Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Alinea

Filter
Filter
Genre
 • (19)
 • (1)
 • (13)
 • (1.000+)
 • (12)
 • (1)
 • (661)
 • (7)
 • (5)
Bogtype
 • (2.000+)
 • (115)
 • (77)
Format
 • (1.000+)
 • (509)
 • (115)
 • (68)
 • (53)
 • (24)
 • (14)
 • (3)
 • (3)
Vis flere
Sprog
 • (2.000+)
 • (124)
 • (28)
 • (12)
 • (2)
 • (2)
 • (8)
Pris
DKK
Serie
 • (111)
 • (47)
 • (28)
 • (23)
 • (16)
 • (11)
 • (10)
 • (9)
 • (8)
Vis flere
Tag
 • (264)
 • (198)
 • (190)
 • (146)
 • (145)
 • (113)
 • (110)
 • (72)
 • (72)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • af Per Midtgaard
  79,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er et engangshæfte til danskundervisningen i 1. klasse. De små danskhæfter kan bruges til at øge den sproglige opmærksomhed hos elever i indskolingen gennem opgaver med lydidentifikation. Hæfterne leveres i sæt med 5 ens hæfter. Downloads Se opslag

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Per Midtgaard
  87,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er et engangshæfte til danskundervisningen i 1. klasse. De små danskhæfter kan bruges til at øge den sproglige opmærksomhed hos elever i indskolingen gennem opgaver med lydidentifikation. Hæfterne leveres i sæt med 5 ens hæfter. Downloads Se opslag

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Per Midtgaard
  87,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er et engangshæfte til danskundervisningen i 1. klasse. De små danskhæfter kan bruges til at øge den sproglige opmærksomhed hos elever i indskolingen gennem opgaver med lydidentifikation. Hæfterne leveres i sæt med 5 ens hæfter. Downloads Se opslag

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Elsebeth Otzen, Randi Solvang & Elisabeth Therkelsen
  91,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en lærervejledning til staveundervisningen i indskolingen og fremefter. Tilgang Staveraketten er et pædagogisk evalueringsmateriale, der indledningsvis kortlægger den enkeltes elevs stavefærdigheder med udgangspunkt i de fem staveudviklingstrin. Evalueringen viser, hvor eleven er i sin staveudvikling, og hvad der skal arbejdes med fremover. Der er præciseret delmål inden for hvert trin med tilhørende opgaver, så læreren og eleven kan følge udviklingen og sætte fremtidige mål. Materialet henvender sig til elever på alle grundskolens klassetrin, i specialundervisningen, på FVU og i undervisningen af voksne ordblinde. Staveraketten består af: Lærer- og elevhæfte til placering af eleven på staveudviklingstrinnene Øvehæfte om sproglig opmærksomhed (staveudviklingstrin 1) Øvehæfte og tilhørende facitliste om lydret stavning (staveudviklingstrin 2) Øvehæfte A1-I og tilhørende lærerbog om lydfølgeregler (staveudviklingstrin 3) Øvehæfte 1-2 og tilhørende facitliste om morfemer (staveudviklingstrin 4). Indhold Staveraketten, lærerbog indeholder teori og en vejledning til, hvordan læreren anvender evalueringsmaterialet til at kortlægge, hvor den enkelte elev befinder sig på trinnene, og hvordan staveudviklingen følges fremover. Sidst i bogen er et oversigt- og planskema, som er til fri kopiering. Downloads Diagram

