Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Wilhelm Gubba

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Wilhelm Gubba
    444,95 kr.

    Denne fagordbog henvender sig til sprogmedarbejdere i erhvervslivet, offentlige institutioner og ved domstolene, jurister, advokater og dommere samt studerende og oversættere. Ordbogen indeholder juridisk og merkantilt ordforråd inden for person-, famile- og arveret, civil- og straffeproces, strafferet, retspleje, selskabsret og EU-ret m.m. samt en oversigt over dansk og tysk ret, mange oversættelsesforslag og eksempler på brugen af ord og udtryk.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.