Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering
Thomas Harder

Bøger af Thomas Harder

Thomas Harder debuterede som forfatter i 1987 med skolebogen Blod, magt og penge, som voksede ud af hans universitetsspeciale om den sicilianske og syditalienske mafia. To år efter udgav han sammen med sin tidligere skolekammerat, arkitekten Hans Scheving, en guidebog om Rom, som blev så venligt modtaget, at den siden er blevet genudgivet i forskellige skikkelser. I 1990 vendte Harder tilbage til mafiaen med Mafiaens mænd (som også blev genudgivet i 2003). Siden har han udgivet en snes bøger, mest om italiensk historie, samfund, kultur, byer, landskaber og mad, men også om London, sprog, oversættelse og sprogpolitik samt biografier om danskere, der deltog i Anden Verdenskrig.

Da Thomas Harder skrev De uønskede - De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949, kom han til at skrive nogle kapitler om forskellige sidehistorier, som strengt taget ikke handlede om de tyske flygtninge, der var bogens emne. Da bogens omfang begyndte at stå klart for redaktøren og forfatteren, blev det bestemt at lade disse kapitler udgå.Harder bryder sig ikke om at lade arbejde gå til spilde, så efterhånden som han får tid til at gøre overskydende tekster klar, har han gjort dem tilgængelige på hans egen hjemmeside. De handler om minerydningen ved den jyske vestkyst i 1945, minestrygningen i danske farvande, prammen i Klintholm og sænkningen af Cap Arcona i Neustadt-bugten, Tyske piloter på flugt i maj 1945 samt de russiske, franske m.fl. krigsfanger, der drev i land ved Påø på Langeland om bord i en flydedok.

Harder har desuden bidraget til Den Store Danske Encyklopædi, et stort antal antologier, fx Håndbog i høflighed - kulturelle koder i 11 EU-lande (red. Ulla Gjedde Palmgren, Multivers, 2008) og Antiterrorismens idehistorie, Stater og vold i 500 år, (red. Morten Brænder & Mikkel Thorup, Århus Universitetsforlag, 2007).

Show more
Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (2)
 • (8)
 • (2)
 • (1)
 • (9)
 • (1)
Type
 • (10)
 • (9)
 • (4)
Format
 • (9)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
Sprog
 • (16)
 • (1)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949
  af Thomas Harder
  116,95 - 310,95 kr.

  Fra februar 1945 til Danmarks befrielse kom der omkring 250.000 tyske flygtninge til landet. De fleste kom med skib fra de østlige dele af Tyskland. Det var kvinder, børn og ældre mænd – mange var i en frygtelig forfatning, og dødstallet var højt. Danskerne ønskede ikke at hjælpe de slagne fjender. Den tyske besættelsesmagt måtte tage sig af dem.Samme dag Danmark blev frit, ændrede situationen sig drastisk. Nu var de danske myndigheder tvunget til at tage sig af flygtningene, som var nødtørftigt indkvarteret i skoler, sportshaller, kollegier, forsamlingshuse og hoteller over hele landet. Danskerne ville af med dem. Jo før desto bedre. I sensommeren 1945 blev det klart, at de mange flygtninge ikke kunne sendes til Tyskland foreløbig. Herefter begyndte det kolossale og ømtålelige arbejde med at skabe rammer om flygtningenes liv og ophold i Danmark. På ubestemt tid.Samtidig begyndte bestræbelserne på at få briterne, amerikanerne, russerne og franskmændene til at mod ­ tage flygtninge i deres besættelseszoner. Men i Tyskland herskede der kaos med millioner af flygtninge og med enorm bolignød, sult og arbejdsløshed. I november 1946 kunne de første flygtninge forlade Danmark. De sidste først i februar 1949.DE UØNSKEDE fortæller for første gang hele historien. Fra Tysklands militære sammenbrud og den kaotiske masseflugt fra østområderne og den fremrykkende Røde Hær over modtagelsen og opholdet i Danmark til flygtningenes vanskelige tilbagevenden til efterkrigstidens Tyskland.