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  85,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Tryllestaven 5 Navneord Om Tryllestaven Hvert hæfte på 16 sider behandler et enkelt problem. Tryllestaven er let at rette. Niveau: fra 3. klasse. Mange stavefejl skyldes manglende viden om vedtagne staveregler. Derfor er det ønskeligt, at eleverne tidligt kommer til at arbejde med de vigtigste af disse regler, så "hjemmelavede" stavemåder ikke fæstner sig. I de fleste af hæfterne i Tryllestav-serien arbejdes der således med vigtige typer af staveproblemer. Når eleven har løst et staveproblem i et ord, skulle det gerne have en afsmittende effekt på andre tilsvarende ord. Tryllestavshæfterne leveres i sæt med 5 ens hæfter. Nyt omslagsdesign implementeres i 2019.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  85,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Tryllestaven 6 Udsagnsord Om Tryllestaven Hvert hæfte på 16 sider behandler et enkelt problem. Tryllestaven er let at rette. Niveau: fra 3. klasse. Mange stavefejl skyldes manglende viden om vedtagne staveregler. Derfor er det ønskeligt, at eleverne tidligt kommer til at arbejde med de vigtigste af disse regler, så "hjemmelavede" stavemåder ikke fæstner sig. I de fleste af hæfterne i Tryllestav-serien arbejdes der således med vigtige typer af staveproblemer. Når eleven har løst et staveproblem i et ord, skulle det gerne have en afsmittende effekt på andre tilsvarende ord. Tryllestavshæfterne leveres i sæt med 5 ens hæfter. Nyt omslagsdesign implementeres i 2019.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Anja Ohlsen & Charlotte Gjørtsvang
  319,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en lærervejledning til børnehaven, børnehaveklassen og indskolingen. Dans er en kilde til oplevelser. Gennem kroppen lærer vi os selv og hinanden at kende. Dans en bog er en pædagogisk metode, der bygger på erfaringer hentet i et udviklingsarbejde med dans, bevægelse og æstetiske læreprocesser i en børnehave. Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende og indskolingslærere, som ønsker at arbejde med dans og bevægelse i hverdagen, men mangler redskaber og inspiration til at kunne igangsætte disse aktiviteter. Børn har brug for at bearbejde indtryk. De har brug for en solid værktøjskasse at bruge af, når de skal gribe verden. Dans en Bog kobler yndlings-eventyr og historier sammen med bevægelse. Gennem denne kobling sker der en sammenhængende udvikling af såvel kognitiv som motorisk læring. Det er en gevinst, at bevægelse og litteratur kan hænge sammen, så dans bliver en slags litteraturformidler. Ved at sætte bevægelse til konkrete ord og handlinger kan børn få mod på at kaste sig ud på et abstraktionsniveau, som de umiddelbart ikke finder sig naturligt tilrette i. Det er dejligt at læse et eventyr, men det er sjovere at danse det. Forfatterne tilbyder kurser i metoden, som benyttes i Dans en bog. De kan kontaktes på info@dansenbog.dk

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Louise Bach Jeppesen & Kate Borland
  230,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en lærervejledning, der kan bruges som inspirationskilde i danskundervisningen i indskolingen. Tilgang Bøgerne om bevægelse i undervisningen inspirerer til lege og aktiviteter, du kan inddrage i danskundervisningen i indskolingen. De har en overskuelig opbygning, og du får let et overblik over, hvilke materialer du skal bruge, hvordan du kan forberede dig, og hvordan aktiviteterne udføres. Aktiviteterne kræver meget lidt forberedelse, de er grundigt beskrevet, og du kan finde alle materialer på skolen. Indhold Dansk i bevægelse 1 - i indskolingen indeholder 50 lege og aktiviteter, som er inddelt i fem emner: Ordklasser Rim Stavelser Vokaler De 120 ord. Downloads Se opslag Arbejdsark - 120 ord

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Anne-Christine Weber & Louise Bach Jeppesen
  228,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en lærerhenvendt flergangsbog, som kan bruges som et supplement til den daglige matematikundervisning i indskolingen. Tilgang Bøgerne om bevægelse i undervisningen inspirerer til lege og aktiviteter, du kan inddrage i matematikundervisningen i indskolingen. De har en overskuelig opbygning, og du får let et overblik over, hvilke materialer du skal bruge, hvordan du kan forberede dig, og hvordan aktiviteterne udføres. Aktiviteterne kræver meget lidt forberedelse, de er grundigt beskrevet, og du kan finde alle materialer på skolen. Indhold Matematik i bevægelse 2. I indskolingen - med fokus på geometri er enkel at slå op i og er inddelt i fem emner: Tal Addition og subtraktion Multiplikation Geometri Måling. Alle aktiviteter er nøje beskrevet og lige til at gå til. De fleste aktiviteter kan hurtigt tilpasses til klassens niveau, og mange kan bruges til flere emner. Ved en del aktiviteter er der ligeledes forslag til variationer. Downloads Se opslag

