Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Torben M. Andersen

Filter
Filter
Genre
 • (10)
 • (5)
Type
 • (6)
 • (4)
Format
 • (5)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (4)
 • (6)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet
  af Thomas Bredgaard, Per Kongshøj Madsen, Stine Rasmussen, mfl.
  283,95 kr.

  Det danske arbejdsmarked og særlig kombinationen af fleksible ansættelsesforhold og udstrakt social sikkerhed (flexicurity) har gennem tiden påkaldt sig stor opmærksomhed fra udlandet. Fra dansk side har man solet sig i historien om den danske model som en særlig dynamisk, effektiv og samtidig socialt ansvarlig måde at indrette arbejdsmarkedet på, der vækker misundelse i udlandet.Spørgsmålet er imidlertid, om flexicurity stadig er en dækkende betegnelse for det danske arbejdsmarked. I hvert fald er de senere års reformkurs med bl.a. dagpengeforringelser udtryk for en bevægelse væk fra social sikkerhed, og et modsvar i form af pres for øget sikkerhed i ansættelsesforhold kan ikke udelukkes.Denne bog kulegraver den danske arbejdsmarkedsmodel og stiller skarpt på, hvad flexicurity i bund og grund indebærer, hvordan modellen er opstået i Danmark, og hvad udviklingen de seneste år har betydet for en model, der ofte har været kilde til national stolthed.Dansk flexicurity er redigeret af Thomas Bredgaard og Per Kongshøj Madsen (AAU) med bidrag fra en række førende arbejdsmarkedsforskere på tværs af de danske universiteter.

 • af Torben M. Andersen, Valdemar Smith, Niels Westergård-Nielsen, mfl.
  339,95 kr.

  The Danish Economy in a Global Context provides a general introduction to economic developments, institutions and policies in Denmark. Several topical policy issues, such as retirement, education and globalization, are discussed in a non-technical fashion.The text takes a global comparative perspective to highlight the differences and similarities between Denmark and other OECD countries.The Danish Economy in a Global Context should be read as a general introduction to the Danish economy. While self-contained, it is intended for introductory economics courses where it complements theoretical textbooks with an empirical and institutional underpinning of key issues. The book can be read in its entirety or selected chapters can be read independently.Key economic concepts are carefully explained throughout the book; it is therefore also accessible to students of subjects other than economics who want a broad and coherent introduction to key aspects of the Danish economy. This second edition is fully updated regarding both texts, figures and tables.About the authors: Torben M. Andersen Professor, Aarhus University Research interests: the welfare state; labour markets; globalisation; fiscal policy Jan Bentzen Professor, Aarhus University Research interests: energy and resource economics; sustainability; cost-benefit analysis Svend E. Hougaard Jensen Professor, CBS Research interests: economic effects of changing demographics; fiscal aspects of monetary unification; pensions; social security Valdemar Smith Professor, Aarhus University Research interests: industrial organisation; analyses of firms; economic aspects of management practices; gender issues Niels Westergaard-Nielsen Professor, CBS Research interests: labour markets; personnel economics; business growth

 • af Torben M. Andersen, Tine Rostgaard, Jan Rose Skaksen & mfl.
  165,95 kr.

  Danskerne lever stadig længere, og sammenholdt med lave fødselstal igennem en årrække stiger andelen af ældre, herunder andelen af meget ældre,  både i absolutte tal og relativt som andel af befolkningen. En lang levealder er uden tvivl et væsentligt velfærdsgode, men aldring beskrives også som et tab af funktionalitet med deri indeholdte udfordringer. I denne udgivelse analyserer en række forskere ud fra en tværvidenskabelig tilgang omfanget af de demografiske ændringer og de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser.Fremstillingen spænder over analyser af, hvordan den stigende levetid slår igennem, hvad vi forstår ved sund aldring, pensionernes størrelse og dækning, aldringens sociologi, ældres boformer, deres levevilkår, ulighed og alderdom, tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, teknologiens muligheder og velfærdssamfundets økonomiske ydelser til de ældre. Værket rundes af med en historisk analyse af ældres skiftende rolle i samfundet.Bogen er den første publicering fra et projekt i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed om ældre. Gennem den tværvidenskabelige tilgang på et højt fagligt niveau giver forskerne en syntetiserende og let tilgængelig status for: Det aldrende Danmark.

 • af Torben M. Andersen
  106,95 - 173,95 kr.