 • af Thomas Harder
  277,95 kr.

  Et stort værk, der giver overblik og bred viden om besættelsestiden og kan skabe interesse for perioden hos nye generationer.Besættelsen er den mest dramatiske periode i danmarkshistorien, og alle danskere blev påvirket af begivenhederne. Nogle mistede livet i modstandskampen. Nogle valgte at kæmpe på tysk side. De fleste skulle få dagligdagen til at fungere – med vareknaphed, mørklægning og arbejdsløshed. Andre udnyttede det marked, krigen skabte, til at tjene gode – men tvivlsomme – penge. Thomas Harder fortæller om perioden i et stort forord, kapitelindledninger og grundige billedtekster."Besættelsen i billeder" rummer over 500 fotos og plakater – dels de kendte, ikoniske billeder, dels en række fotos, som er mindre kendte, og en del, der ikke tidligere er offentliggjort.Thomas Harder (f. 1959) er en dansk forfatter, journalist og oversætter. Han har arbejdet som journalist og anmelder ved Weekendavisen og Politiken og har desuden oversat en række italienske klassikere til dansk. Gennem sin karriere har han modtaget en lang række priser for både sit journalistiske og litterære arbejde, og i perioden 1996-2000 sad han som formand i Litteraturrådet.

 • - 9. april 1940 - 9. april 1945
  af Thomas Harder
  231,95 kr.

  Anders Lassen var meget ung, da hans krig begyndte den 9. april 1940, og stadig ung, da han faldt i kamp nøjagtigt fem år senere. Han blev voksen i løbet af krigen, og han fandt i krigen et rum, hvor han kunne udfolde sine særlige evner. Anders Lassen var et stærkt patriotisk menneske, som kæmpede for sit land, og som længe følte sig meget ene om at gøre det, men han kæmpede også, fordi han i krigen kunne opnå den anerkendelse, som han havde behov for. Han ønskede sig ansvar og handlefrihed og vanskelige opgaver, som han kunne løse selvstændigt og ærefuldt. Han brød sig ikke meget om livet på søen, men elskede »den følelse at alene have Ansvaret – naar man zigzager i en Konwoy – og føler Skibet lystrer en og kan faa Lov at styre hende saa haardt man vil […] og Skipperen […] overhovedet ikke tager Hensyn til en, men lader en Passe sit job fuldstændigt.« Han havde heller ikke lyst til at være soldat, men blev det, da det var det eneste rigtige for ham at gøre.Anders Lassen blev tre gange dekoreret med Military Cross, der gives for tapper og fremragende indsats i kamp, og efter sin død blev han tildelt Storbritanniens højeste tapperhedsdekoration, Victoriakorset. Anders Lassens mod og offervilje og hans styrke og militære færdigheder var legendariske, og han er efterhånden blevet en næsten mytisk skikkelse. Men Anders Lassen var et menneske af kød og blod, der ligesom alle andre var præget af sin familie og barndom og af de mennesker, han mødte i de karakterdannende år, og som, selv om han i mange henseender befandt sig godt i krigen, også blev slidt af den. Han var en historisk person, hvis færden, handlinger og udvikling til en vis grad lader sig rekonstruere på grundlag af hans egne efterladte dagbøger og breve, andres skildringer af ham og en mangfoldighed af officielle dokumenter – fra karakterbøgerne fra hans tid på Herlufsholm over en nigeriansk våbentilladelse til de beretninger om hans sidste kamp, der ledsagede hans overordnedes indstilling af ham til Victoriakorset. Denne bog er et forsøg på en sådan rekonstruktion. Den er desuden et forsøg på at sætte Anders Lassens liv og militære indsats ind i en større historisk sammenhæng – deraf titlen Anders Lassens krig. Anders Lassen kæmpede hele tiden i udkanten af Anden Verdenskrig, og hvis en skildring af, hvad han foretog sig, skal give mening ud over det elementært spændende og heroiske, må man også interessere sig for, hvordan hans personlige krig hang sammen med »den store krig«.Anders Lassens krig er derfor anlagt i flere spor. Der krydsklippes bogen igennem mellem historien om Anders Lassen og skildringer af de politiske, strategiske, propagandistiske, efterretningsmæssige, militærtekniske og andre forhold, der var bestemmende for, hvor og hvordan Anders Lassen og hans kammerater i specialstyrkerne skulle sættes ind. Ambitionen med Anders Lassens krig er således også at kaste lidt lys ind i nogle hjørner af krigen, som man ellers kun sjældent hører om, og sjældent hører om i sammenhæng og detaljer.Harder har bestræbt sig på at komme så tæt på Anders Lassen, som kilderne tillader det, men der er stadig meget, Harder ikke véd om ham og hans krig. Harder har ikke forsøgt at fylde disse huller ved at digte, og i de tilfælde, hvor han gisner eller giver udtryk for formodninger eller opstiller hypoteser, gør han udtrykkeligt opmærksom på det.Siden september 2010 er denne bog udkommet i fire forskellige udgaver og i adskillige oplag. Hver gang er den blevet en lille smule bedre, enten fordi forfatteren selv har skaffet sig ny viden, eller fordi læsere har været så venlige at gøre ham opmærksom på fejl og misforståelser eller har forsynet mig med materiale og detaljer, som han ikke kendte til. I hver ny udgave har Harder bestræbt sig på i stadig højere grad at forankre historien om Lassen og SBS i samtidige kilder og øjenvidneskildringer fremfor i senere fremstillinger. I tredje udgave var kapitlerne om befrielsen af Thessaloniki og om SENFORCE således helt nyskrevne på grundlag af britiske arkivalier. Også i denne udgave er der kommet nye kilder til: et brev fra Lassen til en britisk kammerat, dagbogsnotater skrevet af Lassens venner, tysk og britisk arkivmateriale trykte og upublicerede memoirer m.m. (De tyske dokumenter har bl.a. godtgjort, at Alimnia-patruljen faktisk, i modsætning til, hvad Harder mente at vide, da han forberedte tredje udgave, blev røbet af en spion; det har dog ikke været muligt at opklare, om spionen virkelig var den person, som Lassen måske var med til at dræbe, da SBS hævnede sine tab).

