Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Svend Hylleberg

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Empiri, teori og etik
  af Svend Hylleberg
  317,95 kr.

  "Videnskabelige metoder i økonomi" har som formål at udfordre økonomistuderendes idéer om videnskab. Med udgangspunkt i de emner, en økonomistuderende typisk er blevet præsenteret for i fx mikro- og makroteori, diskuteres og kritiseres de metoder og videnskabeligeantagelser, som ligger til grund for de fag. Hermed introduceres læseren til en bredere forståelse af økonomi som et levende videnskabeligt område.Svend Hylleberg, dr.oecon., er professor emeritus i økonomi ved AarhusUniversitet.

 • - Empiri, teori og etik
  af Svend Hylleberg
  267,95 kr.

  Bogen "Videnskabelige metoder i økonomi" er skrevet som et svarpå flere udfordringer. Den første udfordring skyldes, at økonomiundervisningeni lighed med andre studier ved de danske universiteterog højere læreanstalter i meget høj grad er blevet disciplinorienteret,således at der undervises i mikroteori i et kursus,i makroteori i et andet kursus, i finansiering i et tredje kursus, iledelse i et fjerde kursus, i statistik og økonometri i et femte kursusosv. Herved er opnåelse af det samlede overblik overladt til destuderende evt. i forbindelse med deres specialeskrivning.Den anden udfordring skyldes også delvis disciplinorienteringen,men også det forhold, at undervisningen i de enkelte disciplinerofte koncentreres om de centrale emner og i mindre grad omde svagheder, analyserne af disse emner har. Opfattelsen er, at kritikkenog tvivlen kan komme senere.Den tredje udfordring er, at der blandt mange, herunder flereuddannelsespolitikere og universitetsfolk, er den opfattelse, at manskal tilbage til noget som ligner tidligere tiders Filosofikum, hvoralle universitetsstuderende blev tvunget til at bestå et 2 semesterskursus udbudt af de filosofiske institutter. Man glemmer blot, atdette kursus af langt hovedparten af de studerende dengang blevbetragtet som spild af tid. Det var et kursus, som man skulle bestå,og det gjorde man så, hvorefter det hele var glemt og i hvert faldikke brugt, når kurset var bestået.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.