Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Thomas Reinholdt Rasmussen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - 12 præster fortæller om deres yndlingstekst fra Bibelen
  af Thomas Reinholdt Rasmussen
  269,95 kr.

  12 danske præster fortæller passioneret om deres yndlingstekst i Bibelen.  Til eftertanke åbner læserens øjne for Bibelens spændende, indsigtsfulde og evigtgyldige tekster og viser, hvor meget de har at sige os også i dag. De 12 præster i bogen er håndplukket fra hele landet - den yngste er i 30erne og den ældste i 70erne. Lektor, cand.theol. Leif Andersen Biskop Marianne Christiansen, Haderslev stift Sognepræst og forfatter Meghan W Jakobsen, Østerlars og Gudhjem kirker, BornholmSogne-og orlogspræst Anna Mejlhede, Holmens Kirke i København Sognepræst Rasmus Nøjgaard, Sankt Jakobs Kirke, Østerbro Sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen, Sct. Catharinæ Kirke, HjørringSognepræst Lea Skovsgaard, Jægersborg Kirke Sognepræst Jesper Stange, Københavns Domkirke Forfatter, cand.theol. Steffen Støvring Kgl. konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen, Garnisons Kirke i København Sognepræst Pia Søltoft, Marmorkirken i København Sognepræst Morten Thaysen, Sct. Jacobi Kirke, Varde

 • - Kristologiske prædikener
  af Thomas Reinholdt Rasmussen
  45,95 - 76,95 kr.

  Den første prædiken og kernen i al kristen forkyndelse er: Han er opstået. Jesus er Kristus. Det er det Martin Luther kalder "at drive på Kristus". Denne fortolkningsnøgle er i dagens kirkelige debat omstridt. Nogle synes at mene, at det betyder, at man spiller Kristus ud mod teksten, sådan at nogle dele af bibelen ikke læses eller kan undlades. Men det er forkert. Når læsningen af bibelen og forkyndelsen driver på Kristus, så vokser Kristus op af teksten. Så bliver Kristus levende i de døde ord. Opgaven er derfor at fastholde bibelens ord og at finde Kristus i dem, som kvinderne fandt Kristus i gravens tomhed. De følgende prædikener er et forsøg på at lade Kristus vokse ud af bibelordet.Man kan ikke andet end at forkynde det.

 • - Læsninger i Martin Luthers teologi
  af Thomas Reinholdt Rasmussen
  133,95 - 161,95 kr.

  Martin Luthers teologi og tænkning fremstillles gennem 12 læsninger og en prædiken i historisk sammenhæng og nutidig relevans.Læsningerne trækker Luthers sag frem: talen om Deus crucifixus - Den korsfæstede Gud. En sag, som har konsekvenser for kirkeforståelse, menneskesyn,og samfund.Martin Luther har som få påvirket den europæiske kultur, og hvis vi ikke kender ham, kender vi ikke os selv.

 • - Kristologiske praedikener
  af Thomas Reinholdt Rasmussen
  167,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.