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Helle Therkelsen & Marie Poulsen Riis
  448,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en flergangsbog til pædagoger i daginstitutioner og børnehaveklasser. Tilgang Leg med sproglyde er en inspiration til arbejdet med at styrke børns sproglydsopmærksomhed. At være sproglydsopmærksom handler om at kunne flytte opmærksomhed fra sprogets indhold til sprogets lyde, som er en vigtig del af børns sprogudvikling. Betydningen af sproglydsopmærksomhed har været kendt længe og er velbeskrevet i forskningslitteraturen som en vigtig forudsætning for senere læsestaveudvikling. Til gengæld har beskrivelsen af konkrete idéer til arbejdet været en mangelvare. Det råder denne bog bod på med sine sjove lege og aktiviteter til at styrke børns sproglydsopmærksomhed. Aktiviteterne er grundigt beskrevet med formål, forberedelser og materialebrug, antal deltagere, pladsbehov og sværhedsgrad, et konkret program fra et projekt i Fredericia og en teoridel. Indhold Sproglydsopmærksomhed - en vigtig del af børns sprog, læse- og skriveudvikling Hvad er sproglydsopmærksomhed? Inden du går i gang - guide til det pædagogiske arbejde Katalog over lege og aktiviteter Lege og aktiviteter med fokus på semantisk fonologisk opmærksomhed Lege og aktiviteter med fokus på fonologisk opmærksomhed Lege og aktiviteter med fokus på fonemisk opmærksomhed. At lege med sproglyde er en vigtig del af det almenpædagogiske arbejde i daginstitutioner og førskoletilbud, som en del af en logopædisk undervisning af børn med fonologiske vanskeligheder og i det specialpædagogiske arbejde med skolebørn. Downloads Se opslag Bilag

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  147,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en vejledning til pædagogisk personale i daginstitutioner og dagpleje. Tilgang Hit med...?er?en række materialer, som stimulerer børns sproglige udvikling. Materialerne er målrettet børn i daginstitutioner og elever i indskolingen. Gennem samtale, højtlæsning og lege trænes og stimuleres børnenes sproglige opmærksomhed, og på den måde styrkes de færdigheder, der?bl.a. fremmer læseindlæringen.? Indhold Børns udtalevanskeligheder skal tages alvorligt, da de kan give udfordringer i forhold til barnets kommunikation og relationer til andre. Hit med udtalen, Vejledning handler om vanskeligheder ved udtalen af sproglyde, som er en del af sprogets lydside. Der fokuseres på forlyden, fordi det kan give et fingerpeg om, hvorvidt barnet er udfordret i forhold til sin udtale. Et overskueligt skema viser, hvad barnet gør med de enkelte lyde, en vurdering af alvoren, og om der er brug for handling.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Søren Elmerdahl Hemmingsen
  258,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  2. verdenskrig er skrevet af historiker og forfatter, Søren Hemmingsen, som har omskrevet nogle af historiens største militærstrategiske beslutninger til et sprog, så læserne føler sig taget i hånden. Bogen giver et godt overblik over krigens forløb, fra den startede i 1939 til sin slutning i 1945. Bogen har mange flotte billeder, og et tydeligt fokus på de miltæroperationer der blev udkæmpet og afgørende for krigens forløb. Sort Fagklub 2. verdenskrig er udgivet i Alineas Sort Fagklub, der henvender sig til de trænede læsere i udskolingen. Bogen er læsepædagogisk bearbejdet og bygget op som en eksemplarisk fagbog med indholdsfortegnelse, overblik og stikordsregister. Der er udarbejdet gratis læseforståelsesopgaver til bogen, der kan downloades på fagklub.alinea.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Marie Duedahl
  159,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kurt og far skal købe en raket til nytår. Kurt vil have den største, der næsten koster lige så meget som den BMW, far så inderligt ønsker sig. Kurt får sin vilje, men mor bliver sur over kæmperaketten, og så har vi balladen.Den store raket appellerer til de mange begynderlæsere, der efterlyser sammenhængende lette bøger - der samtidig er sjove.Grøn LæseklubDen store raket er udgivet i Alineas Grøn Læseklub, der henvender sig til de nye læsere i indskolingen. Bogen indeholder mange lydrette og lydnære ord, og der er fokus på korte, enkle sætninger og hyppige gentagelser. Bogen egner sig til tidlig læsning, læseløft og læseindsats.Der er udarbejdet læseforståelsesopgaver til bogen, der gratis kan downloades på læseklub.alinea.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Andreas Munk Scheller
  159,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Rigtig mange børn drømmer om at få deres egen hund. Nogle har måske allerede deres egen hund, mens andre bare synes, hunde er søde. Den nye letlæste bog om hunde kommer i serien Grøn Fagklub.Bogen Hunde er en meget lækker og letlæst fagbog, som kan bringe læseren lidt tættere det populære dyr.Bogen er fyldt med store, flotte billeder af hunde i alverdens størrelser og racer. Derudover indeholder bogen masser af konkret fakta om hunde, gode råd og viden om, hvad der skal til, for at passe en hund.Grøn FagklubHunde er oplagt frilæsning til dem, der elsker faglitteratur. Bogen er bygget op som en eksemplarisk fagbog med indholdsfortegnelse, overblik og stikordsregister.Der findes andre bøger i Grøn Fagklub om kæledyr, bl.a. Hamster, Undulater, Slanger og Fugleedderkopper.Hvis bogen skal bruges i undervisningssammenhæng er der udarbejdet læseforståelsesopgaver der gratis kan hentes på: www.fagklub.alinea.dk

