Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Thomas Lindholm Uth

Filter
Filter
Genre
 • ()
Type
 • (4)
Format
 • (4)
Sprog
 • (3)
 • (1)
Pris
DKK
Tag
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Organisering og optimering af forsyningskæden
  af Jens Lassen, Thomas Lindholm Uth, Jesper Gudman Frederiksen & mfl.
  316,95 kr.

  Supply chain management og marketing er en ny, praksisnær lærebog om forsyningskæden, der gennemgår optimeringsmuligheder både upstream og downstream i forsyningskæden.Læseren bliver i stand til at planlægge og gennemføre valg af distributionskanaler og anvendelse af mellemhandlere og agenter i både dansk og international distribution. Endvidere gør bogen læseren i stand til at optimere de væsentligste kanaler på BtB- og BtC-markederne, herunder detailleddets fysiske og webbaserede butikker samt integrationen mellem kanaler i form af omnichannel.Bogen gør ligeledes læseren i stand til at træffe valg om sortimentsstyring, håndtere relationer og fastlægge de planlægningsprincipper, der skal styre forsyningskædens aktiviteter på baggrund af viden om kædens målgruppe. Endelig gennemgås også indkøb samt styring af lagre og fysisk distribution i forsyningskæden. Udgangspunktet for bogen er SCM-tankegangen, hvor der tænkes i logistisk effektivitet og optimal logistisk strategi.Bogen er rettet mod praksisorienterede erhvervsrettede uddannelser og passer fx til 2. semester på markedsføringsøkonomuddannelsen.På forlagets site for undervisere findes en detaljeret lektionsplan og andre materialer til undervisere. Kontakt forlaget på hrf@hansreitzel.dk for at få adgang.

 • af Dorthe Bohlbro, Thomas Lindholm Uth, Anne Sejer Hansen, mfl.
  445,95 kr.

  Organisation, innovation og supply chain management er en praksisorienteret lærebog, der giver læseren en forståelse for, hvordan værdiskabelsen i virksomheder kan optimeres ved at arbejde systematisk med organisationen og den samlede forsyningskæde. Læseren bliver i stand til at arbejde med virksomhedens forretningsmodel, organiseringen af virksomhedens ressourcer samt optimering af logistik, supply chain samarbejde og distributionskanaler.Teorier og modeller er gjort praktisk anvendelige, så læseren bliver i stand til at anvende indholdet i hverdagen efter endt studie, og dermed gøre en forskel for små og mellemstore virksomheder.Gennem bogens to første kapitler bliver læseren i stand til at arbejde innovativt med virksomhedens forretningsmodel. I kapitel 3 bliver læseren ført gennem disciplinen projektstyring, og i kapitel 4 arbejdes der med organisationens menneskelige ressourcer. Der er fokus på motivation, teamsamarbejde og ledelse. I kapitel 5 og 6 arbejdes der med værdiskabelsen gennem organisationens struktur og virksomhedskulturen. Kapitel 7 giver læseren et indblik i sig selv gennem arbejdet med det personlige lederskab. Målet er at gøre læseren i stand til at lede sig selv, før læseren skal lede andre.Kapitel 8 og 9 fokuserer på optimering af værdiskabelsen gennem effektivisering af logistik og supply chain samarbejdet mellem virksomheder. I kapitel 10 er der fokus på arbejdsdelingen og samarbejdet i forsyningskæden, og læseren introduceres til indkøbets centrale rolle i supply chain arbejdet. I bogens tre sidste kapitler arbejdes der med design af den effektive distributionskanal og optimering af fysiske og online butikker, samt samspillet mellem kanaler i form af omnichannel retail. Distributionskanalen behandles således i hele spændet fra det strategiske niveau, hvor kanalen designes med udgangspunkt i virksomhedens målgruppe, til det operationelle niveau, hvor der arbejdes med optimering i den enkelte salgskanal ud mod slutkunden.Valg og vægtning af emner i bogen afspejler læringsmålene i den nyeste studieordning (efterår 2019) på uddannelsen til Markedsføringsøkonom i faget Organisation og Supply Chain Management på 1. og 2. semester. Bogen kan ligeledes anvendes på andre erhvervsrettede uddannelser hvor fokus er på optimering af organisationen og forsyningskæden både up- og downstream.Supplerende materialePå bogens hjemmeside er der undervisningsmateriale til bogens kapitler. Til hvert kapitel er der udarbejdet vejledende svar på kapitlets diskussionsspørgsmål, øvelser der sigter mod at læseren forstår kapitlets centrale teorier og modeller samt en større case der bringer teorier og modeller i praktisk anvendelse. Til alle cases er der udarbejdet vejledende løsninger.

