Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Biofolia

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (1)
 • (2)
 • (25)
 • (1)
Bogtype
 • (30)
 • (1)
Format
 • (20)
 • (7)
 • (3)
 • (1)
Sprog
 • (21)
 • (1)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • af Henrik Laurberg Pedersen & Thomas Vils Pederesen
  354,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Matematik for biovidenskab illustrerer gennem en lang række konkrete eksempler og opgaver matematikkens anvendelse inden for fagområder som biologi, økonomi og fødevarevidenskab. Bogen er opdelt i fire kapitler, som omhandler henholdsvis funktioner og matematiske modeller, matricer, differentialligninger og funktioner af to variable. Der er i bogen lagt vægt på, at stoffet præsenteres på en let tilgængelig måde, og der er medtaget en del mellemregninger og illustrationer. Emne- og niveaumæssigt ligger bogens indhold i forlængelse af gymnasiets A-niveau i matematik, idet enkelte dele af gymnasiestoffet dog genopfriskes. Matematik for biovidenskab er skrevet til studerende på biologisk orienterede universitetsuddannelser, men henvender sig i øvrigt til enhver, der har interesse for de pågældende matematiske emner og deres anvendelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af K. Gram
  120,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Meningen med denne lille bog er at give den interesserede et hjælpemiddel til at blive dus med træerne og buskene, når sommerens klædning af blade, blomster og frugter er faldet, og stammer og grene tegner deres netværk mod himlen eller sneen. Bogen indeholder nøgler over bl.a. vildtvoksende vedplanter, stedsegrønne løvtræer og buske eller nåletræer. Illustreret med mange instruktive tegninger af grene og detailfotografier af nåletræsgrene.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Tyge W. Kjær
  243,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - fysiologi, formering og dyrkning
  af Jens Thejsen, Erik N. Eriksen & Poul Erik Brander
  240,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I mange år har der været brug for en ny planteskolebog, som behandler erhvervets faglige problemstillinger samlet. Planteskolebogen behandler mange af de emner, der er relevante i forbindelse med formering og dyrkning af træer, buske og stauder.Bogen er delt i to dele: del I, hvor stoffet gennemgås emneorienteret, og del II med eksempler på, hvordan forskellige typer af planteskoleplanter kan dyrkes i praksis.I bogen kan man læse om planternes fysiologi, om mange forskellige formeringsmetoder, om container- og markkultur og om vanding og ernæring. Man kan hente viden om udvælgelse og introduktion af nye planter og den relevante lovgivning i den forbindelse. Sygdomme og skadedyr har deres eget kapitel.Miljøaspektet er søgt integreret i de forskellige emner - ofte med alternative løsningsforslag til den almindelige praksis. Desuden er der et kapitel, som specielt fokuserer på forskellige miljøaspekter og kommer med praktiske anvisninger.For at dække en nødvendig bredde og sikre ajourført viden på området, har mange forfattere medvirket til at skrive bogen.Planteskolebogen er primært tænkt som en lærebog til undervisning inden for erhvervsmæssigt havebrug, men henvender sig også til planteskolefolk generelt og til alle med særlig interesse for have og landskab og for dyrkning af planter.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en indføring i matematikkens og naturfagenes didaktik
  af Carl Winsløw
  320,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne lærebog giver en omfattende beskrivelse af de didaktiske problemer, som knytter sig specifikt til undervisningen i matematik og naturfag. Bogen udpeger de særlige vanskeligheder, der typisk er forbundet med tilegnelse af fagene, og den giver en række anvisninger til, hvordan problemerne kan løses i undervisningen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Tina Hansen, Anders Dahl, Trine Dich & mfl.
  218,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Group-projects in a Problem-oriented Setting is a general introduction to the process in which students are involved when they work with problem-oriented projects in groups. It is also an introduction to the products which must be generated and developed throughout the project. How does one get from the initial idea phase to the formulation of the problem and the aim of the project, and onwards to implementation? How can one initiate and strengthen the writing process? How can the group strengthen their collaboration, and how might they handle conflicts? How should a literature search be conducted, how do you make correct references and how can the sources be managed critically? What is important in communication both written and oral, including giving a good presentation? And finally, how do we ensure optimal and sustained learning from the process? The book offers numerous suggestions and answers to these questions. One of the aims of the book is to illustrate and emphasize the differences and connections between process and product, which in turn strengthens the planning, development and implementation of project work. The mix of qualified advice and general guidelines in addition to highlighting the more formal academic requirements makes Group-projects in a Problem-oriented Setting a useful handbook. It can function as both a source of inspiration as well as a tool for students who are either starting a project or who are already experiencing difficulties. The book’s target group is students in both bachelor and master programmes. While the examples in the book are taken from natural and life sciences, it can still be useful for students in other fields.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Henrik Smedegaard
  558,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hanne Andersen
  283,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog henvender sig til studerende og andre med interesse for de biologiske fag og de tilhørende forskningsområder med relation til miljø, sundhed og sygdom, bioteknologi, farmaci, husdyr og levnedsmiddelproduktion.Bogen er skrevet som en lærebog til undervisningen i Fagets Videnskabsteori, men kan læses af alle, som ønsker en dybere forståelse af fagene og den tilhørende videnskab.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - den praktiske fodring
  af Henning Staun
  264,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Torben Martinussen, Ib M. Skovgaard & Helle Sørensen
  182,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En introduktion til statistikprogrammet R. Bogen introducerer brugeren for programmets basale elementer og præsenterer derefter deres anvendelse til statistisk analyse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - patologanatomiska grunder
  af Henrik E. Jensen
  148,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Ranvig
  146,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Tina Hansen, Anders Dahl, Trine Dich & mfl.
  252,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - A Handbook & Atlas
  af Henrik Elvang Jensen
  369,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Torben Martinussen, Ib Michael Skovgaard & Helle Sorensen
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - An Introduction
   