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Krogholm
  301,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I Hitman 2 lever Silje og hendes far et liv på flugt. Døden ånder dem konstant i nakken, og det er svært at knytte venskaber, når ens liv er fyldt af løgne. Og hvem kan Silje overhovedet stole på? Hitman 2 er anden bog i en vanvittigt spændende og overraskende serie i Sort Læseklub.Læs også Hitman 1 og 3.Sort LæseklubHitman 2 er udgivet i Alineas Sort Læseklub, der henvender sig til de trænede læsere i udskolingen. Med det lave lixtal, korte sætninger og overskuelige tekststykker kan bogen også læses af unge, der ikke er så stærke læsere.Der er udarbejdet gratis læseforståelsesopgaver til bogen, der kan downloades på læseklub.alinea.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Birgit Dilling Jandorf, Mikael Højbjerg, Thomas Mose & mfl.
  135,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er et engangshæfte til undervisning af elever med ordblindhed og elever med fonologiske vanskeligheder. Materialet kan bruges fra 3. klasse og fremefter. Tilgang I Ord undervises eleverne i tre relevante ordlæse- og stavestrategier med det formål at give dem solide og overskuelige strategier til at læse og stave ord. En af de grundlæggende strategier i Ord er den multisensoriske teknik, ?tapping?, der hjælper eleverne med at fastholde bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen. Herudover giver strategien eleverne en taktil og kinæstetisk fornemmelse for syntese, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord. Materialet understøtter elevernes brug af læse-skriveteknologier som f.eks. ordforslagsprogrammer, fordi læse- og stavestrategierne i Ord gør det lettere for eleverne at vælge den rigtige bøjningsform eller den rigtige vokal. Indhold Ord 3 er det tredje af fem elevhæfter i serien, og eleverne arbejder i dette hæfte med vokalernes forskellige lyde. Ord 3 bygger dermed videre på Ord 1 og 2, hvor eleverne arbejdede med lydrette enstavelses- og flerstavelsesord. Ord 3 består af følgende kapitler: Lær vokalernes lyde Tap og træn ord med vokalernes lyde Evaluering Ordliste.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Birgit Dilling Jandorf, Mikael Højbjerg, Thomas Mose & mfl.
  135,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er et engangshæfte til undervisning af elever med ordblindhed og elever med fonologiske vanskeligheder. Materialet kan bruges fra 3. klasse og fremefter.TilgangI Ord undervises eleverne i tre relevante ordlæse- og stavestrategier med det formål at give dem solide og overskuelige strategier til at læse og stave ord.En af de grundlæggende strategier i Ord er den multisensoriske teknik, ?tapping?, der hjælper eleverne med at fastholde bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen. Herudover giver strategien eleverne en taktil og kinæstetisk fornemmelse for syntese, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord.Materialet understøtter elevernes brug af læse-skriveteknologier som f.eks. ordforslagsprogrammer, fordi læse- og stavestrategierne i Ord gør det lettere for eleverne at vælge den rigtige bøjningsform eller den rigtige vokal.IndholdOrd 2 er det andet af fem elevhæfter i serien, og eleverne arbejder i dette hæfte med at læse og stave lydrette flerstavelsesord. Ord 2 bygger dermed videre på Ord 1, hvor eleverne arbejdede med lydrette enstavelsesord.Ord 2 består af følgende kapitler:OpmærksomhedsøvelserTo stavelser uden konsonantklyngerTo stavelser med konsonantklyngerTre stavelserFire stavelserEvalueringOrdliste.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Janus Madsen, Lone Anesen & Nina Winther Arnt