  Explores how the Nordic countries have managed to achieve such favourable economic performance.

 • - An International Perspective
  af Torben M. Andersen, Hans Linderoth & Valdemar Smith
  427,95 kr.

  This is an updated comprehensive description of the Danish economy. International aspects are increasingly important for economic developments and therefore also for economic policy formation. This book provides an introduction to the structure and institutions of the Danish economy from an international perspective.

 • af Torben M. Andersen & Michael Stæhr
  406,95 kr.

  -

 • - Velfærdens økonomi og dilemmaer
  af Torben M. Andersen
  74,95 kr.

  Den nordiske model har vist sig holdbar og robust. Der er ingen økonomiske argumenter for, at vi ikke også i fremtiden kan opretholde et velfærdssamfund af den type, vi kender i dag. Til gengæld kan man ikke hævde, at diskussionen om velfærdssamfundets fremtid ikke handler om økonomi. Torben M. Andersen beskriver den økonomiske struktur, der er grundstenen i velfærdssamfundet, og han peger på og diskuterer, hvad der er velstandens dilemma og udfordringer. Den nordiske model er lykkedes med at sikre et veludbygget velfærdssamfund med høj velstand, relativ lige indkomstfordeling, høje skatter, en stor offentlig sektor og stadig en velfungerende økonomi. Skal velfærdssamfundet opretholdes, er man nødt til at prioritere og forvalte landets økonomiske muligheder og ressourcer. Skal målet om velstand og relativ lighed opretholdes, skal der navigeres i spændet mellem udfordringer, ressourcer og forventninger.

 • af Torben M. Andersen, Valdemar Smith, Niels Westergård-Nielsen, mfl.
  312,95 kr.

  The Danish Economy in a Global Context provides a general introduction to economic developments, institutions and policies in Denmark. Several topical policy issues, such as retirement, education and globalization, are discussed in a non-technical fashion. The text takes a global comparative perspective to highlight the differences and similarities between Denmark and other OECD countries.The Danish Economy in a Global Context should be read as a general introduction to the Danish economy. While self-contained, it is intended for introductory economics courses where it complements theoretical textbooks with an empirical and institutional underpinning of key issues. The book can be read in its entirety or selected chapters can be read independently.Key economic concepts are carefully explained throughout the book; it is therefore also accessible to students of subjects other than economics who want a broad and coherent introduction to key aspects of the Danish economy.This second edition is fully updated regarding both texts, figures and tables.

 • af Torben M. Andersen
  893,95 kr.

  The outbreak of the financial crisis in 2008 has had significant effects on economic activity, unemployment, and public finances for all European countries. However, European economies do not form a homogenous region, and any serious analysis of macroeconomic imbalances in Europe must account for the fact that different economic and political models and circumstances operate across the continent. This book focuses on the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland,Norway, and Sweden) which have a relatively good record of undertaking fiscal and structural reforms after their own financial and debt crises in the 1980s and 1990s. The Nordic countries are small and open economies, well-known for their high income levels, high employment rates, organized labourmarkets, a relatively equal distribution of incomes, and large public sectors. From this perspective, the book asks whether there are lessons that might be learned from the Nordic economies. Is there a distinctive Nordic model that could be usefully followed, by other small open economies, in terms of fiscal and monetary policy design, labour market policies and reforms, and financial and housing market regulation? It is inappropriate to define the Nordic model in terms of a common set ofpolicies. Since the key characteristics, including the overarching objectives and supporting institutions, have strong historical foundations, copying and pasting them to other countries is not easily done. Even though the Nordic experiences are not directly transferable, they may add new knowledge aboutthe importance of institutional design, fiscal consolidation, and structural reforms not only for macroeconomic performance but also for how to preserve key objectives such as social balance and equity.

 • - Coping with Internationalisation and Demographic Change
  af Torben M. Andersen
  247,95 kr.

  Demographic change and increasingly international markets are putting severe pressure on developed welfare states in the OECD countries. The contributors to this book assess the magnitude of these challenges and discuss in depth, and in concrete terms, what policy options are open to meet them. Looking at public service production, social insurance, tax policy and debt policy, they examine the main costs and benefits associated with an extensive welfare state and ask whether the same objectives can be reached with a welfare regime that is less costly. They also discuss whether the organization of the welfare state is capable of meeting future challenges facing a changing society. This rigorous analysis draws on empirical material from OECD countries with a focus on the Scandinavian countries.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.