 • af Thomas Harder
  118,95 - 153,95 kr.

  KRYSSING er historien om den danske officer C.P. Kryssing – den første chef for Frikorps Danmark, som senere blev generalmajor i SS. Det er historien om et menneske, hvis udgangspunkt ikke var væsentligt anderledes end mange andre danske officerers, men hvis ærekærhed, stejle sind og politiske og moralske blindhed gjorde ham til medskyldig i det Tredje Riges forbrydelser. Biografien bygger på materiale fra danske, tyske, britiske og amerikanske arkiver. Ved hjælp af Kryssings tusinder af breve og private notater skildrer Thomas Harder hans udvikling fra ung løjtnant før Første Verdenskrig over 1930’ernes radikalisering til den bitterhed over kapitulationen den 9. april 1940, som fik ham til at træffe det paradoksale valg: at gå i besættelsesmagtens tjeneste. THOMAS HARDER, (f. 1959), cand.mag. i italiensk og historie, litterær oversætter og forfatter til en lang række bøger om oversætteri, Italien og Anden Verdenskrig.

 • af Thomas Harder
  95,95 kr.

  Første biografi om den danske officer C.P. Kryssing, der var den første chef for Frikorps Danmark, og senere generalmajor i SS. Skrevet af THOMAS HARDER, forfatter til bl.a. "Anders Lassens krig".Den danske officer C.P. Kryssing (1891-1976) var chef for Frikorps Danmark fra korpsets oprettelse i juli 1941, indtil han i februar 1942 blev afskediget efter en dramatisk konflikt med ledelsen af Waffen-SS. Kryssing var stærkt højreorienteret og rabiat antikommunist, men han var ikke nazist og insisterede på, at Frikorps Danmark skulle være en selvstændig dansk og upolitisk styrke. Hans afløser blev nazisten C.F. von Schalburg.Efter fyringen var Kryssing for stolt og stædig og for opsat på at bekæmpe kommunismen til at vende tilbage til den danske hær. Han blev i Waffen-SS, hvor han som eneste dansker, og en af ganske få ikke-tyskere, avancerede til at blive generalmajor. Hans to sønner blev dræbt på Østfronten, og hans hustru blev invalid som følge af et luftangreb mod det Waffen-SS-lazaret, hvor hun tjente som frivillig sygeplejerske.Thomas Harders biografi om Kryssing bygger på materiale fra danske, tyske, britiske og amerikanske arkiver. Ved hjælp af Kryssings tusinder af breve og private notater skildrer Thomas Harder hans udvikling fra ung løjtnant før Første Verdenskrig over 1930’ernes radikalisering til den bitterhed over kapitulationen den 9. april 1940, som fik ham til at træffe det paradoksale valg: at gå i besættelsesmagtens tjeneste.Kryssing – Manden, der valgte forkert er bl.a. historien om et menneske, hvis udgangspunkt ikke var væsentligt anderledes end mange andre danske officerers, men hvis ærekærhed, stejle sind og politiske og moralske blindhed gjorde ham til medskyldig i det Tredje Riges forbrydelser.OM FORFATTERENThomas Harder, f. 1959, cand.mag. i italiensk og historie, litterær oversætter og forfatter bl.a. til bøgerne "Den danske partisan", "Anders Lassens krig" og (sammen med Lene Ewald Hesel) "Kæreste Kek" om fire meget forskellige danskeres indsats i Anden Verdenskrig.ANMELDERNE SKREV"Thomas Harder har en veludviklet evne til at trænge ind under huden på de mennesker, han biograferer, og Kryssings valg gennem krigens malstrøm står skarpt i denne bog (...) Forfatteren får tegnet et fuldendt billede af, hvordan og hvorfor Kryssing valgte forkert. Det er en fortælling, som har et bud til en meget bred læserskare, som vil blive klogere på fatale menneskelige valg."- 4 hjerter, Politiken"Thomas Harder skriver forbilledligt og udfolder med indlevelse historien om Frikorps Danmarks første tid og belyser ikke mindst Kryssings deroute fra respekteret officer i den danske hær til forhadt landsforræder i Waffen-SS."- Weekendavisen

 • - En romantisk guide til den italienske hovedstad
  af Thomas Harder
  165,95 kr.

  Enhver kan blive forelsket i Rom, det er næsten svært at lade være. ROM amore mio! er en utraditionel rejseguide til en hot og uforudsigelig storby. Den røde tråd er forfatterens særlige begejstring for og kærlighed til stederne. Bogen indeholder oplysninger om barer og cafeer, restauranter, overnatningsmuligheder, dansesteder og butikker af enhver art. Desuden masser af tips til kultur, afslapning og oplevelser.

 • af Thomas Harder & Lene Ewald Hesel
  118,95 - 148,95 kr.

  Genudgivelse af Thomas Harders anmelderroste serie af biografier over danske helte og skurke under 2. verdenskrig. Opdateret med ny viden og billedmateriale. Anders Lassens krig: Den eventyrlige historie om Danmarks mest berømte og højest dekorerede krigshelt. Da Danmark blev besat, meldte han sig i britisk tjeneste, og han deltog i adskillige slag og dristige aktioner i Afrika, på de engelske Kanaløer, i Grækenland, Jugoslavien og Italien. ”Ultimativ biografi.” ★★★★★★ ”Rasende velskrevet.” ★★★★★ Jyllands-Posten Berlingske Kæreste Kek: Gribende fortælling om det danske søskendepar, Ellen og Henrik, som hver på deres måde kæmpede for igen at gøre Europa frit. Hun i Royal Navys lyttetjeneste på den engelske sydkyst og han ved fronten i Nordafrika og Italien. ”Et sjældent indblik i, hvordan krigen påvirkede det enkelte menneske.” ”Absolut læsværdig.” ★★★★ Kristelig Dagblad Berlingske Øvrige bøger i serien (udkom marts 2018) Den danske partisan: Historien om Arndt Paul Richardt Lauritzen, som tog til Italien for at blive katolsk præst, men endte som partisanleder og frihedskæmper. I dag er en gade i Parma opkaldt efter ham, Via Paolo il Danese. ”Intet mindre end en bedrift.” ”Spændende som en roman.” ★★★★ Information Berlingske Kryssing: Historien om den første chef for Frikorps Danmark – en dansk patriot, der på grund af politisk og moralsk blindhed valgte forkert og gik i tysk tjeneste i Waffen-SS og blev indsat på østfronten, først som officer og siden som general. ”Grundig og velskrevet.” ★★★★★★ ”Levende og medrivende udfoldet.” ♥♥♥♥♥ Jyllands-Posten Politiken

