Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af Boggruppen ApS

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Anders Hans Boserup
  107,95 kr.

  Denne bog handler om ansvarlig lånekapital og indfrielsen heraf, idet det ansvarlige låns karakter sætter grænser for, hvornår - og i hvilke tilfælde - der kan ske retmæssig indfrielse af ansvarlig lånekapital. Bogen beskriver ansvarlig lånekapital som begreb og skelner i mellem de tilfælde, hvor det ansvarlige lån er ydet med og uden løbetid. Som en naturlig del af behandlingen af indfrielsessituationen, behandler bogen også indfrielse gennem modregning og begrænsningerne heri.Bogen behandler bl.a. følgende hovedafsnit:• Grundlaget og formålet med ansvarlig lånekapital• Hvem kan påberåbe sig efterstillingsvilkåret for ansvarlig lånekapital• Indfrielse af ansvarlig lånekapital• Indfrielse af ansvarlig lånekapital gennem modregningEftersom ansvarlig lånekapital alene er behandlet i meget begrænset omfang i litteraturen, og idet der foreligger begrænset, trykt retspraksis om ansvarlig lånekapital og indfrielsen heraf, er flere af bogens konklusioner og begrundelser baseret på overvejeler og diskussioner med afsæt i formueretlige principper.Forfatterens kandidatafhandling udgør i det store og hele bogens manuskript. Formålet med bogen er således at give et overblik over ansvarlig lånekapital, ligesom bogen tilstræber at komme med velbegrundede bud på, hvordan problemstillinger i forbindelse med indfrielse af ansvarlig lånekapital løses.Bogens forfatter er advokatfuldmægtig Anders Hans Boserup, der i sit daglige virke arbejder med selskabsret og generel erhvervsret.

 • af Sofie Thøgersen
  147,95 - 151,95 kr.

 • af Kirsten Lykke Therkelsen
  172,95 kr.

 • af David Kjær Hermansen
  147,95 kr.

 • af Søren Theilgaard Hansen
  102,95 kr.

 • af Martin Appelon Høgholm
  107,95 kr.

 • af Emmie Vollerup Mylius
  102,95 - 152,95 kr.

 • af Maja Nadja Christensen & Sesilie Schroll Munk Jensen
  102,95 - 162,95 kr.

 • af Sarah Sieker Juhlert
  107,95 kr.

 • af Mads Søbye, Carsten Jacobsen & Boggruppen ApS
  97,95 kr.

 • af Joris Andersen
  102,95 - 147,95 kr.

 • af Simon Mors Hansen
  97,95 - 157,95 kr.

 • af Inge Therese Bilgrav Jensen
  102,95 - 167,95 kr.

 •  
  197,95 kr.

 • af Søren Vasegaard Andreasen
  97,95 - 117,95 kr.

  Denne bog omhandler de muligheder som entreprenører og bygherrer har for at kræve afleveringsfristerne udskudt i forhold til den aftalte tidsplan efter reglerne i navnlig AB 92 § 24. Reglerne gælder dog i høj grad også, selvom AB 92 ikke er aftalt.Med udgangspunkt i entreprenørens muligheder gennemgås samtlige almindelige forekommende omstændigheder samt en række usædvanlige omstændigheder, som kan føre til tidsfristforlængelse, ligesom det gennemgås, hvornår tidsfristforlængelse ikke kan forventes. Bogen er opdelt i følgende hovedafsnit. Bygherrens forhold ; Entreprenørens forhold ; Andre entreprenørers forhold ; Offentlige myndigheder ; Udefrakommende omstændigheder. Bogens formål er at give et samlet overblik over et væsentligt emne indenfor entrepriseretten, og bogen henvender sig til alle byggeriets parter, herunder rådgivere, bygherrer og entreprenører. Bogens forfatter er advokat Søren Vasegaard Andreasen, som i sit daglige virke arbejder med rådgivning og retssager fortrinsvis indenfor byggeri og fast ejendom.