  743,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Format 1, Værkstedskort er en analog udgave af de digitale værksteder til 1. klasse. Format 1, Værkstedkort er et godt redskab for læreren, der ønsker en faglig, differentieret og værkstedsorienteret matematikundervisning.Format 1, Værkstedkort supplerer Format 1-3, Marterialekasse.Format 1, Værkstedskort indeholder 64 matematikværksteder, der giver mulighed for at differentiere og fordybe sig i de faglige områder fra elevbogen. Med afsæt i værkstederne og de tilhørende materialer fra Format 1-3, Materialekasse arbejder eleverne med den viden, de har tilegnet sig i Format 1, Elevbog/Web. Værkstederne giver mulighed for, at eleverne kan fordybe sig i udvalgte emner. Ved hjælp af differentierede værksteder og tilhørende kopiark og GeoGebra- og regnearksfiler arbejdes på forskellige niveauer. Værkstederne fortæller eleverne i billede og tekst, hvad de skal arbejde med på de tre differentieret niveauer. Derudover kan eleverne finde oplysninger om deltagerantal, materialer samt hvilke læringsstile aktiviteterne primært tilgodeser. I værkstederne får eleverne mulighed for at træne og automatisere deres viden og kunnen med alsidige opgaver. Derudover giver værkstederne mulighed for at arbejdemed udfordrende problemstillinger for at skabe faglig fordybelse.Er man ikke bruger af Format 1, Elevbog/Web, er Format 1, Værkstedskort et godt supplement til den daglige undervisning. Med Format 1, Værkstedkort følger Værkstedsvejledning, kopiark, hjælpesætninger og GeoGebrafiler, som kan hentes på minside.alinea.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Cecilie Bogh
  230,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en flergangsbog, som kan bruges til supplement til danskundervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet.Bidt af M&M feberen? De to norske teenagere, Marcus og Martinus, har mange fans, og nu kan man komme endnu tættere på de to popikoner. Bogen tager læseren med på hele rejsen i tvillingernes karriere. Bogen har mange flotte billeder af de to stjerner og QR-koder til de største hits.Bagerst er links til de sociale medier, hvor man kan følge med i drengenes hverdag som popstjerner.Blå FagklubMarcus og Martinus er udgivet i Alineas Blå Fagklub, der henvender sig til de letøvede læsere i indskolingen og på mellemtrinnet. Bogen er læsepædagogisk bearbejdet og bygget op som en eksemplarisk fagbog med indholdsfortegnelse, overblik og stikordsregister.Der er udarbejdet gratis læseforståelsesopgaver til bogen, der kan downloades på fagklub.alinea.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Carol Livingstone & Catherine Watson
  100,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Workbook er et struktureret og varieret øvemateriale, der konsoliderer ordforrådet og de grammatiske strukturer fra tekstbogen med et øget fokus på det skriftlige. I Workbook øver eleverne deres lytte- og læseforståelse, løser ordforrådsopgaver, laver interviews, skriver sætninger og små korte tekster – og som en vigtig del af arbejdsprocessen, deler eleverne deres arbejder med deres kammerater i fx udvalgte CL- strukturer. Bagest i Workbook har vi samlet en lille grammatik med tilhørende opgaver, som du kan tage ind i undervisningen, når det passer i sammenhængen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Tanja Jessing & Annette Smidt Jørgensen