  297,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jorgen Nielsen & Peter Munk
  499,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Internationally Reviewed
   
  329,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en antologi om tidens tanker
   
  205,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Landskab og landskabsarkitektur giver et bud på tidens tanker og teorier inden for landskabsarkitekturen. Artiklerne i antologien fordeler sig inden for tre emnegrupper: den samfundsmæssige udvikling, relationer til andre videnskaber samt fagets begrebs- og metodeudvikling. Antologiens første del beskriver opfattelsen og relationen til landskabet gennem et historisk perspektiv samt landskabets forvandling fra socialt rum til individuel oplevelse. Anden del omfatter landskabsarkitekturens relationer til andre videnskabers positioner og paradigmer, primært inden for humaniora: retorik, hermeneutik, fænomenologi og strukturalisme. Denne del belyser de seneste årtiers paradigmeskift inden for faget og der deraf følgende behov for at etablere en ny kontekst. Tredje del beskriver og definerer nye begreber og metoder: Metaforer kan bruges som en metode til at anskueliggøre og diskutere landskabsarkitektonisk kvalitet. Tegninger kan, både som begreb og metode, beskrive dynamiske vækstprocesser. Antologien henvender sig primært til studerende inden for landskabsplanlægning og landskabsarkitektur, men vil have relevans for alle, der søger at forstå det videnskabsteoretiske grundlag for dette fagområde.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - klinisk undersøgelse og diagnostik
  af Jørgen Koch, Asger Lundorff Jensen & Annette Flagstad
  140,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Karsten Kyed
  145,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - teori og praksis
   
  179,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Nielsen, Kollmann, Roelsgaard & mfl.
  147,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Invasive arter er et aktuelt problem – globalt, regionalt og lokalt. Dræbersneglen og Kamtjatka-krabben har fået meget omtale i den offentlige debat, mens de invasive plantearter ikke har været genstand for lige så stor opmærksomhed. Ikke desto mindre kan planterne have stor skadelig virkning på det oprindelige økosystem. Denne bog giver overblik over forekomsten af en række invasive plantearter i Danmark, deres effekt og udbreddelse. En invasiv ikke-hjemmehørende art er karakteriseret ved at sprede sig hastigt, med store bestande og skadelige virkninger på det oprindelige system. Tidligere blev invasive arter mere set som et kuriosum end som en trussel mod naturen. Fokus lå på de praktiske aspekter i forhold til produktion i skov-, jord- og havebrug. Først i de sidste par årtier er der kommet opmærksomhed omkring de invasive arters negative indvirkning på naturlige økosystemer og biodiversiteten. Fra 1990’erne blev først forskere og siden befolkningen – og dermed også politikerne – opmærksomme på denne problematik, som i dag er hovedfokusområdet. Der findes mange ikke-hjemmehørende arter i Danmark. Heraf er det dog kun et fåtal, der agerer invasivt, og blandt disse er der stor variation i, hvor problematiske de er. Invasive plantearter i Danmark fokuserer på 9 ’kernearter’ og 20 ’observationsarter’, som bl.a. er udvalgt på baggrund af, hvor hyppige og problematiske de er. For samtlige kernearter, og for hovedparten af observationsarterne, er der udfærdiget udbreddelseskort, der angiver sandsynligheden for forekomsten i de forskellige dele af Danmark. Ved at gennemgå udbreddelsen og invasionsproblematikken giver bogen således et grundlag for at fastslå, hvor en konkret bekæmpelse eller eventuel forebyggende indsats er nødvendig.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Munk¤Jørgen G. Nielsen
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af J. Bresciani & F. Frandsen
  713,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - A Handbook and Atlas
  af Henrik Elvang
  331,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Henning Staun
  97,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Eriksen
  384,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - teori og praksis
  af Lars Gjøl Christensen
  352,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.