Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Yi Peng

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Yong Shi, Gang Kou, Daji Ergu & mfl.
    876,95 kr.

    This book examines issues of PCM, including consistency test, inconsistent data identification and adjustment, missing or uncertain data estimation, and sensitivity analysis of rank reversal. Proposes and demonstrates an induced bias matrix model (IBMM).

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.