 • - Om oversættelse, tolkning, sprogpolitik, og hvorfor det er bedre at være tosproget end tvetunget
  af Thomas Harder
  160,95 kr.

  I bogen Mellem to sprog tager Thomas Harder afsæt i sine egne erfaringer som tosproget, konferencetolk og litterær oversætter. Som bogens undertitel antyder, er det hans grundlæggende pointe, at tosprogethed er en ressource snarere end et problem, og at der i Danmark er en manglende respekt for sprog som en ”hård” og vigtig kompetence. Harder analyserer sprogpolitikken under den nuværende regering, herunder betydningen af modersmålsundervisning og retten til tolkning på de danske hospitaler. Det er forfatterens konklusion, at man i Danmark håndterer tolkningen i sundheds- og socialvæsenet, hos politiet og ved domstolene alt for tilfældigt, og at det kan få fatale følger. I den sidste del af bogen, der handler om oversættelse, diskuterer forfatteren den litterære oversættelses betydning for dansk sprog og kultur, ligesom han også beskæftiger sig med et udvalg af de konkrete problemer – strukturelle forskelle, rim, ordspil, citater, litterære hentydninger og kulturforskelle – som oversætteren møder i sit arbejde. Thomas Harder, cand.mag. i italiensk og historie. Forfatter, skribent, konferencetolk og litterær oversætter af blandt andre Salman Rushdie og Umberto Eco. Er især kendt som formidler af italiensk kultur og historie.

 • - Anders Lassen VC MC*
  af Thomas Harder
  303,95 kr.

  Anders Lassen was one of the finest special forces soldiers of WW2. This book describes numerous SAS, SBS and Small Scale Raiding Force operations in detail.

 • - Historien om Paolo il Danese
  af Thomas Harder
  118,95 kr.

  DEN DANSKE PARTISAN er historien om Arndt Paul Richardt Lauritzen (1915-1978), en usædvanligt farverig person, som i sit eventyrlige liv nåede at være benediktinermunk, officer, katolsk præst, partisan, familiefader, forretningsmand og hemmelig agent i flere lande. Hans mange dramatiske livsvalg bragte ham igen og igen i ekstreme og ekstremt farlige situationer. Drømmen om at blive præst i den katolske kirke førte ham til Rom i 1940, men konfronteret med fascismens og nazismens ondskab forlod han præstegerningen for at kaste sig ind i modstandskampen. Hans ufattelige vovemod gjorde ham til en af de mest beundrede lederskikkelser i den blodige frihedskamp, som rasede i Norditalien. THOMAS HARDER, (f. 1959), cand.mag. i italiensk og historie, litterær oversætter og forfatter til en lang række bøger om oversætteri, Italien og Anden Verdenskrig.

 • af Alfredo Tesio, Maria Fabricius Hansen, Thomas Harder, mfl.
  112,95 - 165,95 kr.