 • af Jens Lassen, Thomas Lindholm Uth, Jesper Gudman Frederiksen & mfl.
  319,95 kr.

  Supply Chain Management and Marketing er engelsk udgave af Supply chain management og marketing - organisering og optimering af forsyningskæden. Det er en praksisnær lærebog om forsyningskæden, der gennemgår optimeringsmuligheder både upstream og downstream i forsyningskæden.Læseren bliver i stand til at planlægge og gennemføre valg af distributionskanaler og anvendelse af mellemhandlere og agenter i både dansk og international distribution. Endvidere gør bogen læseren i stand til at optimere de væsentligste kanaler på BtB- og BtC-markederne, herunder detailleddets fysiske og webbaserede butikker samt integrationen mellem kanaler i form af omnichannel.Bogen gør ligeledes læseren i stand til at træffe valg om sortimentsstyring, håndtere relationer og fastlægge de planlægningsprincipper, der skal styre forsyningskædens aktiviteter på baggrund af viden om kædens målgruppe. Endelig gennemgås også indkøb samt styring af lagre og fysisk distribution i forsyningskæden. Udgangspunktet for bogen er SCM-tankegangen, hvor der tænkes i logistisk effektivitet og optimal logistisk strategi.Bogen er rettet mod praksisorienterede erhvervsrettede uddannelser og passer fx til 2. semester på markedsføringsøkonomuddannelsen.Som underviser kan du få adgang til forlagets undervisersite, hvor du kan finde lektionsplaner, cases, opgaver og PowerPoints til brug i undervisningen. Kontakt hrf@hansreitzel.dk for at få adgang til sitet og de mange ekstra ressourcer, der knytter sig til bogen.

 • af Dorthe Bohlbro, Thomas Lindholm Uth, Anne Sejer Hansen, mfl.
  445,95 kr.

  Organisation, innovation, and supply chain management er en oversættelse af Organisation, innovation og supply chain management.Organisation, Innovation and Supply Chain Management is a practical textbook about optimising value creation in companies by working systematically on their organisation and the entire supply chain. Readers learn to make the most of business models, resources, logistics, supply chains and distribution channels, and the theories and models are presented in a practical way to helpthem apply the principles in their working lives and make a difference in SMEs. The first two chapters deal with innovative approaches to company business models. Chapter 3 concentrates on project management, and Chapter 4 on human resources, with the focus on motivation, teamwork and management. Chapters 5 and 6 deal with value creation throughout the organisation orcompany’s structures and culture. Chapter 7 helps readers gain insight into themselves by working on personal leadership. The idea is that we should have the skills to manage ourselves before we manage others. Chapters 8 and 9 focus on optimising value creation through streamlining logistics and co-operation between companies in the supply chain. Chapter 10 focuses on allocating responsibilities and co-operation within the supply chain and discusses the key role played by procurement. The last three chaptersfocus on the design of effective distribution channels and on optimising physical and online stores, as well as on interaction between channels in the form of omnichannel retailing. The distribution channel is covered all the way from thestrategic level, which involves the design of the channel based on the target group, to the operational level, which consists of optimising the various sales channels that service end customers. The selection and weighting of topics reflect the learning objectives outlined in the most recent curriculum (autumn 2019) for the subject Organisation and Supply Chain Management during the first two semesters of the Marketing Management study programme. It can also be used in other vocational education programmes that address the upstream and downstream optimization of supply chains.Supplerende materialePå bogens hjemmeside er der undervisningsmateriale til bogens kapitler. Til hvert kapitel er der udarbejdet vejledende svar på kapitlets diskussionsspørgsmål, øvelser der sigter mod at læseren forstår kapitlets centrale teorier og modeller samt en større case der bringer teorier og modeller i praktisk anvendelse. Til alle cases er der udarbejdet vejledende løsninger.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.