exquisite art has long captivated scholars and critics, and his international popularity has grown rapidly in recent years. This book features a selection of 24 paintings from one of the most important Hammershøi-collections in the world: the collection of SMK – The National Gallery of Denmark. The paintings cover many aspects of Hammershøi’s body of work, including several of the tranquil interiors that earned him the title “de stille stuers maler” (the painter of quiet rooms). The selection is representative of Hammershøi’s four main genres: reduced landscapes, unpopulated cityscapes, portraits, and spare, sunlight infused interiors – offering an intimate look into his life and enigmatic art. This catalogue focuses on the 24 pieces from the Hammershøi-collection at SMK and includes a foreword by Mikkel Bogh, an article by Kasper Monrad, poems by Naja Marie Aidt and Sophus Claussen, 24 full paged pictures and a complete list of Hammershøi’s work in the collection of SMK. The catalogue contains both Danish and English text.

 • - Udvalgt og med forord af Ursula Andkjær Olsen og Keld Zeruneith
  af Sophus Claussen
  156,95 kr.

  100 af de bedste Sophus Claussen-digte udgivet i anledning af forfatterens 150-års fødselsdag d. 12.9.2015.Udvalgt og med forord af Ursula Andkjær Olsen og Keld Zeruneith.

 • af Sophus Claussen
  63,94 kr.

  "Henrik opholdt sig i England på sjette år, og hans moder havde i breve længe før dødsfaldet sat sin søn ind i, hvad den gamle herre var for en skælm og lurifaks. En uenighed – et rethaveri om et hundrede kroner i anledning af dampværkets flytning fra hans ejendom – havde uventet åbnet hendes øjne for mandens mangler og fuldstændig ødelagt et mangeårigt forhold af gensidig agtelse og beundring."Sophus Claussens novellesamling "Mellem to kyster" udkom i 1899 – samme år, som han slog igennem som digter med "Djævlerier". Som altid i Sophus Claussens tidlige litteratur er det kærlighed og rejser, der driver fortællingerne.Den danske digter og forfatter Sophus Claussen (1865-1931) debuterede i 1887 med digtsamlingen "Naturbørn", der vakte skandale med sine letsindige erklæringer om sex og kærlighed. Ved siden af sit virke som forfatter og digter ernærede Sophus Claussen sig som journalist blandt andet for den radikale venstreavis Horsens Folkeblad, og han var i en periode en del af det radikale miljø omkring Georg Brandes. Sophus Claussen er kendt for sin meget roste oversættelse af den engelske digter Percy Bysshe Shelleys digt "Den følsomme blomst".

 • af Sophus Claussen
  63,94 kr.

  Den ellers så begavede og kunstneriske unge pige Jenny lever et hårdt liv som arbejderske på en fabrik i slutningen af 1800-tallet. Efter fabriksejeren har forført hende, føler hun, at han samtidig har forrådt arbejdernes sag, og den unge pige skrider til drastisk handling for at tage hævn. Sophus Claussen så selv Jenny som en heltinde af typen, man finder i de gamle græske tragedier; ubøjelig, stærk og ubønhørlig.Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.Den danske digter og forfatter Sophus Claussen (1865-1931) debuterede i 1887 med digtsamlingen "Naturbørn", der vakte skandale med sine letsindige erklæringer om sex og kærlighed. Ved siden af sit virke som forfatter og digter ernærede Sophus Claussen sig som journalist blandt andet for den radikale venstreavis Horsens Folkeblad, og han var i en periode en del af det radikale miljø omkring Georg Brandes. Sophus Claussen er kendt for sin meget roste oversættelse af den engelske digter Percy Bysshe Shelleys digt "Den følsomme blomst".

 • af Sophus Claussen
  63,94 kr.

 • af Sophus Claussen
  63,94 kr.

 • - Digte
  af Sophus Claussen
  34,95 - 97,95 kr.

  "Der er en bog, jeg altid har med mig. Det er Sophus Claussens >Djævlerier

 • af Sophus Claussen
  35,95 - 43,95 kr.