  Thomas Harder Intro - Mit RomMogens Nykjær Skt. Peter - Foran porten til PeterskirkenJesper Storgaard Fontænerne - Et lykkeligt ægteskab mellem vand og stenMaria Fabricius Hansen Genbrug - Antikkens efterliv i middelalderenKarl Aage Rasmussen Afveje - Det ukendte RomSteen Bo Frandsen Fascismen - Tilnærmelser til et tredje RomAlfredo Tesio Muren - Rundt om det gamle Rom med enkelte afstikkereMogens Nykjær Maleren - En dag med CaravaggioNils Schou Trastevere - Livet ved flodenThomas Harder Kirken - Pavens byGert Sørensen Gerningssteder - Roms politiske mordPeter Mandahl Hansen Arkitekturen - Roms moderne bygningsværkerKaren Slej Forum - Magtens centrum og bolig

 • af Thomas Harder
  45,95 kr.

  Ny og gennemrevideret udgave af Thomas Harders store bog om de historiske, kulturelle og mentale forudsætninger for Italien i dag, nu opdateret helt frem til det italienske valg i 2006. Italien og italienere sættes ind i en historisk og kulturel ramme. Bogen er også god at have med på rejsen til Italien.

 • af Pia Schwarz Lausten, Thomas Harder & Anders Toftgaard
  23,95 kr.

  I dette indledende bind til Giovanni Boccaccios berømte fortællekreds Dekameron beretter oversætteren Thomas Harder om Boccaccio og værkets tilblivelse - og om arbejdet med oversættelsen. Værkets to redaktører Pia Schwarz Lausten og Anders Toftgaard indfører yderligere i værket og dets baggrund og historie.

 • af Thomas Harder
  65,95 kr.

  DEN DANSKE PARTISAN er historien om Arndt Paul Richardt Lauritzen (1915-1978), en usædvanlig farverig person, som i sit eventyrlige liv nåede at være benediktinermunk, officer, katolsk præst, partisan, familiefader, forretningsmand og hemmelig agent i flere lande. Hans mange dramatiske livsvalg bragte ham igen og igen i ekstreme og ekstremt farlige situationer. Drømmen om at blive præst i den katolske kirke førte ham til Rom i 1940, men konfronteret med fascismens og nazismens ondskab forlod han præstegerningen for at kaste sig ind i modstandskampen. Hans ufattelige vovemod gjorde ham til en af de mest beundrede lederskikkelser i den blodige frihedskamp, som rasede i Norditalien fra vinteren 1943-44 til slutningen af april 1945. I Parma er en gade opkaldt efter Lauritzen, Via Paolo il Danese.LEKTØRUDTALELSE:"For læsere af historiske biografier fra 1940-45 (...) Den giver et værdifuldt indblik i den for mange ukendte intensive partisanaktivitet i Norditalien 1943-45, og det er svært ikke at dele Harders fascination af den farverige mangefacetterede danske skæbne (...) Værket er med sine mange noter og kildetekster resultatet af et grundigt biografisk/samtidshistorisk forskerarbejde og med sin detaljerede fremstilling rettet til videregående læsere af biografier om skæbner i 2. verdenskrig."ANMELDERNE SKREV:"Det er en knaldgod historie, Thomas Harder har fundet (...) Der er tale om en af de mest originale historiske biografier, der er skrevet herhjemme i årevis (...) Den er både engageret og underholdende – og giver stof til at tænke videre over biografien som faghistorisk genre."- www.historie-online.dkThomas Harder, f. 1959, cand.mag. i italiensk og historie, litterær oversætter og forfatter bl.a. til bøgerne "Den danske partisan", "Anders Lassens krig" og (sammen med Lene Ewald Hesel) "Kæreste Kek" om fire meget forskellige danskeres indsats i Anden Verdenskrig.

 • af Thomas Harder
  94,95 kr.

