Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Susan M. Johnson

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier
  af Susan M. Johnson
  246,95 - 311,95 kr.

  På baggrund af den nyeste forskning i voksnes tilknytningsmønstre argumenterer Susan M. Johnson i denne bog for, at psykoterapi er mest effektiv, når den fokuserer på emotionelle forbindelsers helbredende kraft. Johnson, der er en af verdens mest anerkendte parterapeuter og den primære udvikler af emotionsfokuseret terapi (EFT), giver os hermed et nytænkende landkort over den kliniske praksis, der viser vejen frem i arbejdet med enkeltpersoner, par og familier. Johnson beskriver, hvordan kombinationen af EFT og tilknytningsteori kan tilbyde velunderbyggede interventionsteknikker til behandling af angst, depression og problematiske forhold. Hver modalitet (enkeltperson, par- og familieterapi) dækkes i kapitel-par, der henholdsvis introducerer nøglebegreber og præsenterer dybdegående case-eksempler. Transskriptioner af sessioner fremhæver fra et tilknytningsperspektiv det, der foregår i terapien, fra øjeblik til øjeblik. Sidst i kapitlerne findes øvelser og refleksionsspørgsmål. Ved at betragte intime relationer og den terapeutiske relation som danse, viser Johnson, hvordan de centrale træk ved EFT ser ud, og hvorledes en dygtig terapeut sekvenserer og pacer interventioner. Bogen afdækker, hvordan tilknytningsbaseret terapi ikke bare sigter efter at løse klienters problemer, men også at redefinere deres selvbillede og vanlige måder at møde andre på. Målgruppe Med en kombination af empirisk stringens og klinisk visdom kan denne grundbog vejlede og inspirere kliniske psykologer, par- og familieterapeuter og -rådgivere, socialarbejdere, psykiatrisygeplejersker og psykiatere såvel som studerende med interesse i psykoterapi. ”En letforståelig bog om psykoterapi, der vil være anvendelig for studerende såvel som erfarne terapeuter. Med afsæt i pionerer som John Bowlby, Carl Rogers og Harry Stack Sullivan samt i betydningsfuld empirisk forskning i emotionelle og interpersonelle fænomener har Johnson skrevet et fremragende værk, der vil have stor værdi for vores fag mange år frem.” – Irvin Yalom, professor emeritus i psykiatri, Stanford University ”Med kombinationen af Johnssons store viden om tilknytningsteori og -forskning, hendes forskningsbaserede tilgang til terapi og hendes mange års erfaring med klinisk terapi og undervisning formår hun at skildre, hvordan man bedst begrebsliggør og gennemfører succesfuld livsændrende terapi med enkeltpersoner, par og familier.” – Philip R. Shaver, professor emeritus i psykologi, University of California Susan M. Johnson er en af verdens mest anerkendte parterapeuter. Hun er klinisk psykolog og professor emerita. Har skrevet flere fagbøger om parterapi og underviser og vejleder i emotionsfokuseret parterapi (EFT) i hele verden. EFT har vundet stort indpas på verdensplan, den har opnået en forbløffende succesrate på 75 % med resultater, der er langvarige, og den er kåret som den mest succesfulde parterapiform af New York Times.

 • - Creating Connection
  af Susan M. Johnson
  390,95 - 1.467,95 kr.

 • - The Workbook
  af Susan M. Johnson, Alison Lee, Brent Bradley, mfl.
  488,95 - 2.079,95 kr.

 • - Cultivating Fitness and Growth in Every Client
  af Susan M. Johnson & T. Leanne Campbell
  339,95 - 1.467,95 kr.

 • - At skabe velvære og vækst hos alle klienter
  af Susan M. Johnson & T. Leanne Campbell
  313,95 kr.

  Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi (EFIT) er skrevet af den førende kapacitet inden for Emotionsfokuseret Terapi (EFT), Susan M. Johnson, og hendes kollega T. Leanne Campbell. De overfører her de centrale interventioner i EFT til arbejdet med individuelle klienter og giver dermed både et overblik over og en guide til behandling af klienter, der lider af depression, angst og traumatisk stress. Bogen indledes med et resumé af teorien og videnskaben om tilknytning – det teoretiske grundlag for denne model – og den oplevelsesorienterede tilgang til forandring i psykoterapien. Herefter redegøres der for de tre EFIT-stadier, makrointerventioner såsom EFIT-Tangoen og forskellige mikrointerventioner ved hjælp af kliniske øvelser, caseeksempler og transskriptioner af dialoger for at vise, hvordan denne model fungerer i praksis med enkeltklienter. Alle EFIT-interventioner, -teknikker og -forandringsprocesser er beskrevet i et lettilgængeligt og praktisk format, som kan hjælpe terapeuten med at gøre brug af de målrettede og empirisk underbyggede interventioner, der ikke blot kan mildne symptomer på ubehag, men også forstærke klientens emotionelle balance, handlekraft og selvfornemmelse.

 • - Emotionally Focused Therapy (EFT) with Individuals, Couples, and Families
  af Susan M. Johnson
  349,95 kr.

  Drawing on cutting-edge research on adult attachment--and providing an innovative roadmap for clinical practice--Susan M. Johnson argues that psychotherapy is most effective when it focuses on the healing power of emotional connection. The primary developer of emotionally focused therapy (EFT) for couples, Johnson now extends her attachment-based approach to individuals and families. The volume shows how EFT aligns perfectly with attachment theory as it provides proven techniques for treating anxiety, depression, and relationship problems. Each modality (individual, couple, and family therapy) is covered in paired chapters that respectively introduce key concepts and present an in-depth case example. Special features include instructive end-of-chapter exercises and reflection questions.

 • - Perspectives On Emotion In Marital Therapy
  af Susan M. Johnson & Leslie S. Greenberg
  525,95 - 721,95 kr.

  Examines the role of affective processes in intimate relationships from the perspectives of various psychotherapeutic traditions. Uses case examples to demonstrate how therapists can address emotion in cognitive-behavioral, systemic, humanistic, experiential, and dynamic ego-analytic approaches. Di

 • - Strengthening Attachment Bonds
  af Susan M. Johnson
  354,95 kr.

  This book provides a theoretical framework and a practical model of intervention for distressed couples whose relationships are affected by the echoes of trauma. Combining attachment theory, trauma research, and emotionally focused therapeutic techniques, Susan M. Johnson guides the clinician in modifying the interactional patterns that maintain traumatic stress and fostering positive, healing relationships among survivors and their partners. In-depth case material brings to life the process of assessment and treatment with couples coping with the impact of different kinds of trauma, including childhood abuse, serious illness, and combat experiences. The concluding chapter features valuable advice on therapist self-care.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.