  Kitty "følger et mønster, der er karakteristisk for Claussens forfatterskab i de første tiår og for halvfemsernes dekadente tematik generelt. Således er helten... splittet mellem to kvindetyper: den erotisk fristende og forførende, der indvier den utålmodige helt i den kødelige, nydelsessyge kærlighed, og den svalt distancerede og uudgrundelige, der stimulerer hans fantasi. Den første, nedværdigede, tilfredsstiller helten sin lyst med, men han lukker hende aldrig for alvor ind i sin formende livsverden. Den sidste, ophøjede, erobrer han gradvist i kraft af sine nyvundne erotiske erfaringer – for dog straks at bryde forbindelsen, så tilegnelsen bliver en anden og dybere, bundet til erindringen om forelskelsens og forventningens forjættende syner. Heltens indre synes at rumme langt rigere og sødere billeder, når den udkårne forvandles til hans sjæls veninde, end når hun er konkret til stede i tiden som et menneske, der kræver hele hans opmærksomhed. " (Dabsk Litteraturs Historie"I slutningen af "Kitty" møder hovedpersonen sin ungdomselskede Kittys veninde og spørger hende ud. Veninden svarer:"Hvis da Kitty havde været saaledes, at De kunde forstaa hende, havde De vel ikke mere brudt Dem om hende.... Jeg synes, at De maatte være taknemlig, fordi De fandt en Kvinde, som passede til Dem, en, som vilde dyrkes, som strittede imod og bestandig maatte vindes.... De var saa forelskede begge to. Men De maa jo huske paa Provinsbyen, hun levede i, og alt det, hun selv tog Hensyn til."

 • af Sophus Claussen
  29,95 - 43,95 kr.

  Sophus Claussens debutdigtsamling "Naturbørn" (1887) er fyldt til bristepunktet af glæde og vrede. Glæde over livet, kunsten og kærligheden. Claussen besynger den glade og frodige erotik. Og vrede rettet mod alt og alle, der vil sætte grænser for ungdommen, kærligheden og friheden. I "Naturbørn" tager Claussen politisk stilling så skarpt som få andre digtere har gjort det:Saa tilstaar jeg, hvis det gør nogle glade,at just ej Estrup passer i mit Kram.Jeg siger ikke, at jeg hader ham;ti, kæreste, en dansk kan ikke hade.Han er mig blot imod - saa ret imod,den Ordenens forretningsstive Ridder,der sidder som en Skranke for hver Fod,som vilde frem, for alt, hvad jeg forstod,for det, som ejer Livstrang, Ungdom, Blod,- og Gud maa vide, af hvad Grund han sidder.Et Mandfolk uden Dyder eller Laster,en Statsmand løs og ledig i sin Vandel,ved store Spillere og smaa FantasterChef for en patriotisk Hørkramhandel.En Middelmaadighed, tilfældig kaldet,der storhedsblind nu tror sig ét med Staten,mens haabende paa Gud, med Hjælp fra Satanhan staar paa Grænsen imod Syndefaldet- en selvgjort Verdens-Frelser i den flade Stil,der er saa dum at tro paa sit Tirade-Smil.

 • af Sophus Claussen
  43,95 - 58,95 kr.

  Sophus Claussens eneste større roman, ""Byen" var tænkt som en trilogi, men kun første bind - med undertitlen "Junker Firkløver" udkom i 1900.I romanen behandler Claussen endnu en gang sin store ungdomsforelskelse og den hævede forlovelse - et tema han vendte tilbage til i alle sine prosaværker. Kærligheden endte ulykkelig, men så alligevel ikke... for det var den, der gjorde ham til digter.

 • af Sophus Claussen
  29,95 - 43,95 kr.

  I 1892 tog Sophus Claussen til Paris. Her stiftede han bekendtskab med den symbolistiske kreds omkring Paul Verlaine, som blev en stor inspiration. Oplevelserne i Paris blev poetiseret i en række rejseskildringer, der blev sendt hjem til Politiken, og som senere resulterede i den ’impressionistisk flimrende’ rejseroman Antonius i Paris (1896). (Litteratursiden)

 • af Sophus Claussen
  29,95 - 35,95 kr.

  "Pilefløjter" er en af Sophus Claussens betydeligste digtsamlinger. Her finder man digtet "Rejseminder": Og det var paa Skanderborg Station,der blev mine Tanker forfløjne.Jeg saa en nydelig ung Personmed nøddebrune Øjne.

 • - Digte
  af Sophus Claussen
  216,95 kr.

 • af Sophus Claussen
  63,94 kr.

  "Det er ikke godt at skulle begynde med en løgn. Og det, hvormed denne italienske rejse må begynde, er en kronløgn – en løgn så grundig, at jeg ved en ung mand, som endnu blusser af skam over den og tit og ofte ønsker, at hans strube havde lukket sig for evig, efter han første gang havde udtalt denne løgn.""Valfart" er Sophus Claussens rejseroman om den unge Silvio, der forlader sin strenge, jordbundne pige i Paris for at drage til den evige stad, Rom, hvor han vil lede efter trøst og inspiration. "Valfart" er et hovedværk i Sophus Claussens forfatterskab og rummer mange selvbiografiske elementer fra forfatterens egen tid i Italien.Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.Den danske digter og forfatter Sophus Claussen (1865-1931) debuterede i 1887 med digtsamlingen "Naturbørn", der vakte skandale med sine letsindige erklæringer om sex og kærlighed. Ved siden af sit virke som forfatter og digter ernærede Sophus Claussen sig som journalist blandt andet for den radikale venstreavis Horsens Folkeblad, og han var i en periode en del af det radikale miljø omkring Georg Brandes. Sophus Claussen er kendt for sin meget roste oversættelse af den engelske digter Percy Bysshe Shelleys digt "Den følsomme blomst".

 • af Sophus Claussen
  63,94 kr.

  Kitty er navnet på Sophus Claussens livsdyrkende digters elskede, hvis kærlighed han hele tiden forsøger at vinde blot for at trække sig fra hende, når målet kommer for nært. Han er splittet mellem kærligheden til arbejderpigen Kitty og sin stærke erotiske tiltrækning af en anden kvinde. Efterhånden rejses spørgsmålet, om helten i virkeligheden foretrækker at beholde Kitty som en uopnåelig tilbedt sjæleveninde frem for en begæret kvinde af kød og blod?Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.Den danske digter og forfatter Sophus Claussen (1865-1931) debuterede i 1887 med digtsamlingen "Naturbørn", der vakte skandale med sine letsindige erklæringer om sex og kærlighed. Ved siden af sit virke som forfatter og digter ernærede Sophus Claussen sig som journalist blandt andet for den radikale venstreavis Horsens Folkeblad, og han var i en periode en del af det radikale miljø omkring Georg Brandes. Sophus Claussen er kendt for sin meget roste oversættelse af den engelske digter Percy Bysshe Shelleys digt "Den følsomme blomst".

 • af Sophus Claussen
  63,94 kr.

  I "Løvetandsfnug" har Sophus Claussen samlet en perlerække af prosastykker. Fragmenterede erindringer om årene i Rom og Paris i tidens legendariske kunstnerkolonier, rejseoplevelser og overvejelser om lyrikkens væsen danner en smuk og forunderlig mosaik, som giver et spændende og nuanceret billede af en af Danmarks største digtere.Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.Den danske digter og forfatter Sophus Claussen (1865-1931) debuterede i 1887 med digtsamlingen "Naturbørn", der vakte skandale med sine letsindige erklæringer om sex og kærlighed. Ved siden af sit virke som forfatter og digter ernærede Sophus Claussen sig som journalist blandt andet for den radikale venstreavis Horsens Folkeblad, og han var i en periode en del af det radikale miljø omkring Georg Brandes. Sophus Claussen er kendt for sin meget roste oversættelse af den engelske digter Percy Bysshe Shelleys digt "Den følsomme blomst".

 • af Sophus Claussen
  63,94 kr.