  Overvældende smuk natur, en stor kulturskat og en dramatisk historie er blandt oplevelserne i Sydtyrol.I FRA BRENNER TIL TRENTO tager Thomas Harder læseren ad Brennervejen gennem Val d’Isarco over Renon og videre til byerne Bolzano og Merano for til slut rejse ud af Sydtyrol og ende i Trento. Undervejs fortælles mange spændende historier om borgene, kirkerne, svævebanerne og stjålent guld i en gammel fæstning. Der viser sig også en overraskende fascination af elefanter.Bogen er frem for alt en begejstret fortælling om et møde med en charmerende blanding af den italienske og den østrigsk prægede tyrolske kultur, som blandt andet kommer til udtryk i en gastronomi af høj standard.Det særegne Sydtyrol rummer utallige muligheder, og med Fra Brenner til Trento er det næsten som at være der selv.NY, REVIDERET UDGAVE.THOMAS HARDER (f. 1959) er cand.mag. i italiensk og historie fra Københavns Universitet. Han debuterede som oversætter i 1980 med Alberto Moravias "En gang for længe siden", og efterfølgende har han oversat en lang række værker, bl.a. af Umberto Eco, Salman Rushdie, Martin Amis og Tomas di Lampedusa. I 1987 debuterede han med sin egen udgivelse, "Blod, magt og penge. En bog om Mafiaen", og siden er det blevet til en lang række bøger om bl.a. det dansk-italienske forhold, italiensk politik og kulturhistorie og anden verdenskrig, heriblandt "Kryssing – manden, der valgte forkert" og "Besættelsen i billeder – Danmark 1940-1945".

 • af Thomas Harder & Lene Ewald Hesel
  139,95 kr.

  Kæreste Kek er den utrolige historie om det danske søskendepar Ellen Karsten og Henrik Otto Karsten, der søgte tjeneste i de britiske styrker under Anden Verdenskrig. Med udgangspunkt i brevvekslingen mellem de to søskende kortlægges to meget forskellige krigserfaringer: Vi følger den unge officer Henriks oplevelser i Nordafrika og Italien med El Alamein som det dramatiske højdepunkt. Sideløbende får vi historien om den unge Ellens oplevelser som underofficer i Women's Royal Naval Service, hvor hun blandt andet havde til opgave at aflytte de tyske skibe, der sejlede tæt på den engelske kyst. Som noget nyt for den danske læser beskrives dagligdagen i tjenesten, men også den stemning og atmosfære, som kvinderne levede i, og den ånd, der herskede blandt de involverede. Selvom krigen var barsk alvor, der bragte stor sorg og udmattelse med sig, gav den samtidig tusinder af unge kvinder mulighed for at gøre sig fri af familien og på et meget tidligt tidspunkt få et liv med selvstændigt ansvar og eventyr. Henrik døde i 2010, men Ellen, der nu hedder Branth til efternavn, lever stadig og bor i Danmark.OM FORFATTERNEThomas Harder (f. 1959), cand.mag. i italiensk og historie, adjungeret professor ved CBS og forfatter. Tidligere udkommet på Informations Forlag: Den Danske Partisan (2009) og Anders Lassens KrigLene Ewald Hesel (f. 1962) er børnebogsforfatter og oversætter.ANMELDERNE SKREV"Det er bogens fine budskab at fremhæve Ellen og mange andre britiske kvinders vigtige krigsindsats (...) Bogen er absolut læsværdig."- 4 stjerner, Berlingske"... et sjældent indblik i, hvordan krigen påvirkede det enkelte menneske."- Kristeligt Dagblad

 • - Kulturelle koder i elleve EU-lande
  af Michael Böss, Thomas Harder, Christina Djurhuus, mfl.
  196,95 kr.

  Om at begå sig som dansker i udlandet. Om at kommunikere med folk fra andre lande uden at trampe rundt som en elefant i den interkulturelle porcelænsforretning. Med afsæt i et portræt af landets specifikke træk og egen selvforståelse gives der brugbare råd til, hvordan man tager kontakt til en udenlandsk virksomhed, forbereder det professionelle møde og begår sig i det sociale liv. De elleve EU-lande er beskrevetaf eksperter, der hver især har et indgående kendskab til "deres" land, og som har boet og arbejdet i og med det pågældende land i adskillige år.Bogen henvender sig til alle, der rejser i et professionelt øjemed: forretningsfolk, politikere, journalister, studerende og til enhver med interesse for omverdensforståelse.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.