 • - Med særlig henblik på kravet om nødvendig og lægelig indikeret behandling
  af Thomas Mikkelsen
  97,95 kr.

  Bogen formål er at klarlægge, i hvilket omfang og i hvilken udstrækning skadelidte i forbindelse med en personskade har mulighed for at få erstattet helbredelsesudgifter samt andet tab efter henholdsvis EAL, ASL og en privat ulykkesforsikring. Bogen indeholder en overordnet redegørelse for omfanget af reglernes anvendelse. Herunder behandles koordinationen mellem henholdsvis erstatningsansvarsloven, arbejdsskadesikringsloven og den private ulykkesforsikring. Bogen indeholder følgende hovedemner:- En analyse af den tidsmæssige udstrækning af erstatningsmulighederne. - Indholdet af betingelserne om nødvendig og helbredende behandling efter EAL § 1 og ASL § 15.- På baggrund af teorien samt indholdet i to artikler i Dagbladet Information diskuteres objektiviteten af den lægefaglige bedømmelse, der ofte ligger til grund for vurderingen af nødvendigheden af et behov for fremtidige og helbredende behandling.Bogen kan med fordel læses af alle, der ønsker at undersøge de nærmere kriterier for erstatning af helbredelsesudgifter efter EAL, ASL og en privat ulykkesforsikring.

 • - Legal Keys to Business Success in the United States
  af Diverse
  122,95 kr.

  Even in times of economic slowdown, the United States economy continues to be one of the most fertile for international investment and business expansion. Yet failing to recognize and appreciate the legal and regulatory risks involved when entering U.S. markets can prove to be a costly mistake for European entrepreneurs. This resource draws upon the legal expertise of several leading U.S. attorneys to serve as a legal primer on those areas of U.S. law that are most important to business leaders situated in Europe. From the formation of a U.S. company to the resolution of a potential legal claim, the aim of this book is to provide key legal insights into all areas that are significant to business owners in an easy-to-read outline format. In short, this book is essential for all foreign businessmen and women. Covered topics include:- U.S. Legal & Regulatory Environment- Foreign Investment in the U.S.- Business Structures, Management, and Business Acquisition - Labor & Employment - Immigration - U.S. Tax System- Real Estate- Intellectual Property - Import, Exports, and International Trade Matters- Litigation and Dispute Resolution- Product Liability- Environmental Compliance- Antitrust Considerations

 • - Hvilke habilitetskrav stilles der til danske voldgiftsdommere?
  af Jens Steffen Hay Pedersen
  97,95 kr.

  Denne bog omhandler de krav, der stilles til voldgiftsdommere i Danmark. Ifølge voldgiftsloven skal voldgiftsdommere optræde upartisk og uafhængigt. Disse begreber er dog ikke altid lette at afgrænse i praksis. Formålet med bogen er således at indkredse betydningen af disse begreber samt at undersøge, om kravene til voldgiftsdommeres habilitet varierer i forskellige sammenhænge. Primært på baggrund af praksis søges det at opstille nogle retningslinjer for, hvornår der kan tillades udpegning af en voldgiftsdommer. Udpegning skal dog altid ske med den konkrete situation for øje, og retningslinjerne vil derfor alene have vejledende karakter.Bogen er delt op i følgende hovedafsnit:- Krav til ad-hoc voldgiftsdommere.- Voldgiftsinstituttets krav til voldgiftsdommere.- Krav til internationale voldgiftsdommere.- Habilitetskravenes præceptivitet.Bogen er tænkt som et opslagsværk for potentielle voldgiftsdommere samt for parter og rådgivere, der er involveret i udpegningen af voldgiftsdommere. Bogen samler således den relevante praksis, litteratur og vejledninger på området.Bogens forfatter er advokatfuldmægtig Jens Steffen Hay Pedersen, der til daglig primært arbejder med generel erhvervsret.

 • - - med særlig henblik på "uden virkning"
  af Julius Erik Præstgaard Nielsen
  102,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.