  Den unge polytekniker Vilhelm forlader sit hjem i byen og sine københavnske venner. Han tager toget ud i den mørke provins. Den ene bondeby efter den anden buldrer han igennem for at nå til sin fødeby. Undervejs farer erindringer om hans liv før storbyen gennem hans hoved – særligt om de unge piger, som han dengang var så kejtet over for, og som han i dag ikke ville ofre et blik. Hvem skulle tro, at han skulle ende som ingeniør med egen opfindelse på verdensudstillingen?Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.Den danske digter og forfatter Sophus Claussen (1865-1931) debuterede i 1887 med digtsamlingen "Naturbørn", der vakte skandale med sine letsindige erklæringer om sex og kærlighed. Ved siden af sit virke som forfatter og digter ernærede Sophus Claussen sig som journalist blandt andet for den radikale venstreavis Horsens Folkeblad, og han var i en periode en del af det radikale miljø omkring Georg Brandes. Sophus Claussen er kendt for sin meget roste oversættelse af den engelske digter Percy Bysshe Shelleys digt "Den følsomme blomst".

 • af Sophus Claussen
  63,94 kr.

  I Sophus Claussens rejseskildring "Antonius i Paris" blandes den store digters smukke lyrik med impressionistisk brevfortælling. Romanen er baseret på Sophus Claussens oplevelser fra hans ophold i Paris i 1890‘erne, hvor han blev en del af den symbolistiske kreds omkring Paul Verlaine.Den danske digter og forfatter Sophus Claussen (1865-1931) debuterede i 1887 med digtsamlingen "Naturbørn", der vakte skandale med sine letsindige erklæringer om sex og kærlighed. Ved siden af sit virke som forfatter og digter ernærede Sophus Claussen sig som journalist blandt andet for den radikale venstreavis Horsens Folkeblad, og han var i en periode en del af det radikale miljø omkring Georg Brandes. Sophus Claussen er kendt for sin meget roste oversættelse af den engelske digter Percy Bysshe Shelleys digt "Den følsomme blomst".

 • af Sophus Claussen
  63,94 kr.

  "Fortællingen om rosen" er Sophus Claussens erindringsroman om hans første ophold i Paris i 1890‘erne. Han begyndte at skrive romanen allerede i 1894, men fik den først færdiggjort i 1927 efter hans ægteskab var faldet fra hinanden. Bogen kredser netop om den svære forelskelse, der spillede så stor en rolle i den store digters liv og forfatterskab.Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.Den danske digter og forfatter Sophus Claussen (1865-1931) debuterede i 1887 med digtsamlingen "Naturbørn", der vakte skandale med sine letsindige erklæringer om sex og kærlighed. Ved siden af sit virke som forfatter og digter ernærede Sophus Claussen sig som journalist blandt andet for den radikale venstreavis Horsens Folkeblad, og han var i en periode en del af det radikale miljø omkring Georg Brandes. Sophus Claussen er kendt for sin meget roste oversættelse af den engelske digter Percy Bysshe Shelleys digt "Den følsomme blomst".

 • af Sophus Claussen
  43,94 kr.

  I Sophus Claussens digtsamling Fabler fra 1917 findes digte om hans situation under krigen. Verdenskrigen påvirkede Sophus Claussen og afspejles i samlingens digte, der er skrevet i perioden før og under krigen.

 • af Sophus Claussen
  43,95 kr.

  "Fortællingen om Rosen" kan betragtes som en pendant til Claussens rejseskildringer, "Antonius i Paris". Bogen handler om Claussens ophold i Paris som ung mand og om den besværlige forelskelse. Sophus Claussen begyndte at skrive på bogen i 1894, men fik den først skrevet færdig i 1927. efter at han var blevet separeret.

 • af Sophus Claussen
  43,95 kr.

  "Løvetandsfnug" er en samling prosastykker af Sophus Claussen. Her er erindringsglimt fra bardommen og ungdommen, blandt andet om tiden som journalist i Horsens, overvejelser om lyrik og forskellige forfattere og rejseindtryk fra Sydeuropa. I "Løvetandsfnug" kommer læseren helt ind i værkstedet hos en af de største lyrikere, vi har haft.