  323,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog er en flergangsbog til tyskundervisningen i 8. klasse. Textbuch er elevens tekstbog til hele året. Den er fyldt med gode tekster af varierende længde, genre og sværhedsgrad. Tekstbogens kapitler rummer mange forskellige temaer, der spænder bredt over både kroppen, kultur, fritidsinteresser og miljøet. Bogen har 10 tekst-kapitler, der alle tager fat i aktuelle emner, som relaterer sig til elevernes egen hverdag. Bogen rummer blandt andet følgende kapitler: Alles was zählt, et kapitel om brug af forskellige medier Mein Körper, der handler om kroppen, hvor fokus er på eleverne selv Blick auf Deutschland, et kapitel om forskellige tyske byer og om at finde vej Wir sind dran, hvor eleverne lærer om tyske unges hverdag Müll und blauer Dunst, et kapitel der handler om miljø Das finde ich cool, hvor elevernes egne fritidsinteresser er omdrejningspunktet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Birgitte Bregnedal
  228,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Cecilie Bogh
  205,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Mie Schrøder & Fabienne Borresen
  94,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Anja Rosa Qvist
  91,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I Gang i grammatik – med CL, 3. klasse, arbejder eleverne med følgende områder: · Navneord· Udsagnsord· Tillægsord· Bindeord · Stedord· Punktum, udråbstegn og spørgsmålstegn.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Daniel Zimakoff
  214,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Fagklub Ultra, Fodboldhelte I Fagklub Ultra, Fodboldhelte møder du de største fodbold-helte. Både dem, du ser på tv i dag, men også nogle af dem der ikke spiller mere. Vidste du, at Messi har scoret 50 mål i en sæson, at Ronaldo kan løbe 33 km i timen i fodbold-støvler og at Zlatan har scoret på sakse-spark fra 28 meter? Alt det og meget mere kan du læse om i Fagklub Ultra, Fodboldhelte. Fagklub Ultra er fagbøger til børn fra 8 år.Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdet, og indeholder mange fotos og QR-koder. Bøgerne er anvendelig til såvel frilæsning som faglig læsning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Susanne Kjær Harms, Lena Bülow-Olsen & Vibeke Skaarup
  109,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I Træningshæftet arbejder eleverne med Fællesbogens tekster og billeder. Herudover arbejder de i dybden med alle alfabetets bogstaver - de skriver med fokus på skrivevej og -retning, de lytter til, hvor i et ord en lyd befinder sig, de sætter bogstaver sammen til små ord, og de skriver eller tegner deres egne små historier.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jørn Jensen
  148,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I bog 27 har Tobias og Oliver sat et kamera op i skoven, for at se om der er ulve.Der er ingen ulve, men en mystisk mand med et barn, der ser ud til at være taget til fange.Da manden stjæler kameraet, beslutter de sig til at få det tilbage. Men det bliver en kamp på liv og død.Lix 16

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Susanne Kjær Harms, Lena Bülow-Olsen & Vibeke Skaarup
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Fællesbogen giver visuel støtte til lærerens oplæsning af bl.a. eventyr, billedbøger og fagtekster, og opgaverne danner det fælles udgangspunkt for arbejdet med tekster, billeder og sprog. Flotte myldrebilleder giver et inspirerende afsæt til at tale om sprog og lytte til lyde i ord. Der lægges op til kreativt arbejde, hvor elevernes mange kompetencer kan komme i spil.Arbejdet med mål og evaluering er løbende integreret.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jonna Høegh
  65,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ny 2. udgave af systemet Matematiktak

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.