 • af Sophus Claussen
  43,95 kr.

  "Forårstaler" er en broget samling prosastykker - først og fremmest erindringer fra barndommen på Lolland og overvejelser om hvad litteratur og malerkunst er og skal være.

 • af Sophus Claussen
  43,95 kr.

  Novellesamlingen "Mellem to kyster" udkom samme år som Sophus Claussen havde sit afgørende gennembrud som lyriker med "Djævlerier" - 1899. Rejser og kærlighed spiller som altid i Claussens ungdomsår en vigtig rolle i disse fortællinger.

 • af Sophus Claussen
  43,95 kr.

  Sophus Claussens næstsidste digtsamling, Titania holdt bryllup, indeholder et skuespil og elleve digte. Endnu som 62-årig kredsede Sophus Claussen om sin ungdomsforelskelse, der livet igennem optog ham. Som han selv siger her:Ak, den unge Svæven, ak, den lange Favnenaf den korte Drøm om evigvarig Lykke,ak, den sære Sværmen, Kyssen, Savnen! Skal dens Fryd og Sorger fylde hele Livet,elskes, æres, til den helt udtømmes,og er ingen Skaben mere givet?

 • af Sophus Claussen
  43,95 kr.

  Digteren skaber en lyrisk korrespondance mellem jordens indre kræfter og digterens indre kræfter i et formende greb, hvor det kvindelige og mandlige med centrifugal kraft slynges sammen i poesien. Det sker i de år til akkompagnement af 1. Verdenskrigs kanontorden og ødelæggende smerte, som digteren skaber en kongenial poetisk praksis til i Fabler. I samlingens to kernedigte, de mægtige „Mennesket og Digteren“ og „Digteren og Daarskaben“, beskriver Claussen kunstnerens dilemma og sætter et skel mellem mennesket og den poesi, han fostrer. Hvor mennesket apokalyptisk forliser „korsfæstet paa den nøgne Vinduspost“, genopstår digteren triumferende med de finale og i alle henseender udødelige ord: „Jeg har alt, hvad jeg behøver. / Jeg er død, men om mit Spor svæver Livets Skaberord“. Den vældige patos forlænges ind i „Digteren og Daarskaben“, hvor digter-jeget ikke sætter skel, men i stedet ophæver det. Han definerer poesien som nabo til vanviddet og påkalder sig både den hellige Frans af Assisi og tidsfilosoffen Nietzsche som vidner på, at den heroiske lidelse er både skabende og ødelæggende.(Dansk Litteraturs Historie)

 • af Sophus Claussen
  43,95 kr.

  Digterjeget hos Claussen bærer billedet af kvinden ind i sjælen, hvor hun forvandler sig i en oversanselig form som muse og helligdom. Frem for at forbrændes og fortæres, forklares jeget ved dette afkald og kan i digtet „Trøst“ fra Djævlerier besværgende vise forførersken fra sig:Blev dit Blik den lille Glød,Kvinde – hvoraf jeg forbrænder,raader du dog ikke Liv og Død.Jeg er hellig og i Gudens Hænder.Digterjeget er godt klar over, at den erotiske passion ikke kommer til at brænde med samme lidenskabelige vanvid som tidligere. At forvandle erotik til Eros er ensbetydende med afsvaling. Det bliver en ny tid med „Drifter som Straaild og Troskab som Favnebrænde“, som det bittert ironisk hedder i „Il letto“ i Djævlerier. Afrodite fra samme digtsamling kommer ikke mere til at dampe, når digteren, i stedet for sin sanselighed, fylder hendes smukke hår med „Visdomsugler“ og transformerer sin sansning fra krop til ånd.(Dansk Litteraturs Historie)

 • af Sophus Claussen
  43,95 kr.

  Det er karakteristisk, at Unge Bander i lighed med Claussens berømte digt „Rejseminder“, optrykt i Pilefløjter (1899), slutter med en afsked på en banegård, hvor helten har togets rude mellem sig og sit hjertes udkårne. Der er et skel imellem dem, der fordrer afsked som mellem en munk og en nonne, som det hedder i romanens epilog af breve. Helten er i sine længslers sluttede klostercelle, mens den elskede forsvinder bag kulrøgen og efterlades med tegn på det ungdommens nødvendige brud, som Skanderborg station bliver sindbillede på i „Rejseminder“.I Unge Bander hedder det om helten, at han må bære sin største og stolteste drøm hel ud af den provinsby, hvori den har været ved at gå under, for han havde jo dog ikke boet der „for at bortslænge sig selv og sin Tid, men for at oplede et Liv, hvormed hans Hjærte var fortroligt – som en Musling, der forsøger at danne sin Perle“. Det liv, helten og hans alter ego Claussen skal oplede og med hjertets renhed gøre til ét, ligger således uden for romanens provinsielle, ungdommelige ramme og har en langsom, tålmodig vækst som forudsætning. En vækst, der er at ligne med perlens i muslingen, der får lagt lag på lag af køligt (d)ulmen-de lidenskab over den inderste smertelige anfægtelse. Billedet gentager Claussen i digtet „Søstad“, optrykt i Danske Vers (1912), hvor den sølvgrå perle i hans hjertes musling er fremelsket i kraft af den digteriske muse. Hvis sorgen skal slukkes og perlen findes, skal han have musen udenfor med ind i sig, så hun ikke efterlades på perronen, men rejser med i ham som sjæl i sjæl.(Dansk Litteraturs Historie)

 • af Sophus Claussen
  43,95 kr.

  I Valfarts pilgrimsfærd bevæger hovedpersonen sig fra metropolens mørke og op i lyset og dermed ind i den passionerede kunstneriske renfærdighed, der lægges op til i Antonius i Paris. Den unge ingeniør og violinist Silvio gennemlyses af Italiens varme sol og musens lutrende forsyn. Bruddet og afskeden, der er kendemærker i forfatterskabets lutring og selvstændiggørelse af Eros, effektueres med rejsen til Italien, hvor han kvitter sine sværmeriske livsløgne i skikkelse af den uopnåeligt skønne Célimène til fordel for den livsglade og ligefremme Clara, der med sin uselviske kærlighed sætter ham fri til at erobre sig selv og sit poetiske talent. I digtet „Ekbátana“ frasiger jeget sig begærets utålmodighed og sanselige opfyldelse til fordel for drømmen om det:Men Rosen, det dyreste, Verden har drømt,al Livets Vellyst – hvad var den da?Et Tegn kun, en Blomst, som blev givet paa Skrømtved en kongelig Fest i Ekbátana.Da blev jeg taalmodig og stolt. Jeg har drømten dybere Lykke, end nogen har tømt.Lad Syndflodens Vande mig bære herfra– jeg har levet en Dag i Ekbátana.Det bliver fremover alene erindringen om den sanselige hengivelses lystne illusionsverden, der driver digteren frem som inspirationens motor, ikke den konkrete tilfredsstillelse af begæret. Silvio vil som ingeniør til at bygge broer, der i romanens slutning sindbilledligt udlægges som broer mellem menneske og natur, jord og himmel, mellem sanseligt begær og lutret, skabende og skønhedsgivende Eros. Silvio identificerer sig med Homers helt Odysseus, der modstår alle fristelser og omsider kommer hjem i kraft af sin snilde, sin stolthed og sin vilje. Med hellenistisk etos konstaterer Silvio, at „den heroiske Tid er oprunden“, helten er som nyfødt, udfriet af det sene 1800-tals tvivl, nerveliv og spleen, genfødt til en heroisk tid og en heroisk bevidsthed i 1900-tallet. Han er blevet et helt menneske med en „Vilje villig til alt stort“. Hans heroisme er identisk med selvopofrelse, hvor poesien bliver livets mål og mening.(Dansk Litteraturs